Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 25 TN C

THỨ HAI – Trang 1

THỨ BA – Trang 2

THỨ TƯ – Trang 3

THỨ NĂM – Trang 4

THỨ SÁU – Trang 5

THỨ BẢY – Trang 6

– o O o – 

THỨ HAI

Lời Chúa

Lc 8,16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.

 

Suy niệm

Những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay là phần tiếp theo sau dụ ngôn người gieo giống. Chúa Giêsu lưu ý các môn đệ về cách thức nghe Lời Chúa, tức là tâm thái đón nhận hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn mình, vào cuộc đời mình. Khi đã có Lời Chúa, khi đã giữ được Lời Chúa, và khi Lời Chúa đã sinh hoa kết quả, thì cuộc đời người môn đệ sẽ tỏa sáng như ngọn đèn được đặt trên đế, giúp mọi người nhìn thấy và nhìn rõ. Bằng ngược lại, khi không đón nhận Lời Chúa, khi không giữ Lời Chúa, khi không làm cho Lời Chúa sinh sôi trong tâm hồn mình, thì cuộc đời Kitô hữu sẽ thiếu chức năng soi đường cho người khác, giống như ngọn đèn bị che khuất hay bị giấu dưới gầm giường.

Hôm nay, bóng tối của sự dữ, của sự ác đang lan tràn.

Mong sao, bằng một cuộc sống tốt lành tử tế, tôi trở thành một ngọn đèn có khả năng thắp sáng.

Mong sao, với quyết tâm lắng nghe và thực hành Lời Chúa, tôi trung thành thực thi sứ mạng làm đèn sáng, sứ mạng soi đường cho nhiều người đến với Chúa.

Related posts