Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 24 TN C

Lm. Dominico dmp

Thứ Hai – Trang 1

Thứ Ba – Trang 2

Thứ Tư – Trang 3

Thứ Năm – Trang 4

Thứ Sáu – Trang 5

Thứ Bảy – Trang 6

 - o O o -

Thứ Hai

Bài Ðọc I: 1 Cr 11, 17-26

Anh em thân mến, tôi truyền dạy điều này: tôi chẳng khen anh em, vì anh em hội nhau, không phải để được ích lợi hơn, nhưng là để ra tệ hơn. Trước tiên, tôi nghe đồn rằng: khi anh em họp nhau trong cộng đoàn, thì có sự chia rẽ giữa anh em, và tôi cũng tin phần nào. Vì cần phải có phe phái, để những người đã được thử thách, được tỏ rõ giữa anh em. Vậy khi anh em họp nhau lại thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa, vì mỗi người đều lo đem bữa ăn riêng của mình đến để ăn. Vì thế người thì đói, người khác lại say sưa. Chớ thì anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh miệt Cộng Ðoàn Thiên Chúa, và làm nhục những kẻ không có gì? Tôi phải nói thế nào với anh em? Khen anh em ư? Về điều này, tôi chẳng khen anh em. Vì chưng, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến. Vậy hỡi anh em, khi anh em họp nhau để dùng bữa, anh em hãy chờ đợi nhau.

 

Phúc Âm: Lc 7, 1-10

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm”. Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dânIsrael, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

 

SUY NIỆM

MỘT MẪU GƯƠNG

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ người sĩ quan trong đoạn Tin mừng hôm nay vì những lý do sau đây:

Thứ nhất, ông là một người lãnh đạo có trách nhiệm với người dưới quyền, ông đã quan tâm đến người khác, cụ thể qua việc ông đến xin Đức Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ của ông.

Thứ hai, ông là người có quyền, nhưng ông khiêm tốn đến cầu xin Đức Giêsu. Ông có một đức tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu và quyền năng của Thiên Chúa như Đức Giêsu đã nói về ông: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Trong cuộc sống thường ngày, tôi muốn được người khác quan tâm, muốn được người khác phục, muốn được hưởng quyền lợi, muốn được người khác tôn trọng. Vì lo cho mình và lo cho nhưng lợi ích cá nhân mà tôi quên đi bổn phận của mình đối với tha nhân, không chu toàn trách nhiệm đối với những người dưới quyền tôi, những người đang ở cạnh bên tôi.

Trong cuộc sống của mình, khi đứng trước khó khăn thử thách tôi dễ bị chao đảo và mất niềm tin vào Chúa. Hay khi thành công, tôi dễ tự hào về bản thân của mình, tin vào mình hơn là tin vào quyền năng của Chúa.

Người sĩ quan trong đoạn Tin mừn hôm nay là một mẫu gương cho tôi về việc quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân và phục vụ tha nhân. Ông cũng là một mẫu gương cho tôi về sự tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết quan tâm đến tha nhân và những nhu cầu của tha nhân để con trở nên nhân chứng cho Tin mừng của Chúa qua việc phục vụ và đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa và phó thác vào Chúa trong mọi sự. Amen.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Trong thuyền ngập nước, ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.- Thánh Bernardus

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: