Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 2 Mùa Chay C

Lm. Giuse Phạm Thành Công

Thứ Hai – Trang 1

Thứ Ba - Trang 2

Thứ Tư - Trang 3

Thứ Năm - Trang 4

Thứ Sáu - Trang 5

Thứ Bảy - Trang 6

 

Thứ Hai

Bài Đọc I: Ðn 9, 4b-10

Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, Ðấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người. Chúng con đã phạm tội và làm điều gian ác; chúng con đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng con. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng con là phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay, chúng con là những người thuộc dòng dõi Giuđa, những dân cư ở Giêrusalem, toàn dân Israel, những kẻ gần xa, sống trong mọi nước mà Chúa đã phân tán họ tới đó, vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, điều dành cho chúng con, các vua chúa, thủ lãnh, cha ông chúng con là phải chịu hổ mặt, vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng con, vì chúng con phản bội cùng Chúa. Chúng con đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng con, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri, tôi tớ Chúa, rao giảng cho chúng con.

Phúc Âm: Lc 6, 36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

Suy Niệm

Mùa chay giúp chúng ta ý thức tội lỗi chúng ta đã phạm để thống hối ăn năn, nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa, như Đaniel làm trong đoạn sách thánh chúng ta vừa nghe. Sự ăn năn thống hối nhắc nhở ta phải ý thức tội lỗi để sửa mình. Nhưng đây cũng chỉ là một khía cạnh, còn khía cạnh quan trọng hơn là mỗi người phải bước ra khỏi sự đau buồn để thể hiện lòng thương xót của Chúa cách mới mẻ hơn trong cung cách sống đối với những người xung quanh. Đây là điều quan trọng mà chúng ta bắt gặp trong đoạn tin mừng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ….”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống nhân từ và quảng đại như Chúa. Nhưng nhìn lại chúng con thấy mình chưa làm được, thậm chí còn làm trái lời dạy của Chúa. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con luôn biết nghe và làm theo lời Chúa chỉ dẫn để sống với tâm tình người con thực sự của Chúa. Amen.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: