Bài đọc và Suy niệm Lời Chúa Tuần 1 Mùa Chay

Lm. Giuse Trực

THỨ HAI – Trang 1

THỨ BA – Trang 2

THỨ TƯ – Trang 3

THỨ NĂM – Trang 4

THỨ SÁU – Trang 5

THỨ BẢY – Trang 6

 

THỨ HAI

Lv 19, 1-2.11-18 ; Mt 25, 31-46

1/ Bài đọc I1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 ”Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh. 11 Các ngươi không được trộm cắp, không được nói dối, không được lừa gạt đồng bào mình. 12 Các ngươi không được lấy danh Ta mà thề gian: làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh Thiên Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. 13 Ngươi không được bóc lột người đồng loại, không được cướp của; tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng.

14 Ngươi không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi, Ta là Đức Chúa. 15 Các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử: không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào.16 Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ, không được ra toà đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. 17 Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 18 Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.

2/ Phúc Âm31 ”Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.”

37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.”

46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

Suy Niệm:

Trong bài đọc thứ nhất, Môsê đã truyền cho con cái Israel phải sống thánh thiện vì Thiên Chúa Đấng họ tôn thờ là Đấng Thánh.

Sự thánh thiện của con cái Chúa được thể hiện qua việc tuân giữ các giới răn mà Thiên Chúa đã truyền ban cho họ. Ngoài những việc đương nhiên là sai trai: “Ngươi không được trộm cắp, không được nói dối không được lừa gạt…” ; những xúc phạm đến Thiên Chúa: “các ngươi không được lấy danh Ta mà thề”; Môsê còn hướng họ đến lòng bác ái. Đó là: không được bóc lột người đồng loại, không được giữ tiền công của người khác cho đến sáng, không được rủa người điếc, không được đặt chướng ngại cho người mù… Trong sự bác ái, Môsê cũng không cho họ “để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào” (Dĩ nhiên khi họ sai lỗi)…

Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta nghe lại những đòi hỏi của Chúa để được trở nên thánh thiện. Một trong những đòi hỏi đó là phải có lòng thương xót dành cho những người thân cận.

Bài Tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy Chúa sẽ phán xét chúng ta theo phản ứng của chúng ta đối với những nhu cầu của người khác. Sự phán xét của Chúa không tùy thuộc vào bất cứ điều gì khác, nhưng tùy thuộc vào sự giúp đỡ mà chúng ta đã làm cho anh chị em mình. Bài học này muốn dạy chúng ta những điều về sự giúp đỡ người khác, nghĩa là việc thực thi lòng thương xót.

Thứ nhất ta phải giúp đỡ người khác từ những nhu cầu đơn giản nhất: “Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc”… Đó là những việc ai cũng làm được, đó là những sự giúp đỡ đơn giản cho mọi người chúng ta gặp gỡ hằng ngày… Không có dụ ngôn nào mà chỉ cho chúng ta con đường để nên thánh một cách dễ dàng nhất cho bằng dụ ngôn này.

Thứ hai chúng ta phải giúp đỡ với tinh thần không tính toán. Tất cả những người giúp đỡ đều không nghĩ rằng họ giúp đỡ Chúa. Họ giúp vì không thể không giúp, vì đó là bản chất tự nhiên, không tính toán, phát xuất từ một tình yêu chân thật. Còn những người không muốn giúp đỡ người khác thường viện lý do này, lý do nọ. Sự giúp đỡ đẹp lòng Chúa nhất là sự giúp đỡ không vì mục đích nào khác, ngoài sự giúp đỡ.

Điều thứ ba: Chúa Giêsu đã đặt chúng ta trước một chân lý tuyệt vời là tất cả những điều đó nếu chúng ta làm là làm cho chính Chúa. Tại sao vậy? Thưa bởi vì mọi người đều là con cái của Chúa, là hình ảnh của Chúa, nên chúng ta làm cho ai thì cũng như làm cho chính Chúa vậy thôi.

Vì vậy điều quan trọng là hãy luôn nhìn thấy Thiên Chúa đang hiện diện nơi anh chị em tôi, để yêu thương họ bằng một tình yêu chân thành.

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin giúp chúng con biết thương xót như Chúa đã thương xót chúng con.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Thấy người khác khốn khổ cách rõ ràng mà trong lòng thấy thương xót; thấy người khác có việc vui mừng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, đó chính là bằng chứng của đức ái.- Thánh Basilius Magnus

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: