31/12/2015 Thứ Năm Tuần Bát Nhật GS

Audio Phút Cầu Nguyện Thứ Năm Tuần Bát Nhật GS

PHÚC ÂM: Ga 1, 1-18

“Ngôi Lời đã làm người”.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Suy niệm: Vụ án mạng đầu tiên được thuật lại trong Thánh Kinh là vụ Ca-in giết em là A-ben. Mặc dù luật Mô-sê qui định “ai giết người, kẻ ấy sẽ phải chết” (Lv. 24,17), Thiên Chúa đã không xử tử hình Cain, hay đúng hơn, việc thi hành án được ‘treo’ lại, để Người ‘xử’ một cách ‘rốt ráo’ qua việc Con Thiên Chúa phải ‘lưu đày’ xuống trần gian trước khi ‘thụ án’ tử hình trên thập giá. Nếu như nhiều học giả coi Phúc Âm Gio-an được trình bày như bút lục của vụ án Giêsu thì phần mở đầu Phúc Âm hôm nay có thể nói là đúc kết lời tuyên án, một lời tuyên án có hậu cho loài người: Con Thiên Chúa làm người để chúng ta được tái hưởng “quyền làm con Thiên Chúa”.

Mời Bạn: Quyền làm người quá lớn đến nỗi không tội lỗi nào kể cả tội nguyên tổ có thể xoá bỏ được, bởi vì ngay từ khi con người được tạo dựng, quyền làm người đã bao hàm quyền làm con Thiên Chúa. Công việc nhập thể làm người của Đức Kitô là để phục hồi trọn vẹn cho chúng ta quyền làm người và làm con Thiên Chúa. Quyền làm người ngày nay đang bị xúc phạm nặng nề: từ phá thai đến an tử và mọi thứ áp bức bất công. Là kitô hữu, bạn được mời gọi tiếp bước Đức Ki-tô bảo vệ quyền làm người từ lúc thụ thai đến hơi thở cuối cùng.

Sống Lời Chúa: Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ sự sống con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đã hơn 2.000 năm, Chúa giáng sinh làm người để phục hồi cho chúng con phẩm giá làm con cái Chúa; thế mà ngày nay người ta vẫn còn chà đạp lên nhân phẩm của nhau. Xin cho con biết thao thức và hành động để nhân phẩm được tôn trọng hơn.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: