26/12/2015 Lễ Thánh Têphanô, Tiên Khởi Tử Đạo, Lễ Kính

Audio Phút Cầu Nguyện Thứ Bảy Lễ Thánh Têphanô

PHÚC ÂM: Mt 10, 17-22

“Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Lễ Chúa Giáng Sinh vừa diễn ra trong bầu khí an hòa bình yêu thương, được tiếp nối bằng lễ thánh Tê-pha-nô vị tử đạo tiên khởi. Thoạt nhìn, có vẻ như không có gì liên quan giữa hai ngày lễ. Nhưng thực ra, lễ thánh Tê-pha-nô tiếp nối và diễn tả rõ ràng ý nghĩa quan trọng của lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Bởi vì Chúa giáng sinh làm người không phải để ở lại một nơi nào đó trên trái đất này mà là để ở lại trong tim mỗi người chúng ta, nhờ đó trái tim mỗi người chúng ta sẽ được biến đổi thành một trái tim biết yêu thương, yêu tới mức hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Sự biến đổi đó đã diễn ra trong con người thánh Tê-pha-nô. Vị thánh này không “lựa lời khéo nói” bẻ cong Lời Chúa cho vừa lòng người Do Thái; trái lại ngài trung thành rao giảng toàn vẹn chân lý cứu độ dù có phải trả giá bằng cái chết của mình. Trong tim ngài chỉ có Chúa Ki-tô, ngài thưa với Chúa trước khi lìa đời: “Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận hồn con.” Và giống như Chúa, ngài xin Chúa “đừng chấp họ” vì đã giết hại ngài.

Mời Bạn: Bạn đã giải thích lời Chúa thế nào cho bạn bè, người trong gia đình? Bạn trung thành với lời Chúa dù không được người nghe ưa thích hay uốn nắn lời Chúa cho vừa lòng người nghe?
Sống Lời Chúa: Đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày và chia sẻ lời Chúa cho người khác cách trung thực như Giáo Hội từng loan báo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con dám biến đời mình thành cuộc tử đạo hằng ngày bằng cách can đảm sống và trung thành loan báo Tin Mừng.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Các thánh yêu người thì không coi phải yêu ai, mà đơn giản là vì ai mà thực hành đức ái.- Thánh Francis of Sales

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: