22/12/2015 Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng C

Audio Phút Cầu Nguyện Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng C

PHÚC ÂM: Lc 1, 46-56

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Suy niệm: Đức Ma-ri-a và người chị họ Ê-li-sa-bét gặp nhau để chia sẻ niềm vui. Người chị đang cưu mang Gio-an tẩy giả. Còn cô em, Ma-ri-a đang cưu mang Con Thiên Chúa. Cả hai chị em đều được đón nhận tin vui trong mầu nhiệm. Cuộc gặp gỡ để chia sẻ niềm vui đã trở thành bối cảnh cho lời Đức Ma-ri-a ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa, một lòng thương xót “trải dài từ đời nọ đến đời kia”. Với lòng tin tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, Mẹ đã cưu mang“Chúa Giê-su, Dung Nhan của Lòng Thương Xót”. Dưới chân thập giá, Mẹ trở thành chứng nhân của lòng thương xót khi nghe “lời tha thứ đến từ môi miệng Chúa Giê-su”. Cái nhìn của Mẹ luôn là toàn thể. Mẹ đã nhìn thấy toàn thể vũ trụ, toàn thể nhân loại, trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử hoá thân làm người trong lòng Mẹ. Chính vì thế Tông Sắc khai mở Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót đã gọi Mẹ là “Thân Mẫu của Lòng Thương Xót” (x. số 24).

Mời Bạn: Thế giới hôm nay đầy dẫy bất an, một bầu khí bi quan bao trùm thế giới. Đây chính là lúc mà “chúng ta được kêu gọi hướng cái nhìn lên Lòng Thương Xót với một cách thức hoàn toàn đặc biệt” để nhờ đó, chúng ta, cùng với Đức Ma-ri-a, trở nên “chứng tá của Lòng Thương Xót cách mạnh mẽ và hữu hiệu hơn” (số 3).

Sống Lời Chúa: Kinh “Thương Người 14 Mối” (x. Tv 146,7-9) liệt kê những dấu chỉ cụ thể của Lòng Thương Xót. Bạn chọn một việc thích hợp với bạn để sống chứng nhân lòng thương xót đó.

Cầu nguyện:Đọc kinh “Lạy Nữ Vương.”

Related posts