14/12/2015 Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C

Audio Phút Cầu Nguyện Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng C

PHÚC ÂM: Mt 21, 23-27

“Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?” Chúa Giêsu trả lời: “Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. – Phép Rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?” Họ bàn tính với nhau rằng: “Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri”. Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không được biết”. Chúa Giêsu nói với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó”.

Suy niệm: Trước câu hỏi này của Chúa Giê-su, các thượng tế và kỳ mục đã nói “chúng tôi không biết”. Đó không phải là trả lời mà cách nói tránh né sự thật. Họ dư biết phép rửa của Gio-an là bởi trời, nhưng sợ phải nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, nên họ không dám đối diện với sự thật; vì một khi nhìn nhận vai trò của Gio-an Tẩy Giả, mà Gio-an Tẩy Giả là người giới thiệu Đức Giê-su, thì họ cũng phải nhìn nhận vai trò cứu thế của Chúa Giê-su như Gio-an loan báo. Nếu đón nhận sự thật đó, hệ quả là các ông phải thay đổi tất cả: từ não trạng, niềm tin, đến nếp sống. Vì không muốn hoán cải nên họ đã quanh co, tránh né sự thật mà nói: “Chúng tôi không biết.”

Mời Bạn: Sự thật được đánh giá cao và người ta bảo rằng không có gì thấp hèn cho bằng sự dối trá. Nhưng cái giá phải trả cho việc làm chứng sự thật không hề nhỏ chút nào, nhất là sự thật đức tin vào Thiên Chúa, đó là sự thiệt thòi, hy sinh, từ bỏ, sửa đổi…. Bởi vậy, có khi tôi biết mà nói là không biết; thấy mà nói là không thấy; nghe mà nói là không nghe. Những lúc đó, chúng ta đang tránh né để được yên thân. Nhưng đừng quên, chúng ta là con cái Sự Thật, có bổn phận làm chứng cho Sự Thật. Sống bổn phận này đòi hỏi phải can đảm dám nói sự thật và sống sự thật.

Sống Lời Chúa: Suy gẫm câu Lời Chúa: “Sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8,32).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Sự Thật tuyệt đối, xin cho chúng con luôn can đảm lấy hành động của Chúa làm khuôn mẫu cho cung cách hành xử của chúng con trước mọi sự việc, để sự thật được thể hiện nơi con người chúng con.

Chuyên Mục: Phúc Âm Hàng Ngày 

Một người càng yêu người, thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào, thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.- Thánh Terese of Avila

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan:Bài Mới: