Ngôi sao trong cuộc đời, Ngôi sao Giêsu!

Thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi người đều có một ngôi sao dẫn đường, đó là sự thánh thiện, sự nhận thức đúng sai, mà người ta thường nói : làm lành lánh dữ.

Sự nhận thức tự nhiên trong tâm hồn, môi trường gia đình, xã hội, học thức, bạn bè, như người ta thường nói : chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Điều đó có nghĩa là :  “ Gần mực thì đen, gần đèn  thì sáng”. Trong cuộc đời mỗi người thường được liên tưởng đến một vì sao, nếu ai sinh ra may mắn hạnh phúc, thì người ta bảo, người ấy là” ngôi sao hạnh phúc”, còn nếu ai bất hạnh , kém may mắn, thì người ta bảo: “ sinh nhằm sao xấu”, hay là “ ngôi sao bất hạnh”, “ ngôi sao cô đơn “ v.v…

Vâng, từ xa xưa, người ta vẫn tìm kiếm chân lý trên các vì sao, “ ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời”, quả thật dành cho những nhà tri thức. Khoa học thường phản lại tôn giáo, nhưng thật sự ra khoa học chính là quyền năng siêu nhiên của Thiên Chúa, nếu không có Thiên Chúa thì không có khoa học, bởi vì , khoa học chính là những hiện tượng tự nhiên trong trái đất, mà còn người phải tìm kiếm, tìm tòi, phải chứng minh. Nhưng, khoa học còn muôn điều kỳ diệu chưa thể chứng minh được. Khoa học không thể có sự tha thứ, khoa học không có tình yêu, nói chung khoa học là Robot. Khoa chiêm tinh cũng là một môn khoa học, nhưng , chiêm tinh là một môn khoa học tôn giáo, bởi vì, khoa chiêm tinh không thể chứng minh thực nghiệm, mà hoàn toàn phải dực vào siêu nhiên, những hiện tượng siêu nhiên biểu lộ tự nhiên, để những ai nghiên cứu thì biết được, nhưng hoàn toàn không nắm bắt được , vì nó thuộc về siêu nhiên tức ở trên cao, vì “Chiêm “ có nghĩa là nhìn nhắm , quan sát, nghiên cứu  tỷ mĩ lâu dài. “ Tinh ” là  ngôi sao, là tinh tú trên bầu trời. Như vậy, chiêm tinh có nghĩa là : nghiên cứu các vì sao trên bầu trời.

Như vậy, Lễ Hiển Linh là một Lễ nhắc nhớ về một Mầu Nhiệm mang tính khoa học, nghĩa là vừa khoa học, vừa linh thiêng, có thể nói cách khác Lễ Hiển Linh là nhắc nhớ về Khoa học và Tôn Gíao.Như vậy, dẫn chứng được khoa học có trong siêu nhiên, vì tự nhiên nhờ siêu nhiên mà có.

Con người tin có khoa học, nhưng họ lại phủ nhận siêu nhiên, vì khoa học chỉ là những định luật chứng minh đã có sẵn, mà con người tìm kiếm, khai thác, chứ không phải khoa học là do con người tao ra, sức lao động của con người chỉ chứng minh điều đã có trong vũ trụ. Như vậy, khoa học có sẵn trong vũ trụ, mà vũ trụ mặc nhiên không do con người tạo thành, mà do một Đấng Toàn Năng, đó là Thiên Chúa.

Người ta có học triết học và Thần Học , thì chính là những môn khoa học về Thiên Chúa. Như bóng tối và ánh sáng chẳng hạn, đó là chân lý và tình yêu. Chân lý là ánh sáng, tình yêu là bóng tối. Vậy , nếu chúng ta nói : “ Thiên Chúa là Chân lý” , thì rõ rồi, bởi vì, “Thiên Chúa là ánh sáng”. Nhưng, khi chúng ta nói :” Thiên Chúa là tình yêu”, chẳng lẽ, “ Thiên Chúa là bóng tối “ hay sao ?!. Vâng, như vậy, đến đây thật “lấn cấn”, vậy phải lý giải làm sao , khi nói : “ Thiên Chúa là tình yêu”?! Như , chúng ta biết, Thiên Chúa tạo dựng đất trời có ngày và đêm, rõ ràng, ban ngày , không thể có 24 giờ, ban đêm cũng vậy, không thể có 24 giờ. Thiên chúa phân định ngày và đêm thật rõ ràng. Tại sao, chúng ta phân biệt được Ngày và Đêm, vì ngày có ánh sáng, đêm có bóng tối. Ánh sáng và bóng tối : chính là Chân Lý và Tình Yêu. Vậy, ai nói : Tình Yêu là : Ánh Sáng thì không phải. Tình yêu chính là bóng tối, như người ta thường nói: “ yêu là mù quáng”. Bởi vì: Tình yêu là bóng đêm, thì không thể sáng được.

Vâng, chỉ có Tình Yêu của Thiên Chúa mới có “ánh sáng”, bởi vì, Thiên Chúa “làm Chủ” ngày và đêm. Như vậy, “Tình Yêu” của Thiên Chúa không ở trong “ bóng tối”.

Từ đó, chúng ta hiểu được Thánh Gía Cứu Độ, chính là :  “Ơn tha thứ” của Thiên Chúa qua Đức Kitô . Bởi vì, “Tình Yêu” không thể tách rời khỏi Thiên Chúa , cũng như ngày và đêm không thể tách rời nhau. Cũng vậy, “Tình Yêu” nơi Thiên Chúa không thể tách khỏi “ chân lý “ nơi Ngài được. Vâng, vì vậy “ Thiên Chúa là Tình yêu” chính là một “Chân Lý”. Vì vậy,  Tình Yêu nơi Thiên Chúa không phải là “ bóng tối” mà là “ánh sáng” Ánh Sáng ban sự sống. Vì, một ngày chỉ có “ màn đêm”, thì vạn vật không sống được. Cũng vậy, một ngày chỉ có “ban ngày” mà thôi, nghĩa là chỉ có ánh sáng, thì vạn vật không thể sống nổi. Vì thế, vạn vật phải “ chấp nhận “ tình yêu, dù nguyên lý của “ tình yêu” là bong đêm.

Nếu ai đó, sống thiên về lý trí, thì người ta bảo: Nó sống khô khan, không có tình cảm. Còn nếu, người nào đó, sống thiên về tình cảm, thì người ta nói : Nó sống ủy mỵ, nhu nhược, ngu si .

Vâng, từ đó, chúng ta cần sống theo” Ngôi Sao Giêsu”, vâng, “Ngôi Sao Lạ” Giữa Đêm Giáng Sinh, chính là “ Ngôi Sao Lạ” dẫn đường cho ba nhà chiêm tinh trong Lễ Hiển Linh hôm nay, chính là “NGÔI SAO GIÊSU” vậy./. Amen

Vâng, xin cúi lạy “Ngôi Sao Giêsu”, Ngôi Sao dẫn đường cho chúng con thoát mọi cạm bẫy của Satan và thế gian, để chúng con bước theo “Ánh Sáng” chỉ đường là chính Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen

 

P.Trần Đình Phan Tiến

Phương pháp tốt nhất để giữ đức ái chính là khiêm nhượng với nhau, tôn trọng nhau, nhìn người khác giống như bề trên của mình.- Thánh Ambrosius

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: