Lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ

“NƯỚC TÔI KHÔNG THUỘC THẾ GIAN NẦY…” ( Ga 18, 36a )

Tháng 11 là tháng cuối của năm Phụng Vụ, tháng nhắc về sự chết, sự kết thúc hành trình của một đời người. Nhưng, Chúa Nhật cuối tháng 11 là Chúa Nhật XXXIV  ( TN ) của năm Phụng Vụ.

Vâng, ý nghĩa trước tiên cho chúng ta thấy sự phù hợp về việc lịch phụng vụ, đó là sự kết thúc của một năm phụng vụ là Lễ Đức Kitô VUA vũ Trụ, đồng thời cũng là sự mở đầu cho một năm phụng vụ mới. Sự khởi đầu của một năm phụng vụ mới cũng là sư kết thúc một năm phụng vụ cũ, điểm mốc là Lễ ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ. Có nghĩa là Đức Kitô hôm qua cũng như hôm nay, chỉ là một, Alpha và Ômêga có nghĩa là khởi nguyên và cùng tận.

Vâng, sự chết của nhân loại nói chung và sự chết của những ai tin vào Đức Kitô đều phải trở nên hiện thực. Nhưng, sự chết của người Kitô hữu là người thuộc về Đấng là khởi nguyên và cùng tận thì mặc nhiên phải thuộc về Người. Và như vậy, họ sẽ trở nên thần dân của Đức Kitô, thì hữu nhiên, Người sẽ là VUA của họ.

Vâng,” Nước của Tôi không thuộc thế gian nầy…”. Hoàn toàn hợp lý, bởi vì Đức Kitô là VUA của sự thật, VUA chân lý, chứ không phải vua của trần gian.  Từ đó suy ra, chúng ta hiểu rõ, trần gian không có sự thật hoàn toàn, bởi vì trần gian không theo chân lý. Chân lý thuộc về Thiên Chúa, mà Đức Kitô hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, vì vậy, Người là VUA của sự thật.

Chúa Nhật tuần trước nói về sự cánh chung, ngày tận thế, ngày chung thẩm, mà Đấng xét xử là Vua Sự Thật. Vâng, điều nầy là sự thật, bởi vì, ai có quyền trên sự thật, Đấng ấy cầm giữ sự thật, thì Đấng ấy có quyền xét xử.

Vâng, chân lý là điều tối thượng, mọi quyền trên trời dưới đất đều được ban cho Con Người. Vâng, câu trả lời của Chúa Giêsu với Philatô thật là hợp lý, bởi vì, nếu nước của Chúa Giêsu thuộc về trần gian nầy, thì không có sự chết, bởi vì Nước của Sự Thật, là nước vĩnh cửu.

Vâng, tại sao sự chết xâm nhập thế gian? Thưa, vì thế gian không có sự thật. Vì Sự Thật là Chân Lý, mà Thiên Chúa là Chân Lý. Vì vậy, Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống. Vì , “Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Tôi.”( Ga 18, 37c)

Theo đó, chúng ta thấy Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay ( Ga 18, 33-37)nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu bị điệu ra xét hỏi bởi Philato, người của trần gian. Như vậy, sự dối trá của trần gian đã thắng thế, bởi vì nó “thuộc” về thế gian. Còn Sự Thật thì dường như thua thế gian , bởi vì sự thật “không thuộc” về thế gian.

Nguyên nhân và nguồn gốc của “tội” là sự giả dối. Ngược lại nguyên nhân của sự thánh thiện là “ sự thật. Ai tôn trọng sự thật, thì họ thuộc về Thiên Chúa, vì ngoài Thiên Chúa thì không có sự thật.

Như vậy, ai bước theo Chúa Giêsu, thì bước đi trong sự thật, ai bước đi trong sự thật, thì nơi người ấy có Thiên Chúa, và nơi họ không có sự chết.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là VUA của sự thật, vì nơi Chúa là nguồn sống cùng với Chúa Cha , và Chúa Thánh Thần muôn đời. Xin cho con người mọi thời biết nhận ra chân lý ấy mà noi theo, hầu họ đón nhận được ơn cứu độ ./. Amen

22/11/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Thiên Chúa yêu chúng ta, ban ơn cho chúng ta mà hoàn toàn không muốn chúng ta báo đáp; phàm tất cả những gì của chúng ta -ngay cả cái yếu đuối- thì Ngài cũng yêu.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: