Làm chứng về ánh sáng

Thưa quý vị, thưa các bạn, Bốn sách Tin Mừng, Tin Mừng Nhất Lãm và Tin Mừng theo thánh Gioan đều có chung “ nhất lãm” về   “nhân vật “ Tiền Hô” cho Đấng Cứu Thế.

Hôm nay , Chúa Nhật III Mùa Vọng cho chúng ta về một “ chứng nhân” cho Đấng Cứu Thế. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu  không phải là một sự xuất hiện “đơn điệu”, dù rằng là một sự “ tự hạ” hết sức. Nhưng, lời tiên tri loan báo từ ngàn xưa và đến thời giờ đã định, Thiên Chúa cho xuất hiện nhân vật “ làm chứng” là Gioan Tiền Hô. Một gương sống khiêm nhường, đến độ người ta tưởng lầm là Đấng Cứu Thế , tức Kitô.

Nhưng thánh Gioan Tiền Hô không “ mạo nhận “ lợi dụng cơ hội nầy để “lừa gạt”, mà ngài nói “ Tôi không phải là Đấng Kitô”. “ Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” ( c 23)

Cuộc sống khắc khổ của ngài, lời ngài rao giảng sám hối, làm phép rửa thể hiện một ngôn sứ, một ngôn sứ của thời đại mới. Tiếng tăm của ngài vang xa, đến độ các thầy Lêvi cho người đến dò hỏi trực tiếp : “ Ông là ai ?”. Có phải là Êlia, hay Đấng Kitô, ông đều trả lời : “Không”, ông rất thẳng thắn, không mạo nhận mình là “ ngôn sứ”. Nhưng, người ta hỏi : “Tại sao ông làm phép rửa”, ông trả lời: “ Tôi làm phép rửa trong nước, nhưng Đấng đến sau tôi, đang ngự giữa các ông mà các ông không biết”.

Tuy , Đấng Cứu Thế được loan báo từ ngàn xưa, nhưng đến thời gian Người xuất hiện thật âm thầm, đến độ “tầm thường”, nhưng, “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng”. ( c 6-8)

Như vậy, vời ba câu mở đầu nói về Gioan Tiền Hô, với cách nói của thánh Gioan tông đồ, chúng ta thấy cách viết của thánh Gioan rất độc đáo, chỉ ba câu, nhưng nói lên được tính cánh của một con người Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế, đồng thời nói lên “đặc tính” của Đấng Cứu Thế là ” ÁNH SÁNG”. Không gì “thật” bằng ánh sáng, không gì “sáng” bằng ánh sáng, không gì “ mạnh” bằng ánh sáng, không gì “ nhanh” bằng ánh sáng và không gì “ sáng” bằng ánh sáng.

Theo đó, người làm chứng về ánh sáng, thật là một người “sáng”, và người ấy phải từ Thiên Chúa mà đến. Như vậy, sau Đấng Cứu Thế, thánh Gioan Tiền Hô cũng là một “ánh sáng”,nhưng, không phải là “ánh sáng” Cứu Thế,  bởi vì, như Lời Chúa Giêsu nói: “ Không có phàm nhân nào do bởi lòng mẹ sinh ra mà cao trọng hơn Gioan Tẩy giả”, nhưng “ kẻ nhỏ nhất trong Nước trời còn cao trọng hơn ông”. Theo đó, chúng ta suy ra được Đấng Cứu Thế Giêsu- Kitô thật cao trọng dường nào.

Như vậy, vai trò Tiền Hô của Gioan Tẩy Giả, dù ngài không nhận mình là ngôn sứ, nhưng, ngài đảm  nhận sứ mạng như Isaia, có thể nói Gioan Tẩy Gỉa chính là “Isaia thứ hai” cho Đấng Cứu Thế. Vì : “ Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Ngài sai tôi đến với người nghèo khó…” nói lên sứ mạng của Đấng Cứu Thế, mà Tiên Tri Isaia đã nói từ ngàn xưa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để cứu độ chúng con, và đã chọn một nhân vật “làm chứng”, để minh chứng Chúa chính là “ÁNH SÁNG” cứu độ. Xin thương ban cho những ai mong chờ ngày Chúa đến được xứng đáng gặp Người, dù là ngày tưởng nhờ Người đến lần thứ Nhất, và lần sau cùng. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

Vết thương của Chúa Giê-su sẽ mở toang những tâm hồn cứng cỏi, có thể đốt cháy những tâm hồn nguội lạnh.- Thánh Wenceslaus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: