Đức Giêsu bị lưỡi đòng đâm thâu

Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, Thiên Chúa không có “ TRÁI TIM “, bởi vì Thiên Chúa là Đấng vô biên, siêu nhiên , Đấng Thánh, ngàn trùng chí Thánh, vượt trên tất cả các loài được tạo thành. Thiên Chúa vốn dĩ là toàn năng, siêu việt. Vì vậy, Thiên Chúa không có hình dáng, hình thể, hình tượng. Nhưng, Thiên Chúa là nguồn chân lý và tình yêu, bởi vì Thiên Chúa là “ NGUỒN SỐNG”, nguồn sống vĩnh cửu và chân thật. Ngoài Thiên Chúa ra không có nguồn sống nào khác.

Như vậy, “ Trái Tim “ là biểu tượng của sự hữu hình, là một bộ phận trung tâm, chứ không phải chủ lực, một cơ quan trọng yếu để chi phối cho sự sống của một cơ thể hữu hình, mang một chức năng để biểu cảm cảm xúc, mà tiêu biểu là “ yêu thương “.

Theo đó, trái tim hữu thể được Thiên Chúa tạo thành để biểu lộ chức năng là “ yêu thương ”. Như vậy, trái tim đóng vai trò để thực thi nhiệm vụ tình cảm, đồng thời thi hành sứ vụ “tình yêu “ nơi Thiên Chúa. Rõ ràng, chức năng của trái tim là như thế, nó được tham dự vào một bản tính Thiên Chúa ,đó là ”TÌNH YÊU “.

Theo đó, tình yêu mà chúng ta hiểu, biết được đến từ Thiên Chúa là Đấng siêu nhiên, chứ không phải đến từ con người nhân loại.

Qua đó, sự hữu hình nơi Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc thế gian mang lấy một “ Trái Tim”  được nhìn thấy, là một Ngôi Vị Thiên Chúa. Từ đó, suy ra THÁNH TÂM Chúa Giêsu mang một “ miệm vụ “ tình yêu bởi Thiên Chúa. Nếu như, Người không hữu hình, mặc lấy phàm nhân, thì Tình Yêu nơi Thiên Chúa không được biểu lộ hữu hình.

Vì vậy, tình yêu nơi Thiên Chúa vẫn mãi biểu lộ cách siêu nhiên, huyền nhiệm qua các ngôn sứ. nhưng, đến thời, đến buổi, Thiên Chúa muốn biểu lộ các tỏ tường bởi chính một Ngôi Vị  Thiên Chúa, để bày tỏ tình yêu cách hữu hình cho con người hữu hình. Thiên Chúa đã yêu thương con người cách cụ thể, hữu hình, vì vậy, Thiên Chúa đã làm Người, mang lấy một “ TÌNH YÊU “ duy nhất, đặc biệt để yêu thương con người.

Vâng, tất cả điều đó được minh chứng qua đoạn Tin Mừng ( Ga 19, 31 -37) hôm nay. Chúa Giêsu  chịu lưỡi đòng đâm thâu vào thấu tận “TRÁI TIM “ là một minh chứng rõ ràng rằng tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ bằng sự hữu hình rõ nét nhất. Một minh chứng rõ nết là tình yêu của Thiên Chúa đã trở nên hữu hình qua Thánh Tâm Đấng cứu thế.

Từ đó, chúng ta chiêm niệm được mầu nhiệm tình yêu nơi sự Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa chân lý , nhưng Thiên Chúa không dùng chân lý như là một phương thế duy nhất đối với nhân loại, mà Ngài dùng tình yêu như một phương thế hoàn hảo để ôm lấy chân lý.

Vì nếu, Thiên Chúa sử dụng chân lý như một khi cụ duy nhất thì Ngài không cần phải  minh chứng “TRÁI TIM “của Đấng Cứu Thế để nên như khí cụ cứu độ nhân loại.

Chúng ta thấy, dù Đấng Cứu thế đã mang lấy mọi đau khổ của nhân loại tội lỗi, nhưng Thánh Thể của Người không hề phân tán, hay phải nát vụn. Nhưng , từ “cung lòng” của thiên Chúa, Người đã mở rộng Thánh Tâm như một minh chứng xác thực tình yêu của Thiên Chúa biểu hiện qua sự hữu hình của phàm nhân. Thiên Chúa không mang Trái Tim, nhưng Đấng cứu thế mang “Trái Tim “ HỮU HÌNH hầu biểu lộ Thánh Tâm của Người cho nhân loại.

Chúng ta tôn thờ THÁNH TÂM Chúa Giêsu, nơi đó mạch Máu trường sinh tuôn đổ để tha thứ tất cả tội lỗi nhân loại, trong đó các thừa tác vụ linh mục, một quà tặng , một ân ban vĩnh cửu từ Thánh Tâm Chúa Giêsu đến muôn đời.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu Linh Mục, nơi đó mạch Nước Trường Sinh và vĩnh cửu tuôn đổ ra vì nhân loại. Xin cho Lòng Xót Thương tuôn mãi trên nhân loại lỗi lầm, hầu xóa tan sự bất xứng mà mang lại cho họ sự thống hối ăn năn, ngõ hầu chỉ có Thánh Tâm Chúa là nơi nguồn cội và cùng đích./. Amen

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu Linh mục, Người là tấm gương mục tử nhân lành. Xin cầu cho các linh mục của Chúa được ngụp lặn trong Thánh Tâm và kín múc suối nguồn tình yêu đích thực và vĩnh cửu, như thế là trọn hảo muôn đời  ./. Amen

12/06/2015 (Ngày cầu cho các linh mục)

Phêrô Trần Đình Phan Tiến

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: