Chúa Kitô là Vua hay tôi là Vua?

Trên cao Chúa đã hạ mình

Xuống với nhân loại điêu linh tội tình

Truyền rao chân lý phân minh

Cho loài người biết “Thiên Tình” trời cao

Loài người đáp trả ác sao !

Treo Người Thập Gía lẽ nào dửng dưng

VUA KITÔ thật rõ đúng !

Sự thật không thể nào dừng chịu khoanh

VUA KITÔ đã chứng minh !

Giang tay chịu nạn nhục hình rõ ghê !

Người là Vua Cả các Vua

Là VUA tình – lý là VUA đời đời

Nếu tôi đã chân nhận Người

Thì Người là VUA , còn tôi là thần

Vậy tôi phải đạp lăng nhăng

Vì tôi đã nhận Vị Vua đời đời

Nếu như tôi đã chọn Người

Làm VUA cai trị đời đời trong tôi

Thì tất mọi thứ trong đời

Tôi phải đặt dưới chân Người mà thôi

Để tôn một mình Giêsu

Để tôn Thiên Chúa làm Người cứu ta

Đó là TÌNH – LÝ chính mà

Chính VUA một cõi lòng ta tôn thờ

GIÊSU Cứu Chúa của tôi

GIÊSU chính Người là VUA rõ rồi

GIÊSU Thiên Chúa trong tôi

GIÊSU là VUA muôn đời chẳng sai./.

Lễ Chúa Kitô Vua 2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Chúa Nhật Năm B  Từ khóa:

Nếu không có tình yêu thì tất cả hành vi, dù làm cho người ta tai nghe mắt thấy rất kinh ngạc, thì cũng là hư vô mà thôi.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: