Chúa Kitô là Vua hay tôi là Vua?

Trên cao Chúa đã hạ mình

Xuống với nhân loại điêu linh tội tình

Truyền rao chân lý phân minh

Cho loài người biết “Thiên Tình” trời cao

Loài người đáp trả ác sao !

Treo Người Thập Gía lẽ nào dửng dưng

VUA KITÔ thật rõ đúng !

Sự thật không thể nào dừng chịu khoanh

VUA KITÔ đã chứng minh !

Giang tay chịu nạn nhục hình rõ ghê !

Người là Vua Cả các Vua

Là VUA tình – lý là VUA đời đời

Nếu tôi đã chân nhận Người

Thì Người là VUA , còn tôi là thần

Vậy tôi phải đạp lăng nhăng

Vì tôi đã nhận Vị Vua đời đời

Nếu như tôi đã chọn Người

Làm VUA cai trị đời đời trong tôi

Thì tất mọi thứ trong đời

Tôi phải đặt dưới chân Người mà thôi

Để tôn một mình Giêsu

Để tôn Thiên Chúa làm Người cứu ta

Đó là TÌNH – LÝ chính mà

Chính VUA một cõi lòng ta tôn thờ

GIÊSU Cứu Chúa của tôi

GIÊSU chính Người là VUA rõ rồi

GIÊSU Thiên Chúa trong tôi

GIÊSU là VUA muôn đời chẳng sai./.

Lễ Chúa Kitô Vua 2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Chúa Nhật Năm B  Từ khóa:

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: