Thế Giới Nhìn Từ Vatican 31/3 – 06/04/2016: Phục sinh tại Trung Đông

• Công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình
• Đức Thánh Cha chủ sự buổi Canh Thức Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót
• Đức Hồng Y Georges Marie Martin Cottier, nguyên thần học gia Phủ Giáo Hoàng, qua đời
• Đại Hội Âu Châu kỳ 3 về Tông Đồ Lòng Thương Xót
• An ninh cho khách hành hương ngày quốc tế giới trẻ tại Ba Lan
• Thông điệp Phục sinh của các nhà lãnh đạo Công Giáo tại Trung Đông
• Quan sát viên Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong việc kiến tạo hòa bình
• Người Công Giáo Mosul đón Phục sinh trong âu lo khi theo dõi chiến dịch giải phóng Mosul
• 20,000 người Trung Quốc được rửa tội vào đêm Vọng Phục sinh

Chuyên Mục: Chúa Nhật Năm C 

Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: