Nhiệm Tích Tình Yêu

Năm 1232, tại thành Toulouse xảy ra một trận tranh luận kịch liệt giữa Thánh Antôn Padua và ông Boniville về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Thánh Antôn xác quyết theo Đức Tin Công Giáo: Chúa Kitô thực sự hiện diện nơi hình bánh và hình rượu, sau khi Linh Mục đọc lời truyền phép; còn ông Boniville nhất định chối chân lý này. Cả hai đưa ra nhiều chứng lý để bênh vực cho lập trường của mình. Cuộc tranh luận diễn ra giữa đám đông dân chúng của hai phe, nhưng không ai chịu ai.

Sau cùng, một người đề nghị dùng con lừa của ông Boniville để làm một cuộc trắc nghiệm diễn tiến như sau: Con lừa phải nhốt trong chuồng, nhịn đói ba ngày không hề được ăn uống gì cả. Rồi trước đám đông dân chúng, gồm cả những người tin và những người không tin của hai phe đang chờ đợi sự việc sẽ sảy ra. Tới giờ đã định, còn vật được dẫn tới trước mặt Thánh Antôn Padua, trong khi ngài nâng hào quang mang Thánh Thể Chúa Kitô trước mặt con vật; đồng lúc đó, ông Boniville cũng đem theo thúng lúa mạch và cỏ khô đặt dưới chân con lừa. Một sự kinh ngạc vô cùng trước sự chứng kiến của đoàn lũ dân chúng đông đảo: Con lừa đã không thèm để ý gì đến đồ ăn đặt dưới chân nó; mà trái lại, nó đã quỳ gối xuống trước Thánh Thể Chúa như để cung kính thờ lạy Người.

Những người Công Giáo chứng kiến phép lạ lớn lao này, được đầy lòng vui mừng sung sướng tạ ơn Chúa; còn những người vô tín ngưỡng đều phải bàng hoàn kính sợ. Riêng ông Boniville và số đông người thuộc bè rối Albigensê đã được ơn thánh khuất phục, tin thật sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong Nhiệm Tích cực trọng này và họ đã xin trở lại Giáo Hội Công Giáo (sách “Phép Lạ Thánh Thể”).

Thánh Thể là Bánh Hằng Sống Chúa ban tặng cho mỗi người chúng ta, như chính lời Chúa phán: “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống muôn đời; mà Bánh Ta ban chính là Thịt Ta để nuôi sống thế nhân” (Jn 6:51-52). Nhưng trái lại, những ai không lãnh nhận hay khinh dể Bánh Hằng Sống Chúa ban, thì phải nghe lời Chúa đoán quyết: “Thật vậy, ai không ăn Thịt Con Người và uống Máu Ngài, kẻ ấy không có sự sống trong mình; ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì có sự sống đời đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết” (Jn 6:53-54).

Bánh Thánh Thể lại là Mầu Nhiệm Đức Tin, chúng ta tin thật Chúa hiện diện thực sự nơi đây, vì thế giá Chúa là Đấng chân thật đã phán các Tông Đồ: “Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy. Các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là Máu Thầy, Máu Tân Ước sẽ đổ ra cho nhiều người được khỏi tội” (Mt 26:26-28, Mc 14:22-25). Rồi Giáo Hội truyền dạy chúng ta phải tin kính, qua lời định tín của Công Đồng Tridentinô: “Trong Nhiệm Tích cao siêu là Nhiệm Tích Thánh Thể, sau khi Linh Mục truyền phép, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Thiên Chúa thật và là người thật, hiện diện một cách thực sự, chân thật và theo bản thể dưới hình bánh và hình rượu khả giác” (DBG 874).

Đây là một phép lạ vượt trên mọi phép lạ và là một Mầu Nhiệm Đức Tin, Chúa đã thực hiện vì yêu thương chúng ta, để Người có thể ở lại với chúng ta và trở nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta. Theo lời Thánh Augustinô: “Dù là Đấng toàn năng, Chúa cũng không còn cách thế nào tỏ lòng yêu chúng ta hơn được nữa; dù là Đấng khôn ngoan thượng trí vô cùng, Chúa cũng không thể sáng nghĩ được phương thế nào bày giãi lòng Người yêu thương chúng ta hơn được nữa; dù là Đấng giầu sang vô cùng, Chúa cũng không còn báu tàng nào để ban tặng cho chúng ta hơn được nữa!”

Chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng ta là con cái Chúa được lòng tin vững mạnh: Vì yêu thương chúng ta vô cùng mà Chúa ẩn thân trong Nhiệm Tích Cực Thánh này, để chúng ta năng tưởng nhớ đến Chúa đang ngự thật trong các Nhà Tạm trên khắp thế giới, năng đến thăm viếng tôn thờ đền tạ Chúa vì muôn vàn tội lỗi của những người không tin hoặc khinh dể xúc phạm đến Thánh Thể Chúa. Nhất là chúng ta hãy siêng năng sốt sắng tham dự Thánh Lễ và đón rước Chúa ngự vào linh hồn cách xứng đáng với tâm hồn trong sạch, như Thánh Phaolô đã căn dặn: “Trước khi anh chị em ăn và uống Mình Máu Thánh Chúa, anh chị em hãy hồi tâm kiểm điểm xem, anh chị em có xứng đáng ăn xứng đáng uống không, nếu không xứng đáng mà dám ăn dám uống là ăn và uống án phạt cho mình” (xem I Cor 11:28-29).

Chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho các anh chị em Kitô Hữu cùng tôn thờ Chúa trong Nhiệm Tích Thánh Thể, vì theo lời Thánh Công Đồng Tridentinô: “Thánh Thể là Nhiệm Tích tình yêu thương, là dấu hiệu sự hiệp nhất, là mối giây liên kết đức bác ái”

Xin cho chúng con được lòng sốt sắng mến yêu, tôn thờ, đền tạ Thánh Thể Chúa cách xứng đáng, để đền tạ muôn vàn tội lỗi của loài người đã xúc phạm đến Chúa.

Ðền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: