ĐẤNG KHAI MỞ VÀ KIỆN TOÀN LÒNG TIN

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Lời Chúa hôm nay ( Lc 12 , 49 -53) là một đoạn thật khó hiểu, nếu chúng ta hiểu theo nghĩa của câu chữ. Nhưng, chúng ta phải hiểu theo lịch sử dân Dothai, dân Thiên Chúa. Vì, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian không phải chỉ là “Đấng Cứu Độ” cho riêng dân tộc một quốc gia nào.

Vì muốn hiểu Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải hiểu về lịch sử dân Thiên Chúa, tức Cựu Ứơc. Vì, những “Lời “ Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay thật “ khó hiểu”, nếu chúng ta hiểu theo nghĩa “đen “. Như :  “ Thầy đến không phải để đem bình an cho trái đất …”  ( c 51), hoặc là “ Thầy đến để ném lửa vào thế gian và mong cho “ lửa ấy “ bừng cháy lên ”. ( c 49). Như, chúng ta biết “lửa” mà Chúa Giêsu nói ở đây chính là “Thần Khí”, Lửa Thần Khí là Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, tuy nhiên , sức mạnh của “ lửa “ là thiêu đốt. Mặt tích cực của Lửa là thiêu hủy, tuy nhiên, “lửa” đồng thời mang lại “nguồn “ sống cho muôn loài, muôn vật. Nếu trên trái đất không có lửa, theo nghĩa đen , thì mặc nhiên sẽ không có sự sống. Như vậy, mặt tích cực của “lửa” là thiêu hủy, đồng thời đem lại sự sống cho sự vĩnh cửu.

Vì quả nhiên, nếu trái đất không có lửa, cũng như tội lỗi trên mặt đất không có “thuốc trừ,” “luật trừ”, thì làm sao có  sự sống bền vững. Như vậy, khi nói đến “lửa” chúng ta thường nghĩ đến sự thiêu hủy, nhưng, ít khi chúng ta nghĩ đến “sự sống vĩnh cửu”.

Mặt tích cực của lửa là sự thiêu đốt, đồng thời, tác dụng của lửa mang lại sự sống “bất diệt”, vì nếu , ai không được thanh tẩy bằng “ Lửa siêu nhiên, Lửa Thần Khí” thì không thể đến được với Thiên Chúa. Vâng, từ đó suy ra, sự đau khổ tất yếu của phàm nhân, hay của nơi trần thế nầy, chính là “Lửa ân sủng” , Lửa thanh tẩy tinh thần, sức bền bỉ, hay tạo công phúc cho linh hồn, vì vậy, sự đau khổ hằng ngày, hay là thập giá hằng ngày là “Lửa hồng ân “. Theo đó, chúng ta thấy ở câu 50 , Chúa Giêsu nói : “Thầy còn một phép rửa phải chịu…”. Vâng, phép rửa ở đây chính là cuộc “Tử Nạn “ trên Thập giá của Người.

Một yếu tố thứ ba trong đoạn Tin Mừng hôm nay là : Sự chia rẽ.

Tại sao Chúa Giêsu nói đến sự chia rẽ ? ( c 51b ), vâng, chia rẽ đối nghịch với đoàn kết.  Muốn có tình yêu phải có đoàn kết . Ai cũng biết “đoàn kết “ là sức mạnh. Tại sao Chúa Giêsu  “chia rẽ ” trái đất. Điều nầy phải hiểu như thế nào ? Đến đây chúng ta nên hiểu câu Kinh Thánh : “ Lời Chúa sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu chổ phân cách tâm với linh, cốt với tủy…” ( Dt 4, 12.

Theo đó, Lời Chúa không hiểu như nghĩa đen thông thường. Rõ ràng, Lời Chúa đi vào cuộc sống như một giá trị vĩnh cửu. Qủa thật, nếu ai sống giữa thế gian mà thực thi Lời Chúa, thì mới cảm nghiệm được hiệu quả chân thật như Lời Chúa hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đem tình thương là ơn cứu độ đến cho thế gian, ơn cứu độ của Người chính là “ Lửa Thần Khí” đã thiêu hủy những gì bất xứng , hầu tỏ bày ra điều xứng hợp đẹp lòng Chúa. Xin cho con người mọi thời nhân ra , yêu mến chân lý ấy hầu mang lại sự vĩnh cửu cho họ, vì Chúa là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin ./. Amen

14/08/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: