Củng cố đức tin

Thưa quý vị, các bạn, Đức Tin là một ân sủng nhưng không bởi Thiên Chúa, nói cách khác, Đức Tin là sự mạc khải từ Thiên Chúa và sự đáp trả từ phía con người. Vì thế, Đức Tin cần hai điều kiện duy nhất nói trên, nếu thiếu một trong hai, thì không thể được gọi là Đức Tin. Vì, “Tin “ là đón nhận, nhưng , nếu không được “Thông tin”, “ Truyền tin”, “ Ban Tin”, thì làm sao đón nhận được.

Vâng, thưa quý vị, Đức Tin là một phạm trù siêu nhiên, mặc nhiên đến từ sự siêu nhiên, vô hình, đó là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Đấng Cực Thánh vô biên. Từ đó, sự siêu nhiên, vô biên gặp gỡ, biểu lộ cho sự tự nhiên hữu hình nhận biết những điều bí nhiệm, đó không phải là ân sủng nhưng không ( vô điều kiện ) sao?

Nhưng, từ con người hữu thể, hữu hạn, tức có sự giới hạn từ sự hữu hạn, như vậy, mới hữu lý. Sự giới hạn mới sinh đủ thứ, sự bất toàn, bất lực, bất định, dễ thay đổi, tội lỗi , rồi dẫn đến sự chết.

Khởi đi từ bài dọc I ( St 15, 5- 12. 17- 18) hôm nay, chúng ta thấy Ápraham, được gọi là tổ phụ của lòng tin, được gọi là người công chính. Rõ ràng Ápraham là người được đón nhận ơn mặc khải từ Thiên Chúa và ông đã đáp trả một cách trung tín. Như vậy, ngày xưa Thiên Chúa đã mặc khải cách trực tiếp cho Ápraham , dù là vô biên, nhưng có tiếng phán. Rồi sau đó, nhiều lần, nhiều cách, phán dạy cha ông chúng ta qua các tổ phụ và ngôn sứ. Nhưng, đến thời sau hết nầy, chúng ta được đón nhận đức tin qua Đức Kitô, Đấng đã mặc lấy nhân tính để biểu lộ sự mặc khải hữu hình bởi từ Thiên Chúa. Và rồi, chúng ta được đón nhận mặc khải qua Giáo Hội và các thánh giáo phụ.

Theo đó, Tin Mừng hôm nay ( Lc 9, 28b -36), thánh Luca cho chúng ta một trình thuật về việc Chúa Giêsu hiển dung. Hiển Dung có nghĩa là biểu lộ dung nhan của Đấng Cứu Thế về phần Thần Tính của Người. Là Thiên Chúa Ngôi Hai, nhưng Người đã tự nguyện mặc lấy Nhân Tính phàm nhân, để cứu chuộc phàm nhân. Tin Mừng ( Lc 9, 28b – 36) nêu bật bốn ý chính :

-          Một là : làm trọn vẹn ơn mặc khải nơi Đấng cứu thế, chính là lúc Người Biến Đổi ( c 29) . Người biểu lộ hoàn toàn Thần Tính của Người.

-    Hai là :  nối kết từ Cựu Ước đến Tân Ứơc , củng cố công trình cứu độ, mà Chúa Giêsu ( sắp thi hành ( c 30)

-          Ba là : củng cố niềm tin cho các môn đệ của Chúa Giêsu ( c 32 – 33)

-          Bốn là:  có tiếng Đức Chúa Cha phán ra từ Trời, giới thiệu Đấng Cứu Thế, chuẩn nhận Người, đồng thời biểu lộ hình thức mặc khải chính thức từ Thiên Chúa. ( c 35 -36)

Qua  trình thuật của Tin Mừng ( Lc 9, 28b – 36), chúng ta thấy, sự hiển dung của Chúa Giêsu, cũng như Lễ Hiển Linh đều là bày tỏ thần tính của Đấng cứu thế. Khi muốn biểu lộ ơn mặc khải cho dân ngoại, Người đã biểu lộ thần tính cho các đạo sĩ, dù còn là Hài Nhi, nhưng quyền phép tối cao thật tuyệt diệu. Đến độ lướt thắng uy quyền trần thế của Herode.Nhưng, phần biến đổi Dung Nhan là một sự củng cố niềm tin cho các môn đệ, đồng thời, tiên báo mầu nhiệm phục sinh. Vì , biểu lộ Thần Tính của Chúa Giêsu là biểu lộ sự sống vĩnh hằng, nguồn sống nơi Thiên Chúa là Đấng không hề chết. Tin vào quyền uy của Đức Kitô, là tin vào sự phục sinh của Người. Nơi mà thần chết không khống chế được

Đức Giêsu – Kitô đã làm tất cả vì chúng ta, sau khi Người chiến thắng satan, Người bước vào vinh quang thiên quốc với Thần Tính của Người. Người mở ra một hành trình cứu chuộc thật kỳ thú. Trước lúc, bước vào cuộc tử nạn đau thương, Người đã mở ra một kỷ nguyên vô biên viên mãn, mà những ai được kêu gọi thông phần đều được đón nhận trọn vẹn.

Lễ Hiển Dung còn cho chúng ta một sự trùng hợp như Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-dan, cũng có tiếng Chúa Cha chuẩn nhận: “Đây là Con Ta yêu dấu, Người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người”.( c 35)

Lễ Hiển Dung còn cho chúng ta một bài học của sự cầu nguyện, nếu chúng ta muốn kết hợp mật thiết với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, thì không còn cách nào khác hơn là cầu nguyện thâm sâu với Chúa, thì chúng ta sẽ được biến đổi. Vì Người đã biến đổi qua lễ hiển dung và nhất là sự Phục Sinh vinh hiển.

Và như thánh Phao lô trong bài đọc II ( Pl 3, 17- 4,1) hôm nay đã nói: “… những ai sống đối nghịch với Thập giá Đức Kitô thì họ sẽ hư vong…” ( c 19). Vì, Người có quyền năng biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta trở nên giống thân xác sáng láng như Người.

Thánh Vịnh 26 hôm nay cho chúng biết việc Chúa Giêsu hiển dung là để củng cố đức tin cho chúng ta, nếu chúng ta can đảm vác thập giá mình theo Đức Kitô, thì chúng ta sẽ được biến đổi như Người. Vì thân xác yếu hèn của chúng ta sẽ trở nên thân xác sáng láng như Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biểu lộ Thần Tính Chúa cho chúng con là để củng cố niềm tin cho chúng con. Xin thương ban cho chúng con có đủ can đảm vác thập giá mình mỗi ngày theo Chúa đến cùng để chúng con cũng được biến đổi giống như Chúa vào ngày sau vinh hiển./. Amen

21/02/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Dùng tâm hồn yêu thương để tiếp thu tất cả những hy sinh nhỏ, thì sẽ làm cho Thiên Chúa của sự thánh thiện một niềm vui lớn; Ngài chỉ vì một ly nước lã, mà ban cho mọi kẻ tin sống hạnh phúc như biển cả.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: