Tuyên xưng Chúa Giêsu

Qúy vị và các bạn thân mến, trên thế gian có những bậc thầy hết lòng vì học trò, đó là những người thầy tốt, văn hoặc võ, nghề nghiệp, khi những người thầy ấy truyền hết bí quyết cho học trò của mình. Vâng, họ yêu thương học trò của họ , vì vậy, họ không “giữ” riêng cho họ bất cứ một bí quyết nào mà không truyền hết cho học trò.

Hôm nay, Tin Mừng ( Mt 10, 26 -33) cho chúng ta biết về một “Người Thầy” đứng trên tất cả những người thầy của thế gian, Người Thầy ấy cũng bộc lộ hết những bí quyết cho môn đệ của mình. Đó là Chúa Giêsu, vâng , trang Tin Mừng hôm nay cho chúng ta ba chủ đề:

–          Thứ nhất: Đừng sợ khi phải nói về Thiên Chúa cho người ta.

–          Thứ Hai: Quyền năng của Thiên Chúa bao trùm tất cả.

–          Thứ ba: Tuyên xưng Chúa Giêsu.

Vâng, thưa quý vị, khi nói đến “đừng sợ hãi”, chúng ta luôn liên tưởng ba yếu tố nêu trên. Điều thứ nhất, chúng ta đừng sợ ai khác ngoài Thiên Chúa. Bởi vì , ngoài Thiên Chúa ra không ai có chân lý. Khi chúng ta nói về Thiên Chúa là chúng ta đứng về phía chân lý, vậy còn gì là phải sợ hãi nữa. Vì, không có sự thật nào được che giấu, Chúa Giêsu : “Điều gì các con nghe ban đêm, thì hãy nói giữa ban ngày. Điều gì các con nghe thì thầm , thì hãy nói trên mái nhà” ( c 27)

Vâng, Chúa dạy chúng ta”đừng sợ” có nghĩa là : Đừng sợ làm chứng cho sự thật, đứng về phía sự thật, bảo vệ sự thật, làm theo lẽ phải , làm theo sự khôn ngoan, thì chắc chắn không có gì phải sợ. Chỉ sợ khi làm điều xấu, điều bất công, bất chính, bất minh, điều trái luân thương đạo lý. Vì , lẽ thường người không có đức tin, họ bất chấp tất cả, họ làm càn, làm liều, làm bừa, thì mặc nhiên họ phải sợ công lý, công lý của Thiên Chúa , đó là chân lý. Vâng, chỉ có một chân lý duy nhất, không có hai chân lý. Vì, sự thật cùng đích, hay là cùng đích của sự thật chỉ có một. không bao giờ có hai sự thật. Nếu kẻ nào nói có hai sự thật, thì kẻ đó là satan.

Chúng ta nhớ có lần Chúa Giêsu đã nói : “Những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy cũng cho anh em biết …” .Điều đó cho thấy Chúa Giêsu là một Vị Thầy chân chính, hết mực yêu thương môn đệ của mình.

Vậy, hôm nay, Tin Mừng một lần nữa nhắc lại cho chúng ta về “ Tâm Tính” của Thầy Giêsu, Người Thầy đã truyền hết cho chúng ta những bí quyết “sống”. Sống với thế gian, sống với sự sống của Thiên Chúa đó là : Chân lý.

Có thể nói ngay mà không sợ sai là : Chân lý là Lời Chúa, vậy sống có Lời Chúa, chúng ta không “sợ” gì cả. Rõ ràng, nếu chúng ta sống có Lời Chúa mà còn sợ hãi, thì coi như chúng ta không sống theo Lời Chúa. Vì quyền năng của Thiên Chúa bao trùm tất cả. Thiên Chúa đứng trên tất cả, vì vậy, khi chúng ta sống theo Lời Chúa mặc nhiên, chúng ta sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Nếu sợ hãi chúng ta sẽ thiếu can đảm, và như vậy sẽ  không có lòng trung tín.

Khởi đi từ Bài đọc I hôm nay ( Gr 20, 10 -13), chúng ta thấy tiên tri Giê-rê-mia nói tiên tri về Thiên Chúa, thì bị Pha-sua đánh và cùm chân. Nhưng, sáng hôm sau thì tháo cùm và thả người ra. Rồi sau đó, chúng ta thấy tiên tri Giê-rê-mia phải chịu khổ vì dân chúng, nhưng, cuối cùng Giê-rê-mia cũng cất lời ngợi khen Thiên Chúa: “Hãy ca tụng Chúa, hãy ngợi khen Chúa…” vì Chúa đã giải thoát ông.

Bài đọc II (Rm 5, 12 -15) thánh Phao-lô cho chúng ta biết , :”… nếu không có luật thì không bị coi là có tội…”. Nhưng, thật ra, xét cho cùng “luật “ đầu tiên, hay là khởi sự lề luật chính “Lời” của Thiên Chúa. Vì Ađam đã bất tuân Lời Chúa, nên sinh ra tội. Từ đó, chúng ta hiểu được Lời Chúa chính là lề luật đầu tiên.

Trở lại ý nghĩa  thứ ba Đoạn Tin Mừng hôm nay là ý quan trọng nhất : Tuyên xưng Chúa Giêsu.

Chúa nói :” Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên nhận nó trước mặt Cha thầy, Đấng ngự trên trời.”

Vâng, cầu nầy chính là câu làm rõ nghĩa cho câu ở trên ( c 26) :” Vậy các con đừng sợ người ta…” Vì, “  Các con đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác và hồn vào lửa không hề tắt…” ( c 28). Chúa Giêsu đã nói rõ điều đó, “đừng sợ”, nhưng tại sao “đừng sợ”, vì , người đời không thể nào giết hại được linh hồn. Nếu chúng ta biết tuyên xưng Chúa Giêsu mọi nơi, mọi lúc, thì không có thế lực thù địch nào làm hại ta được. Người đời , dù có làm hại ta, nhưng, chỉ làm hại được thân xác là cùng, đáng sợ nhất là kẻ làm hại linh hồn ta, đó là satan, và nếu chúng ta theo satan, thì Thiên Chúa sẽ (giết) ném cả xác và hồn vào lửa không hề tắt.

Chúng ta thấy, Lời Chúa hôm nay quả ứng dụng với tất cả những ai bước theo Chúa cách trung tín như gương các thánh Tử Đạo. Các ngài đã anh dũng hy sinh, dù đầu rơi, máu chảy, nhưng không sờn lòng, nả chí. Gương can đảm anh dũng hy sinh vì Chúa, tạo nên một đức tin kiên cường, son sắt. và những gương chống chứng nhân vô cùng anh dũng của các vị thánh chưa tuyên.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy cho chúng con biết can đảm đối với cuộc sống thế trần, vì chúng con có Chúa là “Gương mẫu” cho đời chúng con./. Amen

25/06/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: