Thầy là ánh sáng thế gian

Vâng kính thưa quý vị ! Lời Chúa Chúa Nhật IV MC hôm nay thật là dài, toàn bộ Đoạn (Ga 9, 1-41). Qua sự trình thuật của thánh Gioan hôm nay, chúng ta thấy toàn bộ câu chuyện được diễn giảng khá chi tiết. Một câu chuyện hoàn toàn có thật, không phải là dụ ngôn. Đọc câu chuyện, ai cũng hiểu được vấn đề, Chúa Giêsu chữa cho một người mù từ lúc mới sinh. Có nghĩa là Chúa Giêsu đã làm phép lạ, mở mắt cho kẻ mù.

Theo đó, chúng ta thấy, Chúa Giêsu mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh, thì quá dễ dàng, vì anh ta muốn sáng mắt, muốn được nhìn thấy. Còn Chúa Giêsu thì khẳng định, Người là ánh sáng thế gian. Như vậy, chúng ta thấy, đoạn Tin Mừng thật dài, nhưng nói lên điều gì ? Thưa nói lên sự cố chấp, sự đuôi mù của những người sáng mắt. Những người nầy, họ vừa nhìn thấy bằng con mắt thể lý, hằng ngày họ đọc Kinh Thánh, nhưng con mắt tâm linh của họ bị mù. Bởi vì, Kinh Thánh nói về Đấng Cứu Thế, và những dấu chỉ về Đấng Cứu Thế, nhưng những người nầy họ không mở mắt tâm hồn họ ra, dù họ đọc Kinh Thánh. Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa phán qua các Tiên Tri, là Lời được mặc khải qua ánh sáng. Nên chi, muốn hiểu Kinh Thánh thì phải có con mắt đức tin, con mắt tâm linh. Vâng , con mắt tâm linh là sự khiêm tốn, sự đón nhận, nhưng tâm tình nầy họ không có. Vì vậy, họ không đón nhận ánh sáng đức tin. Đức Tin là quà tặng vô giá từ Thiên Chúa, không thể sờ nắm, cầm lấy được. Bởi vì, Đức Tin là sự khao khát, ai khao khát thì người ấy được no thỏa. Vâng, đó là ý nghĩa chính của đoạn Lời Chúa hôm nay.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta sự mặc khải của Chúa Giêsu về ánh sáng. Ai đón nhận Người, thì người đó có ánh sáng. Vâng, ánh sáng là thứ rất cần thiết cho phương diện tự nhiên, và nhất là siêu nhiên, bởi vì sao, thưa quý vị ? Thưa, nếu không có ánh sáng, thì điều đó đồng nghĩa với sự mù lòa, mù thể lý là sự mù bẩm sinh của anh mù. Không phải do lỗi anh ta hay lỗi cha mẹ anh ta. Mà là để cho uy quyền của Thiên Chúa sáng tỏ nơi anh ta. Như vậy, anh mù là một chứng nhân của Tin Mừng. Còn những người tự cho mình là sáng thể lý, thì họ sẽ mù tâm linh, mù tâm linh là sự tự kiêu, coi thường người khác, vô cớ xúc phạm người khác, cho mình là nổi trội hơn người khá, buộc tội người khác vô cớ, và muốn trù dập người khác, không nhìn nhận điều tốt, không muốn đón nhận ai hơn mình. Đó là mù về tâm linh. Tại sao mù tâm linh, thưa quý vị? Thưa , đó là tội lỗi , là nghe theo sự xúi giục của satan, thì sự mù lòa sẽ che lấp chúng ta. Chúng ta cần ánh sáng của lý trí, của tình thương, của những sự tốt đẹp và muốn sự tốt đẹp cho những người xung quanh, đó là ánh sáng của đức tin, ánh sáng của Đức Kitô.

Như vậy, ánh sáng của Chúa Giêsu là gì ? Thưa , đó là “ ý chí tự do của loài người( của chúng ta) nằm trong bàn tay của Thiên Chúa”. Còn ngược lại là satan. Vậy satan là gì? Thưa , đó là: “ ý chí tự do của loài người nằm ngoài Thiên Chúa.”.

Để minh định điều nầy, chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn nói: “ Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy…” ( Ga 4, 34 ; Ga 6, 27 ) . Và rõ ràng, tất cả những công việc của Chúa Giêsu đều là làm theo ý định của Thiên Chúa. Tất cả mọi công trình cứu độ loài người, từ lúc khởi sự mầu nhiệm nhập thể, đến lúc rao giảng, tử nạn và phục sinh, tất cả và tất cả, những phép lạ, những mầu nhiệm được mặc khải của Chúa Giêsu, không có chi tiết nào Người tự mình làm mà không vâng theo kế hoạch cứu độ từ Thiên Chúa. Chúng ta nói, mầu nhiệm Ba Ngôi hiệp nhất là ở điểm nầy. Hành trình cứu độ, Nhập Thể và Nhập Thế của Chúa Giêsu đều do vâng phục Thiên Chúa. Người mang lấy bản tính phàm nhân không phải để làm theo ý riêng, để muốn làm gì thì làm, dù Người có bản tính Thiên Chúa, ngang với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, nhưng trong thời gian hành trinh Cứu Chuộc, Người không có một cử chỉ, hay hành động riên lẽ. Người luôn làm theo ý Thiên Chúa và điều nầy là vĩnh cửu trong Thiên Tính cũng vậy. Thì trong nhân tính, Người càng không làm theo ý riên của mình.

Như vậy, Chúa Giêsu nói : “ Ta là ánh sáng thế gian.” ( Ga 9 , 5 b), là hoàn toàn chính xác, và theo ý nghĩa trên. Từ đó, cho thấy ai đi theo ánh sáng của Đức Kitô, thì sẽ không đi trong tối tăm.

Khởi đi từ bài đọc I ,( 1Sm 16 , 1b . 6-7 ; 10-13 a), chúng ta thấy, Thiên Chúa chọn Đa-vít không phải vì Đa-vít. Mà là vì Thiên Chúa muốn chọn một tâm hồn biết thống hối. Vâng, thánh vương Đa-vít là thánh không phải vì ngài xứng đáng , mà là vì ngài biết thống hối. Như vậy, Vua thánh Đa- vít không phải là người xứng đáng để được chọn, mà là người nhận ra sự bất xứng của mình đối với ân huệ của Thiên Chúa.

Như vậy, khiêm tốn nhận ra sự bất xứng của mình trước nhan Thiên Chúa, chính là sự sáng của con mắt tâm linh.
Bài học về người mù từ lúc mới sinh, được Chúa Giêsu chũa cho sáng mắt, là bài học về sự khiêm tốn, nhận ra sự giới hạn của kiếp người. Sự thống hối biết đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa là sự khôn ngoan tuyệt hảo. Muốn làm được điều đó, con người không có con đường nào khác ngoài Đức Kitô- Giêsu, nhờ Người, chúng ta mới đến được với Chúa Cha.

Để thêm phần xác tín, chúng ta hãy nghe lời khuyên của thánh Phao-lô ( Ep 5, 8 – 14). “ Xưa anh em ở trong bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng.”( c 8). Lại nữa, có lời chép rằng:

“ Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ!
Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào !
Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi ! ( c14)

Đức Kitô minh định Người là ánh sáng, ánh sáng ban sự sống cho những ai bước theo Người. “Ta là ánh sáng thế gian. Ai đi theo Ta, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” . ( Ga 8, 12) ( Ga 9, 5b ) ( Ga 12 ,46).
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Cha đã ban Thánh Tử Giêsu cho thế gian, và chính Người là ánh sáng thế gian, để thế gian nhờ Người mà được cứu độ. Xin ban cho chúng con luôn nhận ra ánh sáng của Đức Kitô mà bước theo Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức KiTô, Chúa chúng con ./. Amen

30/03/2014
P.Trần Đình Phan Tiến

Kính yêu Đức Mẹ thì nhất định có thể đạt tới sự bền chí.- Thánh Bernard of Montjour

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: