THÁNH GIÁ NGUỒN SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ 2017 ( A) (Ga 3. 13- 17)

Vâng, kính thưa quý vị, thưa các bạn, có nhiều định nghĩa về Thánh Gía, như Thánh Gía là nguồn phúc vinh, hay Thánh Gía là nguồn ơn cứu độ của tôi. v…v. Hôm nay, con xin mượn cụm từ “THÁNH GIÁ NGUỒN SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN “  để xin chia sẻ cùng quý vị Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay ( Ga , 13-17).

Như thánh Gioan đã ghi rõ từng câu : “Không ai đã lên Trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ Trời mà xuống” ( c 13).

Vâng, mở đầu câu Lời Chúa hôm nay, thánh Gioan cho chúng ta thấy, “Con Người” chính là Thiên Chúa, vâng, một Ngôi Vị Thiên Chúa đã yêu thương nhân thế, yêu thương hết sức hết lòng, đến độ Người phải “bước xuống” trần gian vì nhân thế. Thánh Gioan đã xác tín như vậy, “Đấng từ Trời mà xuống”, có nghĩa là “Người đã Giáng Sinh” vì nhân loại.

Như vậy, rõ ràng , Người đã “mang” sức mạnh từ trời xuống cho chúng ta, và như vậy, “sức mạnh” ấy phải được đổi lấy bởi “điều kiện” là ĐỨC TIN.

Vâng, nhưng sức mạnh ấy phải được “giương cao” phải được tỏa sáng, muốn vấy , phải được “treo lên”, vì : “Như ông Môi-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời ” ( c 14 -15).

Vâng, trước khi Thập giá trở nên Thánh giá, thì giá trị của Thập giá chính là “Con Người “ được treo lên, như vậy , “sức mạnh” của Thánh Gía chính là sẽ “kéo” được nhiều người lên, tức là ”ơn cứu độ”. Như vậy, rõ ràng sức mạnh của ơn Cứu Độ chính là Đức Tin. Sống muôn đời có nghĩa là ơn cứu độ, ơn giải thoát khỏi tội lỗi, thế gian, vì nếu chúng ta không “tin “ vào Thánh Giá, thì làm sao được “cứu”.

Như vậy, “ Tin “ và được “ Cứu ” là hai động từ “cần và đủ” cho nhân loại, để đón nhận ơn cứu độ đời đời. Tại sao vậy ? Thưa,  vì rõ ràng :”Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” ( c 16). Rõ ràng, Thiên Chúa đã yêu thương nhân thế trước, và Thiên Tình ấy đã trao ban một “món quà” vô giá đó là “Người Con Một”.

Nhưng, Người Con Một ấy đã chịu “treo lên” cây Thập giá, như thế nỗi ô nhục của nhân thế là Thập giá, Người đã gánh lấy, để từ đó, không còn là Thập giá đơn thuần, mà là nơi “treo” Đấng Cứu Độ trần gian. Đấng Cứu Độ trần gian chính là ”Con Một “ Thiên Chúa. Như vậy, sức mạnh của Đức Tin trở nên có giá trị khi “Con Một “Thiên Chúa trở nên Hy Lễ Cứu chuộc tội lỗi nhân loại. từ đó, Đức tin trở nên giá trị vô song, khi nhân thế “TIN “ vào Người.

Suy niệm ở chiều kích nầy, chúng ta thấy, tình yêu của Thiên Chúa làm một với “quà tặng” vô giá là “Con Một “Thiên Chúa chịu khổ hình sinh ơn Cứu Độ, phát sinh nguồn mạch Đức Tin cho nhân thế. Như vậy, rõ ràng, Thánh Gía chính là nguồn sức mạnh cho  chúng ta khi chúng ta TIN vào Đấng Cứu Chuộc.

Chúng ta thường nghe nói “ Tình yêu mạnh hơn sự chết”, như thế, sức mạnh tình yêu nơi Đức Kitô trở nên “sức mạnh” cho kẻ tin vào Người. Hay nói cách khác, Thánh Gía trở nên “sức mạnh” cho kẻ Tin là như vậy. chúng ta biết, Đồi Thánh Gía bên Balan, quê hương của thánh Giáo Hoàng Gioan phao-lô II, có khoảng 200.000 (hai trăm ngàn) cây Thánh Gía trên đồi Thánh Gía Lithuania. Nơi đây, không phải biểu tượng của thù hận, mà là biểu tượng của tình yêu. Như lời của vị chân phước tử đạo tiên khởi của Việt Nam là Anrê Phú yên đã nói : “ Tình yêu đáp trả tình yêu. Mạng sống đáp đền nguồn sống”, là như vậy.

Và hơn thế nữa, từ khi “Cây Thánh Gía” đầu tiên của Đức Kitô trổ bông, thì “hoa trái” Thánh giá muôn đời  phát sinh bông hạt, và như thế ngay tại mảnh đất Việt Nam ước tính có hơn 300.000 ( ba trăm ngàn) chứng nhân đức tin đổ máu đào vì Thánh Gía, như vậy, há chẳng phải là sức mạnh của Thánh Gía bởi đức tin sao ?!

Bởi vì, như Bài đọc thánh thư hôm nay (Pl 2, 6 -11), thánh Phao-lô cho chúng ta biết: “Đức Giêsu – Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, hạ mình vâng lời, và vâng lời cho đến chết, và bằng lòng chịu chết trên Thánh Gía. Vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban Danh Hiệu, vượt trên mọi Danh Hiệu, để khi nghe Danh Thánh GIÊSU, thì mọi loài trên trời , dưới đất phải sụp lạy , suy tôn Người ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : Đức Giêsu- Kitô là Chúa” .

Như vậy, Thánh Gía là “lộ trình” tiến về quê Trời, Thánh giá là “Đạo” tức con đường mà Đức Kit ô đã đi để “kéo” chúng ta về Nước Trời, mặc nhiên, THÁNH GIÁ là Thiên Đàng vậy.

Lạy Chúa Giêsu- Kitô, Chúa đã dùng Thánh Gía mà chuộc tội cho thiên hạ, xin thương xót chúng con, và xin cho chúng con biết suy tôn Thánh Gía Chúa mỗi ngày  trong cuộc đời tạm nầy, để mai sau được bước theo Chúa vào vinh quang muôn đời ./. Amen

14/09/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Chúa Nhật Năm A  Từ khóa:

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: