Suy niệm: Do Quyền Năng Chúa Thánh Thần

Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến, niềm hân hoan đón chờ Đấng Cứu Thế Giáng Sinh, cho chúng ta một tuần Mùa Vọng cuối cùng, đó là thứ IV Mùa Vọng. Mùa Vọng có 4 tuần lễ. Con số 4 trong Thánh Kinh có ý nghĩa chỉ cho nhân loại, có nghĩa là phàm nhân. Như vậy, không phải “vô lý ” mà Mùa Vọng có 4 tuần lễ, có nghĩa là thời gian Mùa Vọng cho biết để chuẩn bị đón Mừng Mầu Nhiệm Nhập Thể làm Người của Đấng Cứu Thế, qua thời gian là 04 tuần lễ.

Theo đó, chúng ta thấy thật có ý nghĩa biết bao, vì con số cũng có ý nghĩa của nó, vậy , 04 tuần lễ Mùa Vọng là thời gian tượng trưng mầu nhiệm làm Người của Chúa Giêsu. Đấng đã hóa thành Người để “CỨU” phàm nhân tội lỗi.

Hôm nay Tin Mừng thuật lại Mầu Nhiệm Truyền Tin cho thánh Giuse, (Mt 1, 18 -24), một sự kiện thật lạ đối với phàm nhân, nhưng, vô cùng cao siêu đối với kế hoạch bởi Thiên Chúa. Vì không do ý định hay kế hoạch của phàm nhân, mà hoàn toàn do bởi ý định của Thiên Chúa. Đó là : “ DO QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN “.

Vâng , thưa quý vị, “Phàm nhân là gì mà Chúa phải viếng thăm…”, từ đấy suy ra, Mầu Nhiệm Nhập Thể làm Người của Chúa Giêsu thật là cao cả. Bởi vì, sự tạo thành nhân loại đã là một tình thương cao cả khôn sánh, vì ngòai Đấng Tạo Thành là Thiên Chúa ra, thì ai có thể làm được điều ấy. Nhà cầm quyền nào, lãnh tụ nào, thể lực nào, có thể “ban” cho chúng ta một thân xác và một linh hồn. Khi, quỷ dữ “cướp” linh hồn chúng ta đi, thì Thiên Chúa “cứu chuộc” chúng ta còn lạ lùng hơn nữa. Bởi vì, Thiên Chúa không bỏ mặc con người dưới quyền sự “ác” đó là cái chết. Chết là án phạt to lớn và kinh khủng nhất của kiếp nhân sinh.

Vâng, đó là lý do Thiên Chúa Ngôi Hai đã “từ Trời xuống thế, bởi phép Chúa Thánh Thần “.

Như vậy, Chúa Thánh Thần là Thần Linh của sự sống, theo đó, Ngài sẽ tiêu diệt thần chết là satan và bè lũ của nó. Hầu trả lại sự sống nguyên tuyền cho nhân thế . Sự sống Thần Linh phải được “ mang lấy ” chương trình cứu độ bởi một Mầu Nhiệm Hữu Hình của Chúa Giêsu, vì nhân loại phải có thân xác hữu hình.

Vâng, đó là lý do Chúa Giêsu đã Giáng sinh làm Người và ở giữa con người. Nhưng, Mầu Nhiệm Giáng Sinh , hữu nhiên phải có một “ gia đình ”, phải có một “ trật tự ” hữu hình, phải có “ gốc tích”.

Theo đó, Tin Mừng thuật lại, thánh Giuse thuộc chi họ vua Đa-vít, là người công chính đã thành hôn với một người phụ nữ, là Đức Trinh Nữ Maria, “ Nhưng, trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã “có thai “ do quyền năng Chuá Thánh Thần ” ( c 18b ).

Vâng, thưa quý vị, điều nầy rõ ràng, thánh Giuse được thiên thần truyền tin sau khi Đức Mẹ nhận Truyền Tin. Như vậy, “ Thánh Thai GIÊSU “ đang ngự trong cung lòng của Đức Mẹ. Thánh Giuse, là người công chính, ngài nhận ra “mầu nhiệm “ và ngài âm thầm “rút lui”. Từ đó, đoan Tin Mừng hôm nay có hai phần chính:

–          Một là : Chúa Thánh Thần

–          Hai là : Thánh Giuse

Vâng, thánh Giuse là người công chính, có nghĩa là : tốt lành, tâm trạng ngài cũng ngỡ ngàng, hoang mang, nhưng “ tốt bụng” . Không cư xử” lỗ mãng” như thói thường, mà âm thầm suy tư rồi đưa ra “ giải pháp” là rút lui, tức là từ bỏ cách kín đáo. Điều nầy cũng là một “sáng kiến “ để bảo vệ Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Thai Giêsu. Nhưng, Thánh Ý Thiên Chúa, hay kế hoạch cứu độ của Ngôi Hai, phải cần có thánh Giuse, một “ dưỡng phụ”. Thì sứ thần hiện ra trong giấc mộng và bảo: “Này , ông Giuse là con cháu vua Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” ( c 20 b).

Vâng, chúng ta thấy sự công chính “ bẩm sinh” nơi thánh Cả Giuse là sự vâng lời thiên sứ truyền tin ( báo mộng). thánh Giuse không một sự phản ứng, không một thái độ “bức xúc” , dù là nhỏ thôi. Sự công chính “ bẩm sinh “ nơi thánh Giusecùng với tác động ơn Chúa Thánh Thần, sự hiện diện của Thánh Thai GIÊSU trong cung lòng Đức Mẹ tỏa sáng ra những điều “kỳ diệu” và lập tức “truyền “sang nơi “người công chính” là thánh Giuse “sự công chính bởi Thiên Chúa”. Đồng thời, khi thánh Giuse “tiếp nhận “ lời sứ thần, lập tức, Chúa Thánh Thần truyền sang “ân sủng “siêu nhiên trên thánh Giuse. Theo đó, “sự công chính tự nhiên” và “sự công chính siêu nhiên” ( là quyền năng Chúa Thánh Thần) làm cho “con người thánh Giuse” trở nên “ CÔNG CHÍNH ” tuyệt hảo.

Như vậy, công trình CỨU ĐỘ của Thiên Chúa là “DO BỞI QUYỀN NĂNG CHÚA THÁNH THẦN ”, Đấng tác sinh trực tiếp và điều kiển từ khởi sự cho đến hoàn tất là ngày Đức Giêsu- Kitô giao lại toàn thể vũ trụ cho Thiên Chúa Cha. Theo đó, Ba Ngôi Thiên chúa luôn hiện diện từ khi sáng tạo vũ trụ, cứu độ loài người sa ngã, và đồng hành cùng dân được tuyển chọn cho đến ngày sau cùng. Theo đó, công trình Sinh xuống làm Người, tức Mầu Nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế của Chúa Giêsu là do Quyền Năng Chúa Thánh Thần. Vì vậy, chúng ta nhớ lại co` lần Chúa Giêsu nói: “ Tội phạm đến Con Người thì được tha, còn tội phạm đến Thánh Thần thì không được tha”. Diều ấy, có nghĩa là : ai phủ nhận công trình cứu độ bởi Thiên Chúa qua Mầu Nhiệm chịu khổ hình, chịu mai táng, sống lại vinh hiển của Đức Giêsu- Kitô, thì tội ấy không được tha.

Tương tự như vậy, Bài đọc II hôm nay, ( Rm 1, 1 – 7) thánh Phaolo cho chúng ta biết “… Đấng từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng “ ( c 4)

Bài đọc thứ I, (Is 7, 10 -14), Thiên Chúa phán qua Tiên Tri A-Cát : “Vì lẽ đó chính Chúa sẽ ban cho các người một điềm. Đây một Trinh Nữ sẽ mang thai rồi sinh Con trai, đặt tên là EM-MA-NOEN.” (C 14)

Cùng điều ấy, Tin Mừng hôm nay ( Mt 1, 18 -24), minh chứng như vậy, “ Này đây, một Trinh Nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” ( c 24) .

Vâng , và rồi như vậy, mọi sự “do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần “.

Vâng, lạy Chúa Giêsu , Đấng đã đến sẽ đến để “CỨU” thế gian bởi sự giải thoát của Thiên Chúa. Vì thế, mọi sự đều do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vì, khi Người “chịu” thi hành Mầu Nhiệm Cứu Chuộc nhân loại, là khi Người từ bỏ mọi vinh quang và quyền năng, để chu toàn mầu nhiệm Thập Gía cho đến khi hoàn tất. Xin cho những ai bước theo Người, cũng biết từ bỏ mọi vinh quang giả tạo của thế gian, hầu để cho Quyền Năng Chúa Thánh Thần tác động, để trở nên môn đệ đích thực của Người.người hằng sống và hiển trị muôn đời./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

Người đi hàng hải nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Maria mới có thể đi tới thiên đàng.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: