Người Là Đấng Thiên Chúa Tuyển Chọn

Vâng , kính thưa quý vị ! “Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” , hay “ Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa” , đó là hai tựa đề của chủ đề phần chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật II TN ( A) hôm nay.

Theo đó, chúng ta thấy, khởi đi từ bài đọc I ( Is 49, 3. 5-6) nói về ƠN NHẬP THỂ của Đấng Cứu Thế, là Cứu Chúa Israel, như vậy chúng ta thấy Đấng Cứu Thế chính là hình bóng dân tộc Israel, có thể nói không sai rằng :Chúa Giêsu chính là Người đại diện cho dân tộc Do-thai, Người đến vì dân tộc Do-thai trước tiên. Người là hình bóng là Trưởng Tử của Israel, nhưng sau cùng Thiên Chúa phán tiếp: “ Đây Ta khiến ngươi tr nên ánh sáng ca lương dân ngõ hu ngươi làm vic cu đ ca Ta cho ti tn cùng thế gii,” ( Is 49, 6 b). Như vậy, mọi dân tộc ngoài Israel đều là lương dân, nhưng cũng được ánh sáng của “Israel” soi dẫn cho đến tận cùng thế giới, đó là Lời của Thiên Chúa. Như vậy, dù là ngoài dân tộc Israel, tất cả những ai tin vào Đức Giêsu- Kitô đều được cứu chuộc. Nên chi, xin các bạn trẻ đừng thắc mắc vì sao theo Đạo Công giáo là theo Đạo của người Do-thai, Đạo Công giáo là ơn Cứu Độ chung cho hết thảy mọi người từ Thiên Chúa qua Đấng Cứu Thế Giêsu- Kitô, cho những ai tin vào Người, chứ không phải là đạo của người Do-thai.

Trở lại chủ đề của Tin Mừng hôm nay, cũng là chủ đề “phép Rửa”. Chúng ta thấy Tin Mừng tuần trước Lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa là một biến cố “XỨC DẦU –TẤN PHONG” , ( Mt 3, 13-17) nói lên sự xác nhận Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế, Người được xức dầu- tấn phong có nghĩa là: “Đức Kitô của Thiên Chúa”. Nhưng hôm nay, Tin Mừng thánh Gioan tái khẳng định: “Ngưi là Đng Thiên Chúa tuyn chn ” ( Ga 1, 34).

Tin Mừng nhất lãm ( Mc 1, 11) ; ( Lc 3, 22); ( Mt 3, 17) cho thấy rõ nét về quang cảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay Gioan Tẩy Giả, nhưng có Thánh Thần xuất hiện trên Người và có Tiếng Phán từ Trời. Nói lên sự chuẩn nhận, sự đồng thuận của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhưng Tin Mừng thứ tư hôm nay cho chúng ta thấy, Gioan Tẩy Gỉa đã nhấn mạnh hai lần nghi thức  “Tấn Phong” Đấng Cứu Thế trước dân tộc Israel. Qua sự ban Thánh Thần trên Đấng Cứu Thế, Gioan Tẩy Gỉa đã minh định Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn. ( Jesus is The Lamb of God).

“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đng xóa ti trn gian “ ( c29).

Vâng, thưa quý vị, chỉ có Tin Mừng thánh Gioan Tông Đồ, trong đoạn Chúa Giêsu chịu phép rửa, cho chúng ta cái nhìn về một Đấng cứu Thế hiền lành, như một con chiên hiền lành, vô tội, con chiên mà bị sát tế để trở nên hy lễ đền tội. Theo đó, đối với thánh Gioan thánh sử thì Đấng cứu Thế là hình ảnh Người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa và con chiên bị sát tế, điều đó phù hợp với “Người là Chiên Thiên Chúa”, nghĩa là “Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” , là mục đích tối thượng, chứ không phải là cuộc tử nạn trên Thập Gía. Vì theo thánh sử Gioan cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trên Thập giá là “phương tiện cứu rỗi” chứ không phải là “mục đích cứu rỗi”.

Ở đây Thánh sử Gioan cho thấy rằng: Hai từ “xung và ng” , “ the Spirit coming down and resting” ( c33) trên Đấng Cứu Thế, có giá trị cho mọi người chịu phép rửa, như là sự chuẩn nhận của Thánh Thần. Như vậy chúng ta thấy, Chúa Giêsu chịu phép rửa không phải Chúa là tội nhân , nhưng mang lại cho chúng ta một giá trị siêu nhiên bởi Thánh Thần. Động từ “ ngự” theo thánh sử Gioan là một động từ đặc biệt, được ngài dùng riêng cho vấn đề nầy. Nó nói lên tình thắm thiết và liên lỉ giữa Chúa Cha với Chúa Con, và Chúa Con tức Đấng Cứu thế và những ai tin vào Người. Có nghĩa là sự hiệp thông Thần Tính giữa Thiên Chúa và Con Người cùng những người tin theo, và như thế là họ được thuộc về Thiên Chúa. Như vậy, biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan mở rộng và nối dài cho tới tận thế, mang tính hiệp thông Thần Tính với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Nên chi, Chúa Giêsu để lại cho những ai tin vào Người một quyền lợi cũng như trách nhiệm là: “ Các con hãy đi loan báo Tin Mng cho mi th to và làm phép ra cho h Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thn” ( Mt 28, 19).

Như vậy,  Thiên Chúa là Cha , Con và Thánh Thần là nguyên lý siêu nhiên từ Thiên Chúa, được minh định cách dứt khoát nơi biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, để mặc khải cho nhân loại, hầu cho những ai tin vào Đức kitô, qua phép rửa, họ cũng trở nên được tham dự vào Thần Tính của Người. Có nghĩa là sự hiệp thông trọn vẹn và dứt khoát vào Thần Tính Thiên Chúa được bảo chứng qua Bí Tích Rửa Tội. Do vậy, từ “ tuyển chọn” ,“elect” là từ ngữ duy nhất trong Tin Mừng Gioan, sự tuyển chọn từ Thiên Chúa đối với Đức Kitô là dấu chỉ dành cho “con người nhân loại”, qua bất cứ thời gian nào trong ân sũng thanh tẩy. Hình ảnh ấy được bày tỏ, được nói lên qua Đấng làm Người là Đức Giêsu, mặc nhiên từ ngữ” tuyển chọn”, “xuống”, “ngự” chỉ cho Đấng cứu thế và những “ai “ chịu phép rửa. Hôm nay, Gioan tẩy Gỉa làm chứng về Đấng Cứu thế : “ Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người” ( c 32 ),” Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng, Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” ( c34). Vâng, Thiên Chúa tuyển chọn Đức Kitô và đồng thời tuyển chọn tất cả những ai bước theo Người. Đó là niềm hy vọng cho chúng ta, cho tất cả những ai tin và bước theo Đức Kitô.

Qua bài đọc II , một đoạn thư ngắn của thánh Phao-lô ( 1Cr 1, 1-3) cho chúng ta một sự xác quyết : “… những người đã được hiến thánh trong Đức Giêsu- Kitô, được gọi là thánh , và tất cả những ai kêu cầu Danh Thánh Người ….” đều được Thiên Chúa ban ân sũng và bình an.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, trong Cha có Ba Ngôi Cực Thánh hằng yêu thương , thông hiệp duy nhất trong một Thần Tính, nhưng qua Thánh Tử Giêsu- Kitô, Cha đã sẵn lòng ban Thần Khí của Cha cho bất cứ ai Tin vào và  bước theo Người, để lãnh nhận ơn cứu độ bởi Người./. Amen

15/01/2014

P. Trần Đình Phan Tiến

Mặc dù tôi hèn yếu nhu nhược, nhưng tôi quyết tâm không thất vọng. Tôi đem linh hồn tôi ẩn giấu trong vết thương của Chúa Giê-su, xin Máu Thánh của Chúa Giê-su rửa sạch tội lỗi của tôi.- Thánh Catharina Senensis

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: