Muối và Ánh Sáng

Chúa Giêsu minh định cách rõ ràng về “muối “ , Người nói : “ Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” ( c 13).

Vâng, kính thưa quý vị, “muối “ không ai là không biết, muối là một “tác nhân” chính trong những bữa ăn hằng ngày của chúng ta. Nếu thiếu muối thì cơ thể không phát triển được, nhất là não, mặc nhiên ảnh hưởng đến trí tuệ.

Tuy , muối là gia vị rẻ tiền nhất, nhưng cần thiết nhất, trong tất cả các thực phẩm chế biến, không có loại nào là không có muối, dù là bánh ngọt, kẹo. thuốc men chữa bệnh cũng vậy. Muối rẻ tiền đối với đồng bằng, miền duyên hải, nhưng đắt tiền đối với miền núi. Đối với miền cao nguyên, người dân tộc thiểu số, họ rất quý “ hạt muối”, thường bị thiếu muối, nên họ thường đốt lá cây, lấy tro để ăn, vì có vị mặn như muối.

Vâng, như vậy, muối quý hơn đất bởi vì nó có “vị mặn“, bởi vì , nếu muối nhạt đi thì nó chỉ là đất. nhưng, thật ra chất muối là nhờ nước mặn của biển và ánh sáng mặt trời. Còn có loại muối hầm mỏ, loại muối nầy nằm đưới lòng đất, thì nó chính là “ muối đất”, chất muối nầy nếu nhạt đi, thì nó trở nên như đất.

Vâng, Chúa Giêsu nói rất rõ về muối, Người dùng hình ảnh cụ thể, tính chất cụ thể, có nghĩa là chân lý, để minh định cho chúng ta biết giá trị của việc “sống đạo”.

Vậy, giá trị của việc sống đạo giống như muối vậy. Đạo Công giáo là “ lộ trình” sống Lời Chúa, thực thi Lời Chúa bằng cả một sự nổ lực liên lỉ. Bởi một tình yêu siêu nhiên, không phải những mối lợi bất chính , thấp hèn, mà là một chất “ xúc tác “ như muối. Như, vậy, người bước theo Đức Kitô lấy gì mà làm nổi bật “ nhân cách Kitô” thưa đó là “ Muối “, nhưng chất “ muối “ nầy không phải là muối đất, mà là “muối Lời Chúa”. Muối Lời Chúa chính là tác nhân, là “ chất mặn “ cho cuộc sống và sống viên mãn

Muối Lời Chúa, mà các thánh đã “ướp” cho đời, đó chính là những “ gương sáng”, vì Lời Chúa vừa là “ Chất mặn” của muối, vừa là ánh sáng chiếu soi vào trần gian tối tăm. Vì, chính Chúa Giêsu đã nói : “ Chính anh em là muối cho đời … “, điều nầy cần thiết biết bao ! nếu một người môn đệ mà không thực thi Lời dạy của Thầy mình, thì làm sao trở thành môn đệ được. Rõ ràng, đây là quy chế, là điều kiện tiên quyết để trở nên môn đệ của Đức Kitô.

Muối phải khác với đất, bởi vì nó có vị mặn, vị mặn giữ được thực phẩm khỏi hôi thối, mặc nhiên giá trị của muối là vị mặn. Lời Chúa làm cho chúng ta sống giữa thế gian , nhưng không bị thế gian “ lôi kéo” theo nó., vì “Muối lời Chúa” làm cho người môn đệ có sức cảm hóa, lây sang điều thiện hảo cho tha nhân. Để minh chứng Lời Chúa về muối hôm nay,chúng ta nhớ lại câu ca dao Việt Nam :

                       “ Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư “

Câu ca dao triết lý của người Việt Nam làm rõ nghĩa câu lời Chúa hôm nay. Nếu cá mà không có muối, thì cá sẽ ươn thối, không làm gì được. Nhưng, nếu cá được ướp muối , thì cá sẽ trở nên mặn và cho ra một thứ nước chấm là nước mắm, một loại gia vị hằng ngày của người Việt Nam.

Cũng vậy, lời khuyên dạy của cha mẹ chẳng khác nào như “ cá với muối “ vậy. Lời Chúa được “ ướp” vào người tín hữu, thì họ sẽ trở nên muối cho đời. Như vậy, sự cần thiết của muối trần gian, muối hữu hình, Chúa Giêsu đưa chúng ta đến cuộc sống siêu nhiên và dạy chúng ta phải trở nên “ người tốt”. Vì, nếu người Kitô hữu không “ sống tốt” thì là sao nói tốt về Thiên Chúa đươc.

Theo đó, muối là vật chất ở đưới đất, chỉ cho thế gian, nhưng người kitô hữu ở giữa thế gian, thì phải trở nên “ muối “, chứ không được trở nên “đất “. Và ánh sáng thì, mặc nhiên, không ở dưới đất, dù hằng ngày ở gần chúng ta, nhưng, ánh sáng khác với muối, ánh sáng không thể “tự do” giữ được, mà phải tùy thuộc vào chất để giữa ánh sáng. Vì, mọi ánh sáng đều quy về một thứ ánh sáng duy nhất, đó là Thiên Chúa. Chúa Giêsu được gọi là “ Ánh Sáng thế gian “, bởi chính Người là “Nguồn Sáng” vĩnh cửu và duy nhất. Không ai cầm giữ được ánh sáng, đó là nguyên lý. Nguyên lý ánh sáng mà nhân loại nghiên cứu, phát hiện, tìm tòi, hầu nhận ra chân lý của ánh sáng là Thiên Chúa, chứ không thể có ánh sáng “ nhân tạo”. Đừng lầm tưởng ánh sáng của bóng đèn, dù là đèn điện hay đèn dầu, ánh sáng của lửa. những, thứ ánh sáng đó không phải là “ ánh sáng thật”, thế gian không bao giờ có thứ ánh sáng thật, vì thế gian mọi thứ đều là giả tạo. Chỉ có một thứ ánh sáng thật hữu hình duy nhất chiếu soi ngày đêm, đó là mặt trời và mặt trăng. Phàm nhân có giả trá cách mấy cũng không thể làm giả được, dù thế chế chính trị giả dối , độc tài, gian ác, lừa lọc dân tộc mình, thì sự thật của ánh sáng không thể nào “che đậy” được, hoặc làm giả được.

Vâng, còn ánh sáng “ nội tâm “ ánh sáng siêu nhiên thì siêu huyền và vô biên biết bao, đó là “Ánh Sáng Thiên Chúa”. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải trở nên ánh sáng. Thứ ánh sáng ấy không thể nào bị “ dập tắt”. Đó là ánh sáng “chân lý và tình yêu”, là Lời Chúa. Vì , “ Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi “ ( Tv 118).

Tục ngữ Việt Nam cũng có câu : “ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng “. Vâng, ai cũng biết ý nghĩa của câu tục ngữ nầy, cũng có ý nghĩa gần như câu  : ” chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở ”. Có nghĩa là, muốn sống tốt thì phải chơi với bạn tốt , người tốt. Tìm bạn tốt mà chơi, vì nếu không thế thì “ chơi dao có ngày đứt tay”. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, dân tộc nào, quốc gia nào cũng có những câu tục ngữ, ngạn ngữ để dạy sống cuộc sống trần thế. Nước Trời cũng vậy, Chúa Giêsu  đến trần gian, vì tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Người đã đạy cho chúng ta “ Triết lý Nước Trời”. Chúng ta đừng sợ để thực thi, mà hãy can đảm thực thi Lời Chúa như các thánh đã thực thi. Vì : “ Chính anh em là ánh sáng cho trần gian … Ánh sáng của anh em phải được chiếu giãi trước mặt thiên hạ…” ( c 14 – 16)

Ánh sáng là thứ cần thiết trong cuộc sống tự nhiên cũng như siêu nhiên, tất yếu nó phải được giãi bày ra để chiếu soi chung quanh, vì “muối” phải mặn, thì “ ánh sáng “ phải chiếu soi, như thế , mới biểu lộ giá trị chân lý của nó, hầu biểu dương, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng ngự trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng chiếu soi trần gian, là chân lý và tình yêu bởi Thiên Chúa, xìn thương ban cho những ai bước theo Chúa biết trung tín và can đảm, hầu mang ánh sáng Tin Mừng gieo vào trần gian, để ánh sáng chân lý chiếu giãi muôn phương, soi đường cho nhân loại , để thế gian nhân biết mà tôn vinh Thiên Chúa là Cha trên trời./. Amen

 

05/02/2017

P. Trần Đình Phan tiến

Các thánh yêu người thì không coi phải yêu ai, mà đơn giản là vì ai mà thực hành đức ái.- Thánh Francis of Sales

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: