Đừng ở lại quá lâu

Đến trần gian để thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha – mang ơn cứu độ đến cho mọi người, hôm nay Đức Giêsu đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Ngài về trời, chấm dứt hành trình rao giảng.

Ý định cao cả nhất của Thiên Chúa chính là muốn cho muôn người được ơn cứu độ để được sống hạnh phúc. Ý định ấy được tiên báo bằng cả một hành trình dài trong lịch sử, và được Đức Giêsu kết thúc. Trước Ngài, có biết bao nhiêu lời tiên báo về ơn cứu độ. Sau Ngài không còn phải chờ đợi một lời tiên báo khác hơn. Vì Ngài là mặc khải tròn đầy và trọn vẹn nhất.

Chỉ cần hình vào cuộc đời Đức Giê su, ta có thể thấy được tất cả mầu nhiệm về Thiên Chúa. Đó chính là mầu nhiệm của yêu thương và cứu độ. Yêu thuơng tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho họ tất cả: tự do, ý chí, lý trí, tình cảm và lương tâm. Lạm dụng quyền tự do, con người đánh mất ân nghĩa cùng Thiên Chúa và phạm tội phản nghịch với Ngài. Mối dây liên hệ giữa Thiên Chúa và con người bị rạn nứt. Đức Giêsu chính là nhịp cầu nối kết con người với Thiên Chúa. Chính nhờ sự vâng phục tự hủy, quên mình của Ngài mà chúng ta mới được phục hồi phẩm giá làm con Thiên Chúa và sống mật thiết với Ngài.

Đến trần gian, Đức Giêsu không mang sứ vụ nào khác hơn ngoài việc cứu độ hầu đưa con người trở về với nguồn gốc của mình. Vì ý định ấy, Ngài đã không ngần ngại bỏ mình vì chúng ta. Ngài đã hy sinh tất cả hầu chỉ minh chứng tình yêu Thiên Chúa là thật.

Cuộc đời, sứ vụ cùng với lời rao giảng của Đức Giêsu là những chứng từ mặc khải mầu nhiệm thiên quốc. Nơi chúng ta biết có Thiên Chúa là Cha đã hết tình yêu thương chúng ta. Không chỉ tạo dựng, không chỉ yêu thương mà Ngài còn hy sinh ngay cả con Một mình cứu độ chúng ta.

Chỉ cần học, một bài học yêu thương. Chỉ cần sống, sống một đời thương yêu. Chỉ cần tin, tin một Tình Yêu duy nhất là chúng ta có đủ hành trang mang Tin mừng, mang ơn cứu độ đến cho muôn người như lời Đức Giêsu căn dặn: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Ga 28, 19)

Sứ mệnh của Đức Giê su là rao giảng, Ngài đã dùng chính cái chết của mình để mặc khải tình yêu thương của Thiên Chúa Cha. Ý định duy nhất của Thiên Chúa là muốn cho loài người được cứu độ, được hạnh phúc yêu thương. Tinh yêu thương của Thiên Chúa trao ban cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Và ý định cao quí nhất cũng chính là tình yêu thương vô biên ấy được lan tỏa đến tất cả mọi người.

Thiên Chúa dựng nên con người và biết điều gì cần cho con người sống. Chưa bao giờ Ngài bỏ mặc nhân loại mồ côi. Tình yêu Thiên Chúa lúc nào cũng tràn đầy, sung mãn như nguồn suối tuôn đổ sự sống hồng phúc trên họ. Thế nhưng chẳng hiểu sao con người cứ mãi mãi hoài nghi?

Lạy Chúa, trần gian chỉ là cõi tạm Ngài kí gửi con vào và ban cuộc đời cho thủ đắc. Mỗi người một cuộc đời. Đó chính là cầu nối đưa nhân loại trở lại nơi mình phát xuất ra. Hành trình trần gian dài hay ngắn không quan trọng, hạnh phúc hay đau khổ cũng là chuyện thường tình, làm thế nào để có thể trở về đúng nơi mình được dựng nên mới là quan trọng. Xin giúp con hiểu rằng, thế giới con đang tranh giành ganh đua hơn thiệt chỉ là đường để dẫn con về. Ngày lại ngày qua, chẳng biết giờ nào con đến đích. Chỉ cần giúp con đừng ở lại quá lậu tại nơi nào đó trên trái đất này. Xin giúp con biết sống như thể chỉ còn ngày mai nữa thôi, đã về được với nơi, khi xưa ngày ấy con được sinh ra.

M. Hoàng Thị Thùy Trang

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: