Dấu Chỉ Phục Sinh

Thưa quý vị, thưa các bạn, Lời Chúa tuần IV Mùa Chay cho chúng ta biết Đức Kitô là “Ánh Sáng thế gian “, ánh sáng thật. Vâng, ý nghĩa” ánh sáng “ , thật quan trọng. Bởi vì, không ai tiêu diệt được ánh sáng, người ta dù tìm mọi cách để “ quy chụp” ánh sáng, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng không ai có thể “che đậy”  được ánh sáng thật, vâng, vì ánh sáng thật xuyên qua kẽ lá, xuyên qua bất cứ nơi nào có khe hỡ, dù là lỗ kim.

Vì vậy, Chúa Giêsu là “Ánh Sáng chân lý ”, tức là ánh sáng mặt trời, Người được gọi là: “Mặt Trời công chính”. Hôm nay đây, Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Chay, Chúa Giêsu nhắc lại Người là “Ánh Sáng” đó ( Ga 11, 9 -10). Chúa Nhật V Mùa Chay là Chúa Nhật cuối Mùa Chay, cho chúng ta biết Chúa Giêsu là Đấng hằng sống, nơi Người không có sự chết, nhưng , Người sẽ bước qua cuộc “Tử Nạn”, cho thấy tội ác nơi phàm nhân lớn lao đến độ nào.

Vâng, “Ánh Sáng chân lý” có nghĩa là “bất tử”, Chúa Giêsu không phải là “thầy phù thủy”, việc Người làm hôm nay minh chứng điều ấy. Vâng, Lazaro không phải là người đầu tiên và duy nhất được Chúa Giêsu cho “sống lại”. Tin Mừng ( Ga 5, 50) cũng thuật lại phép lạ thứ hai ở Cana, Chúa Giêsu cho con trai của viên sĩ quan “không chết”, có nghĩa là sống.

Nhưng, việc Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại hôm nay minh chứng cách xác thực, rõ ràng hơn, vì Lazaro “đã chết” hơn bốn ngày rồi. Điều nầy chính là ý nghĩa tiên trưng cho sự” phục sinh “ của Người. Chúng ta thấy, ý nghĩa của việc Chúa Giêsu cho Lazaro phục sinh là hình ảnh sống lại của Người. Việc minh chứng nầy như trong hai câu ( Ga 11, 41 -42), Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha,

rằng : “ Lạy Cha, Con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời Con. Phần Con, Con biết Cha hằng nhậm lời Con, nhưng, vì dân chúng đứng quanh đây, nên Con đã nói để họ tin là Cha đã sai Con.” (c 41  -42)

Vâng, điều quan trọng là : ” Cha đã sai Con “, câu nầy cho thấy, Chúa Giêsu không tự ý làm điều gì ngoài Thánh Ý Chúa Cha. Chúa Giêsu luôn thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Người không tự mình làm điều gì khác, vì vậy, việc cho Lazaro sống lại là một việc nằm trong “kế hoạch” cứu độ loài người của Thiên Chúa, chứ không phải là “ý riêng” của Chúa Giêsu. Mọi việc làm của bất cứ ai “nhân danh “ Thiên Chúa mà hành động, đều là do bởi Thiên Chúa, vì vậy, khác với “ phù thủy ” là vậy.

Ai cũng biết, việc cho người chết sống lại không phải là một điều “bình thường”, điều nầy xác tín Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, bởi vì, ngoài Thiên Chúa ra không có sự sống thật, minh chứng cho thấy “quyền sống” và “làm cho sống “ ở nơi Thiên Chúa. Vì, Thiên Chúa có thể cho phép satan làm mọi thứ, nhưng satan không làm cho “sống”, vì satan có nghĩa là ”sự chết”.

Vâng, cái chết về phần nhân tính, thật đáng sợ, ai cũng phải sợ, phương chi là chết về phần linh hồn. Như vậy, chúng ta thấy ý nghĩa của “kế hoạch” cứu độ bởi Thiên Chúa, qua Đức Giêsu- Kitô là như vậy. Theo đó, chúng ta thấy ân sủng của Thiên Chúa là tình yêu vô biên, lòng thương xót cao cả là như vậy.

 

Người ta thường nói tinh yêu là “ mù quáng”, bởi vì tình yêu nơi nhân thế vốn nó đã mù quáng, vì nơi nhân thế không có ánh sáng thật, nhưng tình yêu nơi Đức Kitô là Con Thiên Chúa, có nghĩa là Ngôi Lời làm Người, là sự sáng thật, và là Thiên Chúa thật. Vì vậy, Chúa Giêsu đã nói : “Thầy chính là ánh sáng ban sự sống”.

Hôm nay, ánh sáng ấy, một lần nữa xác tín : “ Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống….” ( c 25), vì vậy ,  “Ai tin vào Thầy, thì dù có chết cũng sẽ được sống “.

Điều trên cho thấy, ngoài Chúa Giêsu ra không có sự “phục sinh”. Như vậy, chúng ta, “Áng Sáng Giêsu” là “Sự Sống Thần Linh”, từ ánh sáng tự nhiên, như ánh sáng mặt trời, hay ánh sáng của lửa, chúng ta nhìn thấy được, suy đến phần Nhân Tính của Chúa Giêsu, dù Người sẽ chết trên Thập Gía,  đến ánh sáng siêu nhiên là phần Thiên Tính của Người, tức nguyên lý của sự sống là Thần Khí, ( Thần là : sự sống ; Khí là : sự siêu nhiên, sự sống bay bổng), ( cũng có thể hiểu Thần là : Thiên Chúa, như vậy, Thiên Chúa là : Sự Sống) , ( như vậy, Thần Khí là sự sống của Thiên Chúa, vì vậy, người ta biết được Thiên Chúa hằng sống, linh hồn bất tử là như thế ), chúng ta thấy, Chúa Giêsu là sự sống siêu nhiên, làm chủ sự sống, tức Người là nguyên lý của sự sống, vì vậy, Người nói: “ Chính Thầy là sự sống lại và là  sự sống…” ( c 25).

Nhưng, điều kiện để được đón nhận sự sống “ vĩnh cửu ” nơi Chúa Giêsu là “ Lòng Tin “.

NIỀM TIN NƠI HAI CHỊ EM MACTA và MARIA :

-          Khi Chúa Giêsu đến nhà Lazaro, thì hai chị em Macta và Maria đều thưa với Chúa như sau : “ Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây , thì em con không chết” (  c 21, và c 32).

 

-          Chúa Giêsu nói : “ Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.  Ai tin vào Thầy , thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ? “ ( c 25 -26)

Theo đó, Chúa Giêsu đã thẩm vấn niềm tin của Macta và chị đã thưa với Chúa như trên. Tiếp đến, chị Maria cũng đã tuyên xưng niềm tin như thế vào Chúa Giêsu .

Như vậy, điều kiện để được “ phục sinh ”, có nghĩa là đón nhận ơn cứu độ là phải “TIN “ vào Chúa Giêsu . Một sự tuyên xưng cần thiết và quan trọng không thể thiếu.

Bai đọc II (Rm 8, 8 -11) thánh Phaolo đã xác quyết như trên : “ Ai không có Thần Khí của Đức Kitô, thì không thuộc về Đức Kitô” ( c 9 c). Như vậy, ai không thuộc về Đức Kitô, thì không có phục sinh.

Khởi đi từ bài đọc I hôm nay ( Ed 37, 12 -14), : “ Đây Ta sẽ mở mồ mã các ngươi ra… Ta sẽ phú linh hồn vào thân xác các ngươi, thì các ngươi sẽ sống lại…”. Vậy, người Dothai vẫn “tin xác loài người ngày sau sống lại” là như thế, cũng là câu mà chị Macta đã thưa với Chúa Giêsu. Nhưng, khi Chúa Giêsu đến thì : “Chính Người là sự sống lại và là sự sống”. ( c 25).

Thánh Vịnh 129 cho chúng ta thấy : “sự sám hối chân thành và xin ơn tha thứ sẽ được ơn giải thoát “. Vì,  “ Nếu Chúa chấp tội, nào ai sống nổi, nhưng Chúa ban ơn khoan hồng khiến người đời suy phục kính tôn “ ( c 4).

Lạy Chúa Giêsu , Chúa đã mở mắt cho người mù, là cho biết Người là ” ánh sáng thế gian”, ánh sáng đức tin sẽ soi dẫn chúng con đến mầu nhiệm phục sinh, mà hôm nay Chúa đã cho Lazaro sống lại. Vì, Chúa chính là SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG. Xin Chúa cũng mở lòng trí chúng con ra mà nhận biết Người là SỰ SỐNGTHẬT VÀ VĨNH CỬU . Muốn vậy, chúng con phải biết thi ân, giáng phúc cho tha nhân. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời./. Amen

02/03/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: