Chúa Giêsu củng cố đức tin cho chúng ta

Thưa quý vị, nếu nói theo bối cảnh Tin Mừng, thì đây là giai đoạn “Thầy trò sắp ly biệt”, còn nếu nói theo , lịch Phụng Vụ hiện thời là lúc “hậu“ phục sinh, đây cũng là lúc mà đức tìn của các Tông Đồ còn sơ khai, chưa chín mùi.

Vâng, thưa quý vị, Đức Tin là một ân ban vô điều kiện, đồng thời tính chất cảu “đức tin “, có nghĩa là Thiên Chúa mời gọi, con người đáp trả, nói theo từ ngữ “chuyên môn” của kỹ thuật thông tin là : Một bên phát tín hiệu, còn bên kia nhận tín hiệu. Như vậy, Đức Tin cần có hai yếu tố là : “Phát và nhận”, từ đó , suy ra “tình yêu” đúng nghĩa cũng phải đòi hỏi hai yếu tố trên là “cho và nhận”, ví dụ : Ai cho chúng ta vật gì, thì người ấy được nhận lại hai chữ “cảm ơn” ( thank you). Chắn chắn , nếu thiếu đi một vế, thì tình cảm bất thành. Đây không phải là tính cách trao đổi, nhưng điều tối thiểu của “tình yêu” là như vậy.

Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, những Lời đầu tiên của trang Tin Mừng hôm nay ( Ga 14, 1- 12) là Lời “động viên” của Chúa Giêsu : “ Lòng các con đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy ” ( Ga 14, 1)

Theo đó, Đoan Tin Mừng hôm nay có thể được chia ba phần rõ rệt :

-          Thứ nhất : Chúa Giêsu củng cố niềm tin của các tông đồ vào Thiên Chúa và vào Người. Vì chính Người là Thiên Chúa.

-          Thứ hai : Chúa Giêsu mặc khải chính mình qua thánh Tôma, vì sự “đòi hỏi”của ông.

-          Thứ ba : Chúa Giêsu mặc khải Chúa Cha qua thánh Phi-lip-phê , vì sự  “yêu cầu” của ông.

Vâng, ý thứ nhất là ý tổng hợp, vì ý thứ nhất bao trùm cả Đoạn Lời Chúa hôm nay là : Chúa Giêsu đòi hỏi lòng tin mạnh mẽ hơn, xác quyết hơn vào Thiên Chúa .

Theo đó, cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu chính là “con đường “ đưa chúng ta trở về với Chúa Cha “ơn cứu độ” duy nhất từ Thiên Chúa. Như vậy, từ các Tông Đồ đến chúng ta là những người được bước theo Đức Kitô. Tin vào Lời Hứa của Người, vì vậy, cuộc Tử Nạn của Người là một sự “trao đổi” , sự nhận lại “quyền “ làm con của chúng ta với Thiên Chúa.

Người tỏ rõ chính Người là :  “Là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. Qua con đường ấy, Người dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Cha, là Đấng tạo thành muôn vật, muôn loài.

Thưa quý vị , phàm nhân không thể tìm ra “con đường” như Chúa Giêsu, vì có biết bao phàm nhân là bá chủ một thời, hay ước vọng làm bá chủ trái đất, nhưng ước vọng duy nhất là “trường sinh” trên mặt đất nầy, nhưng vô vọng. Vì , mặt đất không thể có trường sinh, chỉ có Nước Trời là vương quốc vĩnh cửu, mà như vậy, Chúa Giêsu chính là Nước Trời, bởi vì nơi Người có sự sống, và sống muôn đời.

Chúa Giêsu mời gọi môn đệ “tin “ vào Thiên Chúa và tin vào Người là một ân huệ vô song, là một sự mạc khải vĩ đại nhất, bởi vì, khi phàm nhân “chiếm hữu” được sự sống muôn đời, thì họ không cho ai vào, chỉ để cho họ và gia đình họ vào mà thôi. Nhưng, khi mở được Nước Hằng Sống nhờ cuộc Tử Nạn và, Phục Sinh, có nghĩa là Chúa Giêsu mở rộng “cửa Trời” cho tất cả những ai “TIN “vào Thiên Chúa đều được vào.

Như vậy, niềm an ủi và khích lệ lớn lao bởi sự chân thật trên hết là Đức Giêsu- Kitô, Chúa chúng ta. Theo đó, “Lời an ủi” của Người là một niềm tin vững chắc và niềm cậy trông không sai chạy cho những ai tin vào Chúa Giêsu. Vì, “Các con đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy… “ ( C 1) là một điểm tựa vững chắc cho chúng ta.

Một điểm tựa trong cuộc sống là điều cần thiết, điểm tựa, chứ không phải điểm để lợi dụng. nhà bác học Enstein đã nói : “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẫy tung trái đất “, dù là sự hoang đường, nhưng triết lý của nó cho chúng ta một ý nghĩa tuyệt đối là “ điểm tựa”.

Như vậy, nếu “bẫy được trái đất”, thì Enstein phải cần có điểm tựa, nhưng không ai có thể cho ông ta điểm tựa đó, nhưng để vào được Nước Trời chúng ta cần có “ĐIỂM TỰA GIÊSU” chắc chắn chúng ta sẽ vào được Nước Trời, vì Chúa là “sự thật”, và Người đã nói : “Nhà Cha Thầy còn nhiều chổ ở ” ( c 2).

Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết, Người là :”Đường, sự thật, sự sống” , một mặc khải chân lý mang lại cho nhân thế một “ĐIỂM TỰA” tuyệt đối, vì trong Chúa Giêsu có Thiên Chúa, vì chính Người đã mặc khải Chúa Cha cho chúng ta.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ , Cha đã ban Thánh Tử Giêsu- Kitô cho nhân thế, để nhờ Người chúng con biết được “Con Đường” đến với Cha là “ Con Đường Sự Thật và là Sự Sống”./. Amen

P.Trần Đình Phan Tiến

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: