5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 05-2013

5 Phút Cho Lời Chúa

Tháng 05- 2013

*  *  *

Mục Lục

Ngày 1 – 5: Trang 1

Ngày 6 – 12: Trang 2

Ngày 13 – 19: Trang 3

Ngày 20 – 31: Trang 4

*  *  *

THỨ TƯ ĐẦU THÁNG: 01.05.2013

LỄ THÁNH GIUSE THỢ

Mt 13,54-58
1. Ghi nhớ: “ Ông không phải là con bác thợ sao? ”               (Mt 13,55).

2. Suy niệm: Ngày 01. 05 cũng là ngày Lao Động quốc tế, Ngày này đã được Đức Giáo Hoàng Piô XII vào năm 1955, Ngài đã nhận thánh Giuse làm Bổn mạng giới lao động. Thánh Giuse là bổn mạng giới lao động, không phải là do ngẫu nhiên, nhưng vì Ngài là một gia trưởng gương mẫu, là người thợ lao động gương mẫu, cho giới lao động nuôi sống gia đình. Hằng ngày, thánh Giuse âm thầm làm việc nuôi sống Chúa Giêsu và Đức Mẹ, công việc thật khiêm tốn và bình thường. Đến nỗi người ta không tin Chúa Giêsu, chỉ vì Chúa Giêsu là “con bác thợ mộc Giuse”. Nhìn thánh Giuse là “kiểu thức các tài công noi theo”, chúng ta biết lao động là phương thế để con người trở nên giống Thiên Chúa.

3. Sống lời Chúa: Hãy ra công làm việc, không chỉ vì của ăn hay hư nát!
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương thánh cả Giuse, tích cực lao động phục vụ sự sống trần gian, và phát triển sự sống thiên đàng. Amen

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG: 02.05.2013

Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ga 15, 9 – 11

1. Ghi nhớ: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10)

2. Suy niệm: Chúng ta chỉ thật sự yêu nhau khi chúng ta thật sự kết hợp nên một. Bài Tin mừng hôm nay, cũng trình bày một tình yêu được đặt trên nền tảng của đức ái. Đó là sự hiệp nhất giữa Thiênn Chuá và loài người. Sự tương quan này cũng giống như sự tương quan gĩưa Chuá Con và Chúa Cha. Để được ở trong tình thương của Cha mình thì Chuá Con cũng phải tuân giữ các điều răn của Cha. Vì thế để được Chuá Con yêu và được hiệp nhất với Chuá Cha thì chúng ta hãy năng học hỏi và sống Lời Chuá mỗi ngày
3. Sống Lời Chúa: Thi hành ý Chuá trong cuộc sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tuân giữ mọi điều răn Chuá dạy, để con được đón nhận và sống trong tình yêu của Người. Amen.

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG: 03.05.2013

THÁNH PHILIPPHÊ VÀ GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

Ga 14,6-14

1. Ghi nhớ: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14,7)

2. Suy niệm: Chúa Giêsu đã từng nói: “Ta và Cha là một”. Vậy rõ ràng là:

“Ai biết Chúa Giêsu thì cũng biết Chúa Cha”. Khi chúng ta nghe lời và hiểu lời Chúa Giêsu, thì chúng ta hiểu biết ý của Chúa Cha. Khi chúng ta thấy việc làm của Chúa Giêsu, thì chúng ta biết công việc của Chúa Cha. Khi chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng hiểu biết tình yêu của Chúa Cha. Vì Chúa Cha là Thiên Chúa vô hình, nên chúng ta không thể nhìn thấy, biết Ngài được. Chúng ta chỉ có thể thấy biết Chúa Cha, nhờ thấy biết Chúa Con, là Chúa Giêsu mà thôi. Ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta không thể thấy biết Chúa Cha được, vì chúng ta là loài người hữu hình, hữu hạn, không thể hiểu gì về Thiên Chúa là Đấng vô cùng, vô hạn, vô hình.

3. Sống Lời Chúa: Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa Giêsu Kitô, để nhờ đó, chúng con được thông phần sự sống của Chúa Cha, trong tác động của Chúa Thánh Thần. Amen.

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG: 04.05.2013

Ga 15, 18 – 21

1. Ghi nhớ: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó ghét Thầy trước…”. (Ga 15, …. )

2. Suy niệm: Bài Tin mừng hôm nay Đức Chuá Giêsu báo trước cho các môn đệ về những khó khăn và bách hại phải gặp trên con đường truyền giáo. Từ “ thế gian ” nghĩa là những người bắt bớ các tông đồ chống lại Thiên Chuá. Khi họ ghét các ông thì chính Đức Giêsu đã bị ghét trước. Vì bóng thường hay ghét ánh sáng, mà các tông đồ ngày xưa cũng như chúng ta ngày hôm nay, là ngững người đã được chọn ra khỏi thế gian, nếp sống không giống với thế gian. Vì chúng ta cũng bị thế gian ghen ghét. Để vượt qua được những chống đối ghen ghét của thế gian, thì mỗi người chúng ta hãy noi gương người Thầy Chi Thánh cũng từng bị thế gian bách hại và giết chết, để chúng ta cũng vui lòng đón nhận mà vác thap giá với Chuá.
3. Sống Lời Chúa: Chấp nhận mọi hy sinh vì Nước Trời.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết rằng hôm nay thế gian ghét con bao nhiêu thì ngày mai Chuá thương con bấy nhiêu . Amen.

CHÚA NHẬT VI PS .05.05.2013

Ga 14, 23 – 29

1. Ghi nhớ: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”.     (Ga  14, 27b)

2. Suy niệm: Xao xuyến là tâm trạng bất an khi con người đối diện trước khó khăn và đau khổ. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn Chúa Giêsu nhận thấy các môn đệ bàng hoàng xao xuyến. Các ông mỗi người một nỗi lo. Thầy mình rồi sẽ ra sao? Số phận mình sẽ như thế nào? Những gì sẽ xảy đến khi Thầy lìa xa? Trong nỗi sợ hãi của các môn đệ Thầy Giêsu tỏ ra bình an mà an ủi các ông. Bởi vì Ngài luôn tin tưởng vào kế hoạch đầy tình yêu của Chúa Cha.

Cuộc sống hằng ngày làm chúng con phải xao xuyến hoài. Không phải vì xa Thầy như các môn đệ xưa nhưng vì thế gian còn lắm gian nan thử thách. Mỗi người phải bôn ba với cái ăn, cái mặc. Có người phải sống trong gia đình mà tình thương đã tan vỡ. Có người phải xao xuyến về những yếu đuối, lỗi lầm của bản thân. Đối diện với những lo sợ trong cuộc sống chúng con rất cần được sự ủi an. Chính Chúa là nguồn an ủi, là điểm cậy dựa duy nhất của đời sống con.

3. Sống Lời Chúa: Năng chạy đến Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lên Người những vất vả trong đời sống.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng và nương tựa vào tình thương của Chúa. Nhờ đó con tìm được bình an giữa cuộc sống còn nhiều bất an. Amen.

Chuyên Mục: 5 phút cho Lời Chúa 

Vĩnh viễn không suy nghĩ tương lai phải làm gì, nhưng phải hoàn toàn tín nhiệm vào Thiên Chúa, nương dựa vào Thiên Chúa.- Thánh John Berchmens

Trang 1 của 4 Trang1234

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: