5 Phút Cho Lời Chúa Tháng 04-2013

5 Phút Cho Lời Chúa

Tháng 04- 2013

*  *  *

Mục Lục

Ngày 1 – 6: Trang 1

Ngày 7 – 13: Trang 2

Ngày 14 – 20: Trang 3

Ngày 21 – 30: Trang 4

*  *  *

01/04/13                            THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

                                                                             Mt 28,8-15

SỰ THẬT ĐỐI LẠI DỐI TRÁ

Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. (Mt 28,11)

Suy niệm: Trước sự kiện xảy ra nơi mộ Chúa vào “tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần,” các phụ nữ chạy về báo tin cho “các anh em” biết Thầy “đã chỗi dậy từ cõi chết,” còn lính canh thì báo tin cho các thượng tế để dàn dựng lời chứng dối hầu phủ nhận sự thật Chúa đã phục sinh. Hai cảnh hậu Phục Sinh này hoàn toàn tương phản nhau. Có người nôn nả đi loan Tin Mừng Phục Sinh; nhưng cũng có người tìm mọi cách dối trá để dập tắt Tin Mừng ấy, và thậm chí họ làm điều này một cách có tổ chức, có kế hoạch hẳn hoi! Nghĩa là, sứ mạng của các môn đệ Chúa phải đương đầu với những trở lực sừng sững ngay từ đầu. Quả thực ngay từ đầu lịch sử Giáo Hội đến nay, các môn đệ Chúa, nam cũng như nữ, đều phải vác những “thập giá” muôn hình vạn trạng trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình.

Mời Bạn cảm nếm niềm vui Phục Sinh với các môn đệ Chúa vào lúc mà Tin Mừng Phục Sinh còn nóng hổi ấy. Và cũng như các phụ nữ ngày nào, hôm nay đến lượt chúng ta được Chúa sai đi báo tin vui này cho những người khác nữa. Chúng ta ra đi, không quên sẵn sàng đương đầu với những sự dối trá của thời hiện đại, những ‘tin thất thiệt’ đủ loại được quảng bá để chống lại lời chứng của người môn đệ Chúa Phục Sinh. Làm chứng cho Chúa Giêsu là có… thập giá!

Sống Lời Chúa: Là môn đệ Chúa, tôi luôn chọn sống trong sự thật, và làm chứng cho sự thật dù phải nhọc nhằn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin giúp con luôn can đảm làm chứng cho Chúa bằng một đời sống hoàn toàn trong sự thật.


02/04/13                             THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS

                                                                          Ga 20,11-18

LOAN TIN VUI KHÔNG TRÌ HOÃN

Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)

Suy niệm: Bà Maria Mácđala chỉ là một phụ nữ, lại còn bị soi mói bởi những con mắt hoài nghi cho rằng bà chỉ hành động dựa trên cảm tính. Thế nhưng lời loan báo đơn sơ của bà: “Tôi đã thấy Chúa” và việc bà “kể lại những điều Người đã nói với bà” lại có sức thuyết phục lạ kỳ. Quả thật tình yêu nồng nàn của bà dành cho Chúa mới chỉ đủ để thúc đẩy bà chạy đến mộ Ngài từ sáng sớm để than khóc thôi; nhưng chính tình yêu mãnh liệt của Chúa Kitô phục sinh mà bà vừa được gặp, mới là sức mạnh biến đổi và thúc đẩy bà chạy về và loan báo tin vui Chúa đã sống lại với một niềm xác tín như thế.

Mời Bạn: Có phải bạn cảm thấy “ngài ngại,” khi phải nói về Đức Kitô cho một người “ngoại,” hoặc bạn chẳng biết nói gì khi có người hỏi bạn về Ngài? Phải chăng vì bạn chưa hối hả tìm gặp Đức Kitô, và vì thế chưa thấy việc loan báo Tin Mừng Phục Sinh là một đòi buộc cấp bách không thể trì hoãn? Bạn ơi, Chúa đã sống lại thật rồi. Mời bạn đến gặp Chúa nơi Ngài đang hiện diện là Lời và Thánh Thể Ngài, và bạn cũng có thể nói cách đơn sơ với bất cứ ai rằng: “Tôi đã thấy Chúa.”

Chia sẻ: Bạn hoặc nhóm của bạn có dịp nào (mừng sinh nhật, nhà mới,…) để nói về Đức Kitô phục sinh cho bạn bè chưa?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày cầu nguyện cho một người bạn lương dân được đón nhận Tin Mừng Chúa Kitô phục sinh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin thổi vào con sức sống của Chúa để con cảm nghiệm Chúa đã sống lại, để con xác tín và loan truyền cho anh em con rằng: “Tôi đã thấy Chúa.”


03/04/13      THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN BÁT NHẬT PS

                                                                           Lc 24,13-35

XIN CHÚA Ở LẠI VỚI CHÚNG CON

Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền  mở ra và họ nhận ra Người. (Lc 24,30-31)

Suy niệm: Ba năm theo Đức Giêsu, hai môn đệ làng Emmau vẫn tưởng Thầy sẽ là một Đấng Mêsia làm cách mạng giải phóng Ítraen và họ sẽ có một vị thế vững chắc trên con đường công danh sự nghiệp. Đó là suy nghĩ rất đời thường của các môn đệ. Thế nhưng giờ đây, bước chân họ nặng trĩu trở về quê trong tâm trạng chán chường thất vọng. Thầy Giêsu của họ đã bị bắt, và bị giết chết. Không còn một chút hy vọng, họ quyết định trở về với nếp sống ngày nào, khép lại sau lưng giấc mộng vàng tan vỡ. Nhưng may mắn cho họ, Chúa phục sinh hiện ra đồng hành với họ, họ cảm thấy ấm lòng khi Người giải thích Kinh Thánh. Chỉ khi “người khách lạ” được mời đồng bàn ăn, cầm lấy Bánh bẻ ra trao cho, hai ông mới nhận ra vị khách đó chính là Thầy Giêsu sống lại.

Mời Bạn: Nhiều khi cuộc sống đức tin của chúng ta trong đời thường rơi vào tình trạng bế tắc, thất vọng. Chớ gì chúng ta cũng làm như hai môn đệ Emmau tha thiết mời Chúa đến và ở lại với mình: “Lạy Chúa xin ở lại với chúng con vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn” để niềm tin của chúng ta được củng cố. Chớ gì chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa để lòng chúng ta được sưởi ấm. Và nhất là trong thánh lễ, chúng ta nhận ra Ngài nơi bí tích Thánh Thể như hai môn đệ nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh.

Sống Lời Chúa: Tôi sắp xếp để tham dự thánh lễ ngày thường khi có thể; riêng đọc và suy niệm Lời Chúa là việc tôi quyết tâm thực hiện mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ktiô Phục Sinh, xin ở lại với chúng con và đỡ nâng đức tin yếu kém của chúng con.


04/04/13   THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN BÁT NHẬT PS

                                                                           Lc 24,35-48

ĐỨC TIN ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM

Bấy giờ, hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. (Lc 24,35)

Suy niệm: Đức tin mà hai môn đệ Emmau thông truyền cho các bạn không trừu tượng chút nào, nhưng là đức tin liên hệ với những biến cố thật mà họ đã trải nghiệm. Họ được Chúa cùng đi bên cạnh, từng nghe lời Chúa nói, từng thấy Chúa bẻ bánh. Kinh nghiệm đó giúp họ nhận biết rằng, Chúa Kitô phục sinh là một Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử và nói với con người trong từng khoảnh khắc lịch sử. Nhờ kinh nghiệm đức tin này các môn đệ Emmau không còn coi Thầy Giêsu như một người đã chết, bị chôn vùi trong quá khứ; trái lại, họ mở lòng lắng nghe Lời Chúa trong hiện tại, khẩn nài Chúa ở lại với mình, nhận ra sự hiện diện của Chúa phục sinh khi Ngài bẻ bánh. Họ không ưu sầu tuyệt vọng nhưng họ vui mừng vì khám phá Chúa phục sinh đang sống với họ hôm nay trong hành trình đi tới. Và nhờ đó, họ mạnh dạn thông truyền đức tin mà chính họ là chứng nhân.

Mời Bạn: Học biết giáo lý rất cần thiết cho đời sống đức tin, nhưng chưa phải là mục đích của đức tin, mà còn phải gặp gỡ và sống với Chúa Ki-tô phục sinh, Đấng đang sống với bạn trong hiện tại. Và hơn nữa đức tin đó được lớn lên và vững mạnh khi được loan truyền cho tha nhân.

Chia sẻ: Kinh nghiệm đức tin của hai môn đệ Emmau giúp gì cho sự tăng trưởng và thông truyền đức tin của bạn?

Sống Lời Chúa: Chia sẻ một kinh nghiệm đức tin cho người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì Chúa đã sống lại, con tin Chúa luôn hiện diện trong mọi ngày đời con và thầm thì với con mọi lúc. Xin ở lại với con.


05/04/13    THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN BÁT NHẬT PS

                                                                            Ga 21,1-14

CHÚA PHỤC SINH
VẪN LUÔN ĐỒNG HÀNH

Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ; rồi cá, Người cũng làm như vậy. (Ga 21,13)

Suy niệm: Trong mầu nhiệm Giáng Sinh Ngôi Hai trở thành Đấng Emmanuen,  “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Ngài không chỉ đến viếng thăm con người trong chốc lát mà còn ở lại, chia sẻ trọn vẹn kiếp người, gánh lấy tội lỗi nhân loại, để chết thay, để đền bù cho nhân loại. Nếu chỉ có thế mà thôi thì chưa đủ, Ngài đã Phục Sinh để chúng ta cùng sống lại với Ngài nữa. Phúc Âm Gioan hôm nay tường thuật chính lúc các tông đồ vất vả chài lưới, từ bờ biển Tibêria, Ngài đứng dõi theo, hướng dẫn để các ông bắt được nhiều cá. Chẳng những thế Ngài còn nướng sẵn bánh và cá và ân cần thân ái gọi các ông “Hãy đến mà ăn đi!”

Bạn thân mến, Chúa vẫn ở cùng bạn trong mọi hoàn cảnh. Chúa đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Quả thật, Chúa Kitô phục sinh vẫn ở cùng với chúng ta trong bí tích  Thánh Thể. Lời cầu chúc trong thánh lễ “Chúa ở cùng anh chị em” là lời mời gọi chúng ta hãy đến để được ở cùng Ngài mọi ngày trong đời sống chúng ta. Ngài đến ở cùng chúng ta như thế, còn chúng ta có đến và ở lại với Ngài chưa?

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy Chúa ở cùng bạn không, khi bạn hướng lòng lên với Chúa trong tâm tình cầu nguyện và nhất là khi bạn đến tham dự thánh lễ và tiếp rước Mình Thánh Chúa?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian thuận tiện trong ngày để tâm sự với Chúa.

Cầu nguyện: Giêsu ơi, xin lại cùng con luôn mãi, như Chúa đã ở với các tông đồ trên bờ hồ xưa. Xin cho con nhờ được Chúa ở cùng, biết hăm hở lên đường loan báo Tin Mừng cho anh em.


06/04/13    THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN BÁT NHẬT PS

                                                                            Mc 16,9-15

CỨNG LÒNG HƠN TÔMA!

Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông đã không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. (Mc 16,14)

Suy niệm: Người ta thường ví von một tâm hồn cứng cỏi trước những biểu hiện của niềm tin là “cứng lòng như Tôma”. Nhưng xem ra các tông đồ khác còn cứng lòng tin hơn Tôma nữa. Maria báo tin Chúa Phục Sinh, họ không tin. Hai môn đệ làng Emmau về báo, họ cũng không tin. Đức Giêsu Phục Sinh đã phải đích thân tỏ mình cho họ để phá tan nỗi thất vọng, đau buồn do cái chết của Ngài đang giam giữ lòng tin của họ. Đấng Phục Sinh xuất hiện đã giúp các Tông đồ không những hết “cứng tin” mà còn mạnh dạn thi hành sứ mạng lớn lao mà Chúa giao phó cho các ông trước khi Ngài về trời, đó là ra đi khắp nơi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người.

Mời Bạn: Tin Đức Giêsu Phục Sinh cũng không dễ đối với chúng ta hôm nay. Lòng cứng tin của các Tông đồ lại là may mắn cho chúng ta. Nếu các ông dễ tin, ngày nay chúng ta có thể nghi ngờ các ông lầm vì cuồng tín. Nhưng vì các ông khó tin là chứng chắc chắn để chúng ta tin Đức Giêsu Phục Sinh.

Chia sẻ: Nếu  bạn tin Chúa Phục Sinh sao bạn còn phiền muộn, chán nản, hững hờ với việc sống đạo?

Sống Lời Chúa: Trong giờ kinh gia đình, nhớ tới một gia đình lương dân và tâm sự với Chúa nỗi khắc khoải mong sao cho Tin Mừng Phục Sinh được loan báo cho họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin mở mắt cho con cặp mắt đức tin để con xác tín Chúa sống lại, để dù giữa hoàn cảnh nào, con luôn hân hoan vì con là Kitô hữu đã tin thật Chúa Phục Sinh. Xin Chúa giúp con biết loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho anh chị em con. Amen.

 

Chuyên Mục: 5 phút cho Lời Chúa 

Tôi không tham vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang ở trên trời cũng không ngoại lệ, cái mà tôi tham chính là tình yêu.- Thánh Terese of Lisieux

Trang 1 của 4 Trang1234

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: