5 Phút cho Lời Chúa Tháng 04-2016

Mục Lục

Ngày 1 – 9: Trang 1

Ngày 10 – 16: Trang 2

Ngày 17 – 23: Trang 3

Ngày 24 – 30: Trang 4

* * *

01/04/16 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS

                                                                            Ga 21,1-14

TIN SẼ THẤY

“Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không.” Chúa Giê-su bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá” (Ga 21,5-6)

Suy niệm: Ngay khi sống lại Chúa đã sai các phụ nữ báo tin cho các môn đệ và hẹn gặp các ông tại Ga-li-lê (Mt 28,10) như Ngài đã báo trước khi chịu khổ nạn (Mt 26,32). Vì lời hẹn này, các ông đã trở về Ga-li-lê. Thế nhưng, trở về chốn xưa, các môn đệ lại rơi vào nếp sống cũ. Họ chẳng nghĩ ra điều gì tốt hơn là đi đánh cá như thuở còn chưa biết Đức Giê-su là ai. Thế rồi họ thất bại. Chúa Giê-su phục sinh hiện đến cho họ biết lý do của sự thất bại đó. Chúa bảo họ thả lưới bên phải thuyền, và tin vào lời Chúa, họ đã bắt được nhiều cá. Chứng kiến mẻ cá lạ lùng đó, họ đã tỉnh ngộ: Tin vào Đấng Phục Sinh thì sẽ thấy quyền năng của Ngài. Và niềm tin đó mời gọi họ nhớ lại sứ mạng mới của họ: sứ mạng loan báo Tin Mừng Đấng đã sống lại từ cõi chết.

Mời Bạn: Đức tin vào Chúa Ki-tô phục sinh có biến đổi con người bạn đến một cuộc sống mới không? Đức tin vào Chúa Phục Sinh có làm cho bạn yêu mến và dấn thân theo Chúa hơn không? Đức tin đó có thôi thúc bạn tìm phương kế để giúp người khác biết Chúa không?

Sống Lời Chúa: Bạn hãy chia sẻ những biến đổi của quyền năng Đấng Phục Sinh thực hiện trong cuộc đời bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống lại và đang sống giữa chúng con. Những biến cố xảy ra trong thế giới và Giáo Hội, cả trong cuộc đời của con, luôn ở trong chương trình của Chúa và diễn ra trong quyền năng của Chúa. Xin cho con vững tin và sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa tỏ hiện quyền năng của Chúa trong đời con.


02/04/16 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TRONG TUẦN BÁT NHẬT PS

                                                                            Mc 16,9-15

ĐỨC KI-TÔ PHỤC SINH ĐANG SỐNG

Ngài khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,9-15)

Suy niệm: Những người được diễm phúc thấy Đức Giê-su phục sinh thuộc ba nhóm khác nhau: Ma-ri-a Mác-đa-la và các phụ nữ theo Chúa, hai môn đệ thuộc nhóm 72 môn đệ và nhóm 12 tông đồ. Nhưng họ cũng có một điểm chung: tất cả đã theo Chúa, đã ở với Ngài, đã nghe lời Ngài giảng, thấy các việc kỳ diệu Ngài làm, đặt nhiều hy vọng nơi Ngài cũng như đã từng thất vọng trước cái chết của Ngài. Chúa Ki-tô phục sinh hiện đến để cho họ thấy Đấng phục sinh hôm nay cũng chính là vị Thầy của họ hôm qua, Ngài không phải là một Đức Ki-tô khác, nhưng là một Đức Ki-tô đã đổi khác.

Mời Bạn: Hãy nhớ lời căn dặn của Đức Ki-tô phục sinh: rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Bạn hãy làm như những người được gặp Đức Ki-tô phục sinh: loan đi, kể lại cho người khác niềm vui này, như chị Ma-ri-a Mác-đa-la, như hai môn đệ Em-mau … Niềm vui phục sinh không thể là niềm vui riêng của bạn.

Sống Lời Chúa: Sẵn sàng chia sẻ đồ dùng, tiền bạc, v.v… cho người đang gặp khó khăn, nhưng trước tiên, biết chia sẻ niềm vui cho người khác nhất là người đang đau khổ, buồn sầu. Có như thế bạn mới có thể chia sẻ cho người khác niềm vui có Chúa Phục sinh trong đời bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Ki-tô, xin cho con hiểu rằng niềm vui Chúa Phục Sinh không được giữ lại cho riêng con, nhưng con phải loan báo, chia sẻ niềm vui ấy cho anh em con nữa.


03/04/16                                CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – C

Kính Lòng Thương Xót Chúa                       Ga 20,19-31

BẮT ĐẦU LẠI TỪ ƠN THA THỨ

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.(Ga 20,22)

Suy niệm: Đức Thánh Cha Phanxicô kể với tuần báo Croire xuất bản ở Pháp rằng Ngài đã khám phá ra ơn gọi của Ngài sau khi lãnh ơn tha thứ. Ngài nhớ lại: “Tôi vào nhà thờ và thấy một linh mục không quen đang đi tới gần. Trong lúc ấy tôi không hiểu điều gì xảy ra cho tôi, nhưng tôi cảm thấy cần xưng tội. Từ tòa giải tội ra, tôi khác hẳn, tôi được biến đổi. Tôi trở về nhà với xác tín mình phải dâng mình cho Chúa.” Chúa Giê-su sau cuộc khổ nạn đau thương và phục sinh vinh hiển, đã trao cho các môn đệ mệnh lệnh: anh em hãy bắt đầu lại tất cả bằng việc loan báo cho thế giới này ơn tha thứ của Thiên Chúa. Giáo Hội được sinh ra từ lời rao giảng sám hối và việc công bố ơn tha thứ theo như mệnh lệnh của Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Năm Thánh Lòng Thương Xót mời gọi người tín hữu bắt đầu tất cả khởi đi từ lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa. Bạn hãy bắt đầu thế giới của bạn – những tương quan, công việc, ngày sống, cả cuộc đời và ơn gọi của bạn – từ điểm khởi đầu là ơn tha thứ của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.

Chia sẻ: Hãy chia sẻ về cảm nhận sau khi lãnh ơn tha thứ.

Sống Lời Chúa: Xét xem bạn có một tương quan nào đó, một cái gì đó đã bị đổ vỡ trong lòng bạn vì tội lỗi, bạn hãy lãnh nhận ơn tha thứ nơi tòa giải tội và bắt đầu lại tất cả từ lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến đấu và con chiến thắng, tươi sáng hy vọng.


04/04/16                                             THỨ HAI TUẦN 2 PS

Lễ Truyền Tin                                                     Lc 1,26-38

NGỢI KHEN LÒNG THƯƠNG XÓT

Thưa bà Ma-ri-a, xin bà đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa, này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” (Lc 1,30-31)

Suy niệm: Sống một cuộc đời khiêm hạ, đơn sơ và ý thức rõ thân phận nữ tỳ của mình, Đức Ma-ri-a không bao giờ ước mong, cũng chẳng nghĩ mình sẽ được “diễm phúc hơn mọi người phụ nữ” như thế. Do đó, khi nghe lời sứ thần chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, Đức Ma-ri-a đã thật sự ngạc nhiên và bối rối. Nhưng khi Mẹ nhận ra rằng tất cả “những điều cao cả” ấy là hành động của “lòng thương xót Chúa dành cho những ai kính sợ Người” thì sự bối rối ngạc nhiên của Mẹ đã mau chóng chuyển thành lời cảm tạ ngợi khen: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (x. Lc 1,46-55).

Mời Bạn: Lòng thương xót Chúa thực hiện nơi Đức Ma-ri-a, cũng là lòng thương xót Chúa thực hiện cho dân của Người. Như lời Đức Ma-ri-a hát: “Vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Áp-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời” (Lc 1,54). Chúng ta là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham, qua Đức Ma-ri-a, Chúa thực hiện lòng thương xót bằng cách ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.  Ngẫm nghĩ điều này ắt hẳn chúng ta sẽ biết ngạc nhiên hơn về lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta.

Sống Lời Chúa: Nhẩm lại lời ca tạ ơn của Đức Ma-ri-a: “Vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Áp-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, vì lòng thương xót nhân loại mà Chúa đã trao ban Đức Giê-su cho chúng con. Xin dạy chúng con luôn biết ngạc nhiên về lòng thương xót của Chúa để cuộc đời chúng con thực là bài ca cảm tạ.


05/04/16                                              THỨ BA TUẦN 2 PS

Th. Vinh-sơn Phe-ri-ê, linh mục                     Ga 3,7b-15

ƯỚC MƠ TRONG TẦM TAY

“Không ai có thể lên trời được, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.” (Ga  3,13)

Suy niệm: Chinh phục vũ trụ, một ước mơ bao đời của con người. Năm 1961, Yuri Gagarin, phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ. Tám năm sau, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Và mới nhất đây, người ta khám phá thiên hà GN-z11, thiên hà xa nhất mà kính thiên văn Hubble thấy được, cách trái đất 13,4 tỷ năm ánh sáng, được hình thành khoảng 300 triệu năm. Nhưng chừng đó chẳng là gì so với hằng tỷ thiên hà to lớn, cách trái đất cả tỷ tỷ năm ánh sáng. Giống như chú bé con đang chập chững tập đi, ước mơ lên tới trời vẫn còn xa tầm với con người! Chừng đó càng không là gì với ước mơ đích thực mà con người cần vươn tới: Đạt tới Nước Trời, nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa Giê-su, “Đấng từ trời xuống” chắp cánh cho ước mơ đó của con người: Đi theo Ngài để khi “được giương cao lên” –qua cái chết và cuộc phục sinh của Ngài– Ngài sẽ kéo mọi sự lên với Ngài, lên tới Nước Trời. Và “lên Trời,” ước mơ đó giờ đây hoàn toàn trong tầm tay con người.

Mời Bạn: Như nhạc sĩ Trần Tiến hát: “Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ,” ước mơ lên Trời với Đức Ki-tô cũng đơn sơ thôi: tin vào Đức Ki-tô, Đấng mà Thiên Chúa sai đến để cứu độ nhân loại chúng ta.

Sống Lời Chúa: Một khi đã tin vào Đức Ki-tô, bạn mạnh dạn loại bỏ những vật cản: lòng giận ghét, tham lam, những dục vọng đê hèn… khiến bạn không hướng thượng, hướng thiện được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn bám chặt lấy Chúa, cách riêng nơi Lời Chúa và Thánh Thể, để con được đưa lên cao với Chúa. Amen.


06/04/16                       THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS

                                                                            Ga 3,16-21

ĐẾN CÙNG ÁNH SÁNG

“Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3,18)

Suy niệm: Nhiều người có thể bị sốc vì lời Chúa nói trên đây. Chẳng lẽ chúng tôi ăn ngày ở lành, mà chỉ vì không tin vào ông Giê-su mà bị lên án sao? Nói rộng ra, phải chăng ông bà tổ tiên, những người chưa từng nghe nói về Giê-su, và tất cả những kẻ đã sống trước thời Đức Giê-su, họ cũng bị lên án cả sao? Thật ra, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian mà là để cứu nó (Ga 3,17). Thế nên, những người “chuộng bóng tối hơn ánh sáng” tự tay tắt đi ngọn đèn duy nhất trong nhà, thì chẳng cần ai lên án, họ đã tự kết án mình phải chìm sâu trong bóng tối.

Mời Bạn: Dù bạn chưa biết Đức Giê-su là ai, nhưng nếu bạn yêu quý ánh sáng, luôn đi về phía ánh sáng, thì bạn sẽ gặp Ngài, vì Ngài chính là ánh sáng. Trung thành sống theo chân lý, kiên trì làm điều thiện, luôn nghĩ tốt và làm một điều gì đó tốt đẹp dù nhỏ bé cho người khác, đó là bạn đang sống như con cái sự sáng, và bạn sẽ gặp Ngài, vì Ngài chính là Chân, Thiện, Mỹ.

Sống Lời Chúa: Suy gẫm lời khuyên của thánh Phao-lô: “Hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí” (2Tx 3,13). Bạn luôn luôn sẵn sàng làm điều thiện cho dù không ai nhận thấy, vì như thế, bạn sẽ gặp được Chúa, và nhờ bạn người khác cũng được gặp gỡ Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ánh sáng để cho con nhận ra vẻ đẹp của Chúa. Chúa là ánh sáng chiếu soi đời con, để cho con nhận ra vẻ đẹp của sự hiện hữu của con. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến ánh sáng và đến cùng ánh sáng của Chúa. Amen.


07/04/16                    THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS

Thánh Gio-an La-san, linh mục                      Ga 3,31-36

TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG

“Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,36)

Suy niệm: Người ta không thể sống mà không tin vào bất cứ ai, hoặc bất cứ cái gì. Những người như thế chỉ còn cách ra hoang đảo mà sống. Nếu chỉ để sống cuộc đời “tạm” này mà con người còn cần phải có niềm tin, thì huống hồ là để được sống đời đời, con người tất yếu cũng phải tin. Tin để được sống đời đời, cuộc sống siêu việt, thì niềm tin ấy cũng phải đặt vào Đấng Siêu Việt, Đấng là chính sự sống đời đời. Đấng ấy chính là “người Con” của Thiên Chúa, là Đức Giê-su Ki-tô. Thực ra sự sống đời đời đã được ban cho con người ngay từ thuở ban đầu nhưng con người đã phạm tội và đánh mất nó; nay nhờ Con Thiên Chúa chịu chết và phục sinh, sự sống đời đời được ban lại cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Chính vì thế Chúa Giê-su đã khẳng định: “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3,36).

Mời Bạn: Thánh Phao-lô lặp lại chân lý ấy: Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9). Chân lý ấy không chỉ để phát biểu, mà bạn và tôi còn cần đón nhận và “sống” nó nữa. Đó là gắn kết thành một thân thể với Ngài qua việc lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và đi theo Ngài qua việc thực hành giáo huấn của Ngài.

Chia sẻ: Bạn đã thật sự tin vào Chúa Giêsu hay chưa? Nếu đã tin, bạn nghĩ phải sống thế nào cho phù hợp?

Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa, lãnh nhận Thánh Thể và thực hành bác ái huynh đệ đó là việc thường ngày của bạn nếu bạn muốn là Ki-tô hữu thực sự.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là sự sống đời đời của con. Xin cho con vững tin vào Ngài. Amen.


08/04/16                                            THỨ SÁU TUẦN 2 PS

Th. Ta-nít-lao, giám mục, tử đạo                      Ga 6,1-15

CHÚA VẪN LÀM PHÉP LẠ

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Chúa Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” (Ga 6,9-10)

Suy niệm: Các môn đệ hết sức lúng túng khi Chúa bảo họ phải lo ăn cho đám đông người đang đói. Thực phẩm họ có trong tay có thấm vào đâu với số người này! Đối với các môn đệ, ‘không thấm vào đâu’ cũng có nghĩa không có gì hết để lo cho đám đông. Nhưng, ý nghĩ của họ khác nhiều với ý muốn của Chúa. Như Đức Bênêđitô đã nói: phép lạ này không được làm từ không có gì, nhưng từ những gì bạn có, dù nhỏ bé, mang đặt trong bàn tay của Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta những gì chúng ta không có. Chúa cho chúng ta hiểu rằng, nếu mỗi người đặt vào tay Ngài những tấm bánh, những con cá bé nhỏ, Chúa sẽ làm cho phép lạ được tiếp diễn hôm nay, bởi Ngài có quyền năng làm cho những cử chỉ yêu thương khiêm tốn của chúng ta trở thành quà tặng lớn lao cho anh chị em chúng ta.

Mời Bạn: Chúa đã trao cho Quà Tặng kỳ diệu là Thân Mình Ngài để nuôi sống bạn. Vậy, nếu hôm nay bạn có năm chiếc bánh và hai con cá, bạn có dám đặt vào tay Chúa để phép lạ được diễn ra không? Nếu hôm nay bạn có mười chiếc bánh và bốn con cá, bạn dám trao vào tay Chúa không? Vì vậy, vấn đề không phải ở số lượng bạn có, mà ở tấm lòng của bạn, phải không?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn quảng đại đặt vào tay Chúa một món quà, một ước nguyện, để phép lạ xảy ra.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống lại để con vững tin rằng, trong thế giới hôm nay, Chúa đang sống với đầy đủ quyền năng của Đấng Phục Sinh và đang làm muôn điều kỳ diệu.


09/04/16                                            THỨ BẢY TUẦN 2 PS

                                                                            Ga 6,16-21

VỮNG TIN VÀO CHÚA

Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,18-20)

Suy niệm: Sóng gió nổi lên và thuyền chao đảo. Tuy nhiên, trong số những môn đệ hôm ấy, có ít nhất bốn ngư phủ đầy kinh nghiệm về các mối nguy ở Biển Hồ, nên sóng gió không phải là nỗi sợ hãi lớn nhất của họ. Nỗi sợ hãi của họ cũng không phải vì thấy Chúa đi trên mặt nước hay vì Chúa đến gần. Đúng hơn, vì không có đức tin, nên họ sợ hãi trong mọi hoàn cảnh. Chỉ khi người ta vững tin vào Chúa, Đấng đang sống với họ, người ta mới trở nên mạnh mẽ trong giông tố, vì Chúa luôn là Đá Tảng cho cuộc đời.

Mời Bạn: Mỗi chúng ta có nhiều nỗi sợ: sợ đau, sợ đói khổ, sợ chết, sợ phải đối mặt với những sóng gió trong gia đình, trong hôn nhân, trong các mối tương quan, sợ sinh con, sợ sống thánh thiện, sợ thực hành lời Chúa… Và thế là tôi thất vọng, buông xuôi, không dám dấn thân làm điều tốt đẹp… Những lúc ấy, bạn có nhớ đến Chúa Giê-su, Đấng từng nói với bạn: “Thầy đây mà, đừng sợ!” và đang ở kề bên bạn không?

Sống Lời Chúa: Mỗi sáng, bạn dành thời gian gặp Chúa và xác tín: Có Chúa ở với tôi, tôi không lo sợ gì (x. Tv 23,4).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su phục sinh, lúc chúng con tìm Chúa trong nước mắt, xin hãy gọi tên chúng con như Chúa đã gọi tên chị Ma-ri-a đứng khóc bên mộ. Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc, xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài như Chúa đã đi với hai môn đệ Em-mau… Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa mỗi ngày… thật gần bên chúng con.           (Rabbouni)

Chuyên Mục: 5 phút cho Lời Chúa 

Có người vắt óc suy nghĩ, phí cả tâm huyết để tìm cách yêu mến Thiên Chúa. Thực ra, bất kỳ ai, chỉ cần cố gắng hết sức làm những công việc mà Thiên Chúa yêu thích thì là đủ rồi.- Thánh Francis of Sales

Trang 1 của 4 Trang1234

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: