Yêu đến cùng!

THƠ GIÊSU YÊU CHÚNG CON

Giêsu, Thiên Chúa yêu chúng con

Trở nên Thần Lương nuôi hồn lữ thứ

Trên hành trình dương thế chốn trần ai

Thứ Năm tuần Thánh , Người truyền lại

Bí Tích nhiệm mầu vốn chẳng sai

Tiệc Ly ngày ấy, giờ vẫn vậy

Treo gương khiêm hạ, Người rửa chân

Cho các môn đệ, dù bội phản

Tình yêu cao cả nên Hy Tế

Hiến dâng đến cùng Thánh Thể treo

Ôi, Giêsu, Tình Chúa sao cao thế !

Chén Cứu Độ , Người dâng thật chí tôn

Máu lẫn mồ hôi Người chảy xuống

Rót đầy Chén Cứu Độ màu cay đắng

Xóa tội nhân gian thật hải hà !

Thánh Thể trở nên Tấm Bánh trắng

Tay nâng Bánh, tay nâng Chén Cứu Độ

Cứu nhân gian thoát khỏi ngục tù

Nước Trời, ôi chân lý từ Thiên Chúa

NƯỚC là sự sống, TRỜI tự do

Giêsu Thiên Chúa chính NƯỚC TRỜI

Người “chết “để ban cho chúng ta chính điều đó :

SỰ SỐNG và TỰ DO ./.Amen

Tam Nhật Vượt Qua 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: