Yêu đến cùng!

THƠ GIÊSU YÊU CHÚNG CON

Giêsu, Thiên Chúa yêu chúng con

Trở nên Thần Lương nuôi hồn lữ thứ

Trên hành trình dương thế chốn trần ai

Thứ Năm tuần Thánh , Người truyền lại

Bí Tích nhiệm mầu vốn chẳng sai

Tiệc Ly ngày ấy, giờ vẫn vậy

Treo gương khiêm hạ, Người rửa chân

Cho các môn đệ, dù bội phản

Tình yêu cao cả nên Hy Tế

Hiến dâng đến cùng Thánh Thể treo

Ôi, Giêsu, Tình Chúa sao cao thế !

Chén Cứu Độ , Người dâng thật chí tôn

Máu lẫn mồ hôi Người chảy xuống

Rót đầy Chén Cứu Độ màu cay đắng

Xóa tội nhân gian thật hải hà !

Thánh Thể trở nên Tấm Bánh trắng

Tay nâng Bánh, tay nâng Chén Cứu Độ

Cứu nhân gian thoát khỏi ngục tù

Nước Trời, ôi chân lý từ Thiên Chúa

NƯỚC là sự sống, TRỜI tự do

Giêsu Thiên Chúa chính NƯỚC TRỜI

Người “chết “để ban cho chúng ta chính điều đó :

SỰ SỐNG và TỰ DO ./.Amen

Tam Nhật Vượt Qua 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Người giữ đồng trinh có thể sánh với thiên thần và còn vượt qua thiên thần, bởi vì thiên thần không có xác thịt, là bản tính thanh khiết tự nhiên nên không có công lao gì; nhưng con người thì cần phải khắc trị tình cảm xác thịt, ép tư dục mới có thể được như thế, cho nên càng đáng được tán dương.- Thánh Bernardus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: