XIN LẠY CHÚA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Lạy Chúa của lòng thương xót!
Xin sửa đổi trong ngoài những người lãnh đạo
Ban cho họ sự sáng suốt
Có trái tim nhân ái hầu lo cho người dân
No cơm, áo ấm sống trong thanh bình.

Lạy Chúa của lòng thương xót!
Xin sửa đổi trong ngoài mọi phẩm trật trong Giáo Hội
Ban cho các ngài có được cuộc sống liêm chính
Đi gieo rắc Lời Chúa khắp muôn nơi
Đừng để tay dính bén lợi lộc mà làm gương xấu.

Lạy Chúa của lòng thương xót!
Xin sửa đổi trong ngoài tâm tánh chúng con
Cần nhất là bậc làm cha mẹ
Sống gương tốt lành để con cái học bắt chước theo
Hầu xã hội mai sau được thánh thiện, được yêu nhiều.

Lạy Chúa của lòng thương xót!
Xin xót thương cho hết thảy chúng con
Ở mọi lứa tuổi đang sống trong u mê
Đang bị trói buộc, đang mang gông cùm
Do mải đi tìm quyền hành, tiền tài, thú vui tục trần.

Lạy Chúa của lòng thương xót!
Biết đến bao giờ chúng con mới cải tà quy chính?
Để sống như lòng ao ước Thiên Chúa hằng đợi mong
Để bỏ xuống gươm đao đã từng vấy máu
Máu của tha nhân cùng máu của Chúa Giêsu.

Ôi lạy Chúa của lòng thương xót!
Biết đến bao giờ con người mới được hoàn thiện
Không còn hằng ngày ném đá dấu tay
Không còn sống đạo đức giả
Mượn danh Thiên Chúa để trục lợi lẫn nhau.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 2, 2017

Chuyên Mục: Thơ 

Thiên Chúa đối với chúng ta thì công bằng không thiên vị, tháng ngày chăm nom, mưa sương tưới gội, không phân biệt nhau; chúng ta yêu người thì cũng nhất nhất đối đãi như nhau, không phân biệt lớn nhỏ.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: