Vườn Nho Hội Thánh Nước Trời

Vườn Nho Hội Thánh Nước Trời

Ai thời yêu mến , xin mời hãy vô !

Vườn Nho nhân ái vô bờ

Trả tiền công nhật chẳng như thế trần

 

Vườn Nho Hội Thánh từ nhân

Trả tiền công nhật một đồng chẳng sai

Tình thương Thiên Chúa trả hoài

Đời đời ân sủng trong ngoài kiếp nhân

 

Từ sáng , Người trả “một đồng”

Đến chiều cũng vậy, đừng mong đòi nhiều

“Tiền công” chính là tình yêu

Thiên Chúa trả đủ sớm chiều như nhau

 

Đừng ganh tỵ , đòi trước sau

Một đồng trả đủ thay nhau mà làm

Tình thần truyền giáo ta làm

Ân sủng tuôn đổ  chẳng ham thế trần

 

 

Tiền công nhật chỉ một đồng

Nhưng tình “ bác ái ” vạn đồng cũng thua

Thỏa thuận, cam kết “ xin thưa ”

Tình yêu “ đong đủ ” xin đừng “đòi thêm”

 

Vườn Nho Hội Thánh êm đềm

Chính là tình Chúa vững bền thiên thu

Tình Thiên Chúa, tình rạng ngời !

Hãy mau chạy đến ta thời “làm công”

 

“Làm công” cho Chúa thật lòng

Mỗi người đều hưởng “tấm lòng“ từ nhân

Ông Chủ nhân ái muôn lần

Chính là Thiên Chúa ngự trong “NƯỚC TRỜI “./.

 

24/09/2017

p.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Người đi hàng hải nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Maria mới có thể đi tới thiên đàng.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: