Viên Ngọc Quý

Viên Ngọc Qúy chính là GIÊSU

 

Ngọc Báu Nước Trời  chính Giêsu

Ngôi Lời Thiên Chúa thật nhân từ

Vì yêu nhân loại nên dâng hiến

Hóa kiếp nhân trần  vì chúng sinh

Tự nguyện hiến dâng làm Lễ Tế

Trở nên Hy Lễ để đền bồi

Tình yêu cao cả không phai nhạt

Chuộc tội nhân gian khỏi hỏa hình

 

Viên Ngọc Qúy trong “ ruộng “ Nước Trời

Thiên Chúa vùi chôn trong “ thửa ruộng”

Nhân loại khôn ngoan hãy kiếm tìm

Bạc vàng thế tục không so được

Thế nhân nhân thế sẽ tiêu vong

Báu vật đời đời không diệt được

Là chính tình yêu của Chúa Trời

Khôn ngoan nhân thế hãy đi tìm

 

Thửa ruộng Nước Trời có Ngọc Quý

Giêsu chân lý với tình yêu

Khôn ngoan đổi lấy mới cao siêu

Ngọc Báu muôn đời không mất được

Chân lý tình yêu là hằng hữu

Dù cho nhân thế đổi trăm chiều

Tình yêu Thiên Chúa là chân lý

Mãi mãi muôn đời vốn thượng siêu./.

 

30/07/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Công hiệu của năng lực cầu nguyện là đến từ đức ái, nhưng năng lực để cầu nguyện cho được hiệu quả, vẫn là do đức tin và đức cậy của mình.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: