VỊ MỤC TỬ XÃ ĐOÀI

KÍNH TIỄN BIỆT CHA F.X VÕ THANH TÂM( 1932 -18 / 01/2017)

 

Cả đời gắn bó với Xã Đoài

Nơi có Tòa Giám Mục, có con người “Thanh Tâm”

Thanh Tâm  : “tim” sáng “lòng” trong

Con người không vẫn đục thật là tốt thay !

 

Yêu Chúa đến từng phút giây !

Mến người như thể ta đây còn gì

Học thức cao quá còn chi

Dùi mài kinh sử để mong “giúp “đời

 

Trung thành sứ mạng hẳn hoi

Đa tài để cùng với Xã Đoài dựng xây

Dựng xây, xây dựng trong  “Thầy”

Đó là lòng mến “Người Thầy GIÊSU”

 

Năm tháng rèn luyện chủng sinh

Cái “Tâm” thầy sáng được trò kính yêu

Sớm chiều , chiều sớm có lúc quạnh hiu

Lời kinh sớm, chiều chính lúc “dưỡng Tâm”

 

Cuộc đời mục tử “âm thầm”

Nhưng, chính trong Chúa, “Tâm “ không sờn lòng

Có lúc cứ ngỡ “ long đong”

Nhưng, chính trong lúc ấy mới mong “có Thầy”

 

Người Thầy duy nhất GIÊSU

Vì Thầy, con mới đi tu đó mà

Cúi xin Thầy hãy thứ tha

Cho con “TÂM “sáng mà ra trước Tòa

 

Chữ “ Tâm” con “dựa” vào Cha

Chữ “Thanh” trong sáng  thành ra “Thánh” rồi !

Sấp mình thờ lạy Ba Ngôi !

Xin cho “Tâm “ sáng nấp vào “THÁNH TÂM “./.

 

Kính tiễn biệt và nguyện cầu cho linh mục thi sĩ  F.X  THANH TÂM,

Mọi tình yêu đều dẫn đến thi ca. Vì tình bởi Thiên Chúa mà ra.

Mong thay !

20/08/2017

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: