Vào Hoang Địa

Cùng Thầy Chí Thánh bước vào hoang địa

Nơi mà Thần Khí hướng dẫn vào

Không phải để ngắm những vì sao !

Mà là để đón chào mùa chay tịnh

Mùa Chay là tâm tình cảm mến

Là mùa cảm tạ tri ân !

Một mình Thầy, cô lạnh , âm thầm

Ăn chay , cầu nguyện thật là ”chân tu”

Mặc cho quang cảnh âm u !

Đắm sâu cầu nguyện đền bù nhân gian

Suy đến cực hình phải mang

Chương trình cứu chuộc nhân gian đã thành

Hành trình chay tịnh khởi hành

Là dịp để kín múc ơn lành trời cao

Là địp để nói lời xin vâng

Là dịp để xét lại bản thân

Nhưng Satan lợi dụng lúc nầy

Ra tay cám dỗ “Con Người “ chẳng tha

Nó dù quỷ quyệt ranh ma

Không thắng được Chúa dù cả ba lần

Nghĩ rằng : “Người đã đói Thân”

Dùng chước cám dỗ “đồ ăn , thức dùng”

Người không nổi giận đùng đùng

Mà Người chỉ nói : Bằng Lời Thánh Kinh

Con Người có xác , có Hồn

Không phải chỉ xác sinh tồn mà thôi !

Cơm, bánh là thứ cho đời

Không hẳn nhiên” Con Trời” phải dùng bánh ăn

Satan thua thật điếng đau !

Bởi nó cứ tưởng nhiệm mầu là “bánh trần gian “

Ngờ đâu chước quỷ satan

Phải thua Thiên Ý  muôn vàn cao siêu

Quỷ bèn tìm cách hại sau

Kích lòng kiêu ngạo hãy mau xuất thần

Nếu Ngài là: “ Con của Chúa Trời? ”

Thì Ngài biểu lộ bên ngoài ta xem ?

Gieo mình xuống thác chênh vênh

Sẽ có thiên sứ đứng bên đỡ liền

Satan, ngươi chớ  đảo điên !

Ngươi chớ thử thách Chúa Thiên của mình

Lần thứ ba , nó dụ quyền hành

Nó giao cho Chúa hết cả trần gian

Nếu Người quỳ lạy satan tức thì

Lần này Người đuổi nó đi :

“ Satan hãy xéo ! “ Tức thì nó lui

Ngươi chỉ thờ lạy Thiên Chúa thôi !

Một Chúa duy nhất muôn đời chẳng sai

Quyền hành, tất cả trong tay

Có ai hơn Chúa, mà mày cả gan?

Satan thua cuộc bàng hoàng !

Dẫu rằng nó biết,

nhưng nó chẳng cam tâm thua loài người

Thấy Thầy mặc lấy xác phàm

Nó muốn cám dỗ để hòng đã nư

Nhưng Thầy bãn lĩnh có dư

Chịu quỷ cám dỗ để treo gương lành

Loài người dù mang xác phàm

Nhưng nếu theo Chúa chẳng ham sự giàu

Thì dù ma quỷ lắm mưu

Cũng không dụ được người theo Chúa Trời

Giêsu Chúa cả tuyệt vời !

Satan bái phục muôn đời hoảng kinh

Vì Thầy Chí Thánh yêu sinh linh

Nên loài quỷ dữ rắp tâm thù hằn

Vì là Thiên Chúa nhân lành

Nên loài quỷ dữ phải đành chịu thua

Cúi xin Thầy Chí Thánh sớm trưa

Cho con thoát khỏi cám dỗ, quỷ đưa làm liều

Lạy Thầy Chí thánh cao siêu !

Chính Thầy là Chúa là điều “Đúng” thôi

Chỉ có Thầy là Chúa

Chỉ có Thầy là Thánh

Chỉ có Thầy là Đấng tối cao

Cùng với Chúa Cha và Thánh Thần trong vinh quang ./. Amen

 

Chúa Nhật I Mùa Chay năm A 2014

P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước theo)

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: