Tro Bụi

Tro bụi là của trần gian

Kiếp người tro bụi rõ ràng chẳng sai

Phàm nhân mang lấy hình hài

Bởi thân tro bụi chẳng sai đâu mà

Vì thân bởi đất mà ra

Trở nên hữu thể bởi Cha trên Trời

Tình thương Ngài nắn nên đời

Tình yêu Ngài thổi hồn vào “bụi tro”

Xác thân ta đã thành người

Hồn thiêng, xác đất bởi Trời chẳng sai

Qua năm tháng, được hình hài

Đẹp xinh như thể bông mai tuyệt trần

Ngặt vì tội tổ , tội tông

Một vết “chàm” đã bị xăm nơi người

Xác thân mang lấy tội rồi

Thân phận kiếp người phải chịu mong manh

Chúa Trời là Cha nhân lành

Giàu lòng thương xót lưu danh đời đời

Ban ơn cứu độ qua Người

Giêsu chân lý cứu nguy dân Ngài

Mở đường cứu chuộc chẳng sai

Ai theo chân lý, theo ngai Chúa Trời

Đường cứu độ thẳng tới nơi

Ngụp lặn trong Chúa đời đời an thân

Lóng Chúa thương xót từ nhân

Ban ơn thống hối muôn lần tri ân./. Amen

Lễ tro 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: