Tôi làm thơ

Tôi làm thơ không phải để nổi danh

Tôi làm thơ là để tôi cầu nguyện

Tôi làm thơ như tâm hồn chiêm niệm

Ngước nhìn lên chìm vào cõi không trung

 

Đắm chìm sâu trong cõi vô hình

Như tìm kiếm bạn  “thân tình “duy nhất

Tâm hồn cầu nguyện tự phát xuất

Như kẻ “điên” tìm bạn “điên”

 

Tâm hồn cầu nguyện thật phải “điên”

Như Hàn Mặc tử, hay như ai đã nói : “

“Vì con điên, nhưng Chúa còn “điên “ hơn “

Bởi vì , trời cao Chúa đã không cần

 

Nên Người đã hóa Thân thành “Nhục Thể”

Trở nên hữu hình như phàm thế

Để “yêu” con , Chúa còn phải khổ nhiều

Khi yêu con, Chúa không “kêu rêu”

 

Trong Hang Đá, Chúa thật là rét mướt !

Trốn sang Ai-cập, Người thật héo hắt !

Hê-rô-đê tìm bắt đến đêm đen

Trong hình Hài Nhi, Người thật trống trơn

 

Chẳng ai hầu cận, chẳng người canh gác

Về lại Nước, Người sống đời “vâng phục”

Lao động miệt mài trong suốt ba mươi năm

Nghề thợ mộc làm “chai sần” Thánh Thể

 

Đã đến giờ rao giảng Cứu Thế

Người ra đi rao giảng Tin Mừng

Theo Ý Cha , nhiệm vụ Thiên Cung

Cứu  nhân thế trọn tình “huynh đệ”

 

Giu-dêu cùng trần thế khinh dễ

Chống báng , nhạo cười , dể ngươi

Vườn Cây Dầu, Chúa “đau sầu” mướt Máu

Vì tội nhân Người “khát khao” cứu Chuộc

 

Đường Thập giá , Người toan gánh lấy

Thân gỗ nặng trễ xuống rách Thánh Vai

Người quỵ ngã ba lần trước khi đến

Thay cho con phải ngã quỵ với đời

 

 

Đòn roi Người phải chịu đỏ tươi !

Thánh Thể Chúa nát tan như lúa miến

Gieo vào lòng đất để tiêu đi

Vươn mầm sống từ bi Cứu Độ

 

Rồi treo lên giăng tay trên Thập Gía

Từ cạnh sườn Máu tuôn xối xả !

Bởi lưỡi đòng của kẻ sát hình

Máu Thánh tuôn ra như rửa sạch tội tình

 

Lòng Thương Xót phát sinh từ lúc ấy

Hai giòng chảy Máu –Nước để thứ tha

Cùng đích chỉ có thế, nhân sinh đòi điều gì !?

Cuộc sống Trường Sinh thôi thế thôi !

 

Tôi làm thơ chính là để nguyện cầu

Để suy gẫm , để chìm sâu  với tình Chúa

Tôi làm thơ chẳng phải để  “kè cựa”

Nhưng là để nguyện cầu trong Chúa

 

Để được tháp nhập với chính Người

Như cành nho với Thân Cây của Chúa

Chỉ trong Người như Lời Người đã “Hứa” :

“Ai kết hợp cùng Ta sẽ trổ sinh hoa trái “./. Amen

 

24/08/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Nơi nào đầy dẫy sự mất mát, thì tôi phải gieo xuống hạt giống cậy trông.

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: