Tình Chúa

Tình Chúa … Yêu thương … luôn bền vững

Tình đẹp … tình cao … tình muôn thuở

Tình nặng … tình sâu … tình trong sáng

Thi ân … giáng phúc … xót thương hoài

Hy sinh … chịu chết … cứu muôn người

Cho đi … cho hết … cho tận cùng

Yêu thương … yêu mãi … yêu không ngừng

Thiên thu … vạn đại … tình chẳng phai.

BCT

Chuyên Mục: Thơ 

Yêu Thiên Chúa thì phải từ bỏ chính mình, yêu chính mình thì phải từ bỏ Thiên Chúa.- Thánh Augustinus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: