Tình Chúa

Tình Chúa … Yêu thương … luôn bền vững

Tình đẹp … tình cao … tình muôn thuở

Tình nặng … tình sâu … tình trong sáng

Thi ân … giáng phúc … xót thương hoài

Hy sinh … chịu chết … cứu muôn người

Cho đi … cho hết … cho tận cùng

Yêu thương … yêu mãi … yêu không ngừng

Thiên thu … vạn đại … tình chẳng phai.

BCT

Chuyên Mục: Thơ 

Trong các thánh, đi tìm đâu được một vị thương xót chúng ta là những người bất hạnh hơn Đức Mẹ Maria chứ ?- Thánh Antonius

       Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2017

Lễ Mình Máu Thánh Chúa | CN Lễ Chúa Ba Ngôi

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: