Tình ca Giêsu!

Tình ca Giêsu, ôi đẹp quá !

Một mối tình lạ , Chúa đã chết thay !

Trên cây gỗ lớn, Người giang tay

Ôm lấy nhân loại đã đắm say

Phụ tình Chúa lây sang Người vô tội

Ôi, hồng phúc , muôn đời , ôi hồng phúc

Còn tình nào đỏ thắm hơn thế không ?!

Nhân loại hỡi ! Ôi, có biết ?

Cây ngàn năm , là cây cứu rỗi

Tình Giêsu trao ban nhân loại mới

Giá Máu của Người tẩy sạch tội nhân

Nhân loại hỡi ! Ngươi có biết không ?

Giêsu !  Thiên Chúa , Người đổi lấy

Bởi, chính tình đời thay đổi bạc đen

Thánh Huyết Giêsu ban khắp trần

Đoàn người bước theo ngời anh dũng

Dù gông cùm , không trói được kiên trung

Mặc gươm bén , hay voi giày, ngựa xéo

Quyết lòng thành theo tiếng gọi ”TÌNH YÊU “

Tình Giêsu đẹp hơn muôn tinh tú

Chiếu rạng ngời trong muôn triệu hồn thiêng

Dùng lời chiêu dụ oan khiên

Bạc tiền, quan tước để mong” bỏ Người “

Nhưng Đạo Trời chân lý thắm tươi

Là Lời Hằng Sống muôn đời, đổi sao ?!

Đổi sao , sao đổi “Tình Trời “

Đẹp trên muôn loài là “TÌNH GIÊSU”.

Các thánh Tử  Đạo bước theo

Chết , chính là sống theo bên Người

Anh hùng không phải cho đời

Anh hùng là bởi Nước Trời  mai sau

Anh hùng nhân thế chóng qua

Anh hùng Thiên Quốc thật là hùng anh

Hùng anh bền đỗ cùng Người

Sống mãi bên Người, tình đẹp Giêsu

Nguyện xin các thánh cầu bàu

Để đoàn con cháu mai sau tận tường

Các ngài sống đã làm gương

Thác về bên Chúa treo gương trung thành

Lung linh sáng tỏa hào quang

Đẹp thay bửu huyết rạng danh đời đời

Chính là các thánh TỬ ĐẠO ./. Amen

 

Lễ kính các Thánh Tử Đạo  Việt Nam 16/11/2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Đức Mẹ Maria là Đấng khiết tịnh, cho nên Mẹ yêu mến người khiết tịnh.- Thánh John Damascene

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: