Tín Thác

Tựa vào lòng Chúa xót thương

Hồn con tín thác ẩn nương tháng ngày

Cuộc đời đen trắng đổi thay

Ba chìm bảy nổi lung lay lững lờ

Cậy tin một Chúa con thờ

Tin Mừng tỏa sáng hồn thơ lặng chìm

Tình yêu sâu thẳm trong tim

Chạm vào lòng Chúa say nghìn Thánh ân

Trần gian xoay chuyển xa gần

Hồn con vẫn mãi ở gần Chúa yêu.

BCT

SG. 22/4/17

Chuyên Mục: Thơ 

Được như thiên thần là một phúc phận; giữ mình đồng trinh là một công đức.- Thánh Gioan Kim Khẩu

       Tháng Năm: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật V PS A | Chúa Nhật VI PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: