Tín Thác

Tựa vào lòng Chúa xót thương

Hồn con tín thác ẩn nương tháng ngày

Cuộc đời đen trắng đổi thay

Ba chìm bảy nổi lung lay lững lờ

Cậy tin một Chúa con thờ

Tin Mừng tỏa sáng hồn thơ lặng chìm

Tình yêu sâu thẳm trong tim

Chạm vào lòng Chúa say nghìn Thánh ân

Trần gian xoay chuyển xa gần

Hồn con vẫn mãi ở gần Chúa yêu.

BCT

SG. 22/4/17

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: