Tín Thác

Tựa vào lòng Chúa xót thương

Hồn con tín thác ẩn nương tháng ngày

Cuộc đời đen trắng đổi thay

Ba chìm bảy nổi lung lay lững lờ

Cậy tin một Chúa con thờ

Tin Mừng tỏa sáng hồn thơ lặng chìm

Tình yêu sâu thẳm trong tim

Chạm vào lòng Chúa say nghìn Thánh ân

Trần gian xoay chuyển xa gần

Hồn con vẫn mãi ở gần Chúa yêu.

BCT

SG. 22/4/17

Chuyên Mục: Thơ 

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: