Tín Thác

Tựa vào lòng Chúa xót thương

Hồn con tín thác ẩn nương tháng ngày

Cuộc đời đen trắng đổi thay

Ba chìm bảy nổi lung lay lững lờ

Cậy tin một Chúa con thờ

Tin Mừng tỏa sáng hồn thơ lặng chìm

Tình yêu sâu thẳm trong tim

Chạm vào lòng Chúa say nghìn Thánh ân

Trần gian xoay chuyển xa gần

Hồn con vẫn mãi ở gần Chúa yêu.

BCT

SG. 22/4/17

Chuyên Mục: Thơ 

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

       Tháng Bảy: Ý Chỉ Truyền Giáo của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 08-2017

Chúa Nhật 16 TN A | Chúa Nhật 15 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: