Tìm Về

        Chông gai sỏi đá cuộc đời

Bước đi muôn nẻo xa vời tình Cha

       Chung quanh lang sói tà ma

Ràn chiên nhỏ bé kêu la không ngừng

      Âm vang dội khắp cánh rừng

Thôi đi ngày tháng trên từng đau thương

       Tìm về bên Chúa ẩn nương

Thánh Tâm dịu ái vết thương chữa lành

       Cuộc đời thế tạm mong manh

Đấu tranh vô nghĩa xác hành thân đau

      Hãy tìm về Chúa mau mau

Quên đi thù oán cho nhau nụ cười

       Chấp nhận đen trắng phận người

Như Thầy Chí Thánh lập mười chiến công

   Đối diện oan trái đám đông

Thứ tha quân dữ gai chông cực hình

    Chúa yêu đến hết thân mình

Hy sinh chịu chết liều mình cứu ta

     Vâng lời tuyệt đối Ngôi Cha

Mầu Nhiệm cứu thế hải hà bao la

     Gẫm suy tình Chúa mặn mà

Tìm về Tâm Thánh cho ta an bình.

BCT

SG: 21/6/17

Chuyên Mục: Thơ 

Đức Mẹ Maria là Đấng tuyệt vời như thế, đến nỗi những hành vi của Mẹ đều trở thành mô phạm cho tất cả mọi người.- Thánh Ambrosius

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: