Tiếng nói của sự thật, của lương tri

Tiếng nói của sự thật, của lương tri
Tiếng nói ấy chẳng sợ gì!
Dù gông cùm tù rạc
Dù giáo mác kề da
Tiếng nói ấy vẫn thiết tha như lời ru của mẹ

Trò đời cứ cho là có lý
Những gì nó nghĩ là hay
Nhưng chân lý không như vậy
Chân lý là điều ta chưa nghĩ
Nhưng, vẫn đúng từ trong phôi thai
Chân lý là điều theo lẽ phải
Để giữ cán cân “Trời” mãi mãi

Ai theo đường lối ấy, sẽ dẫn đến tự do
Chân lý là nguồn cội của ấm no
Là nguồn hy vọng cho những ai trông cậy
Chân lý là điều thật đáng quý
Hơn cả ngọc châu, hơn bội vàng ròng

Chân lý ai hòng lấp được?!
Là ánh sáng soi, là đuốc dẫn đường
Chân lý chính là mặt gương
Không gì thật bằng soi mình trong đó
Dù không tin nhưng vẫn sáng tỏ
Dù bôi mờ , nhưng được in trong đó
Như đuốc, như đèn, như mặt trời sáng tỏ
Chân lý hiển nhiên không ai bôi được
Sự thật phơi bày, che giấu chỉ là giả trá thôi!

Tiếng nói của sự thật, của lương tri
Tiếng nói ấy lấy gì mua được?!
Tiếng nói ấy là cân, thước
Là đếm , đo, là quy luật của càn khôn
Tiếng nói lương tri, như máu chảy dập dồn
Trong hyết quản của những con người chân thật

Đừng dùng quyền, lực, thủ đoạn gian manh
Hòng bóp nghẹt những điều chân thật !
Hơn chin mươi triệu dân Việt
Của bốn nghìn năm văn hiến
Chỉ hơn ba triệu đảng viên
Làm sao cân sức khi dòng thác chảy
Quy luật tự nhiên bất biến đến khi ấy
Sẽ nhìn thấy dòng chảy của tự nhiên
Sự thật – lương tri – sẽ trị vì nhân thế./.

20/05/2016
BƯỚC THEO

Chuyên Mục: Thơ 

Thấy người khác khốn khổ cách rõ ràng mà trong lòng thấy thương xót; thấy người khác có việc vui mừng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, đó chính là bằng chứng của đức ái.- Thánh Basilius Magnus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: