Tiếng Chim Hót Chim Ca

Ôi lạy Chúa cho con bài học hôm nay!
Thật bổ ích cho tâm trí của con,
Tập nghe những lời phàn nàn, than thở,
Của chồng, của con, của những người thân thương.

Biến những lời khó nghe, khó chịu,
Thành tiếng chim hót, chim ca,
Nhìn họ giống như con chim bé nhỏ,
Chiêm chiếp suốt ngày như tìm bạn, tìm đàn.

Ngày nào con nghĩ được như thế,
Quả cuộc đời ngày lại ngày sẽ như Thiên Đàng,
Trái tim mở cửa để biết nghe, biết thông cảm,
Biết cho lời an ủi ở nỗi khổ của người.

Ngày nào con kềm được lòng và qua được cái khổ,
Biến cái khổ thành hoa thơm dâng Chúa,
Biến cái khó chịu từ những cái khó nghe,
Như bản nhạc hay nghe hoài mà không biết chán.

Quả là bài học hôm nay được Chúa dậy!
Cho con có dịp đứng ngay dưới con chim ca,
Nghe nó ca, nó hát, chẳng chút ngơi nghỉ,
Chẳng biết mệt, chẳng cần biết ai đó nghe mệt tai.

Thì ra Chúa tác tạo ra chúng là để chúng hót,
Như con người Chúa ban cho có tiếng nói,
Chẳng lẽ ta lại cầu xin cho người đừng biết nói,
Để cả thế giới sống trong lặng câm?.

Cảm tạ Chúa ban cho bài học cần phải được suy nghĩ,
Cần phải biết học cách thông cảm, biết người, biết ta,
Kẻo ta phạm cái lỗi không công bằng,
Kẻo ta phạm tội sống không bác ái và thiếu sẻ chia.

Kẻo ta phạm cái lỗi sống ích kỷ,
Chỉ biết lo cho ta mà không biết lo cho người,
Bởi Chúa biết nếu con người sống thế là tự tìm cái chết,
Chết từ đời này và chết cả ở đời sau.

Vì bác ái có rất nhiều hình thức,
Mà tiền bạc không thể mua được,
Vì ai mua được thời giờ của những tấm lòng vàng,
Đã bỏ công sức, bỏ bao nhiêu tâm huyết?

Giúp người hoạn nạn nghèo khổ sống chung quanh,
Không nề hà khi phải bỏ việc riêng của mình,
Ngay cả tiền bạc, cả thời giờ quý giá,
Như người Samaritan tốt lành được Chúa khen xưa.

Lạy Chúa đời người thì qua mau,
Như hoa sớm nở tối tàn,
Như vó câu, như cơn gió thoảng,
Như tên bay, như tiếng gõ của thời gian.

Ai ơi, nên nhớ cho rằng,
Sống, chết không do ta làm chủ được,
Do đó ngày Ra Đi thì thật bất ngờ, thật đáng sợ,
Cho những ai khi sống không biết tìm kiếm Thiên Chúa.

Vì sau cái chết con người sẽ bỏ lại tất cả!
Nhưng linh hồn sống đời ai biết rõ sẽ đi về đâu???

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(07-18-13)

Chuyên Mục: Thơ 

Không có đức tin thì không thể vui trong Thiên Chúa; không có lòng lương thiện thì cũng không vui với người, càng không thể chăm sóc người.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: