TIỄN XUÂN

Xin kính tiễn “Xuân “về với Chúa
Một đời trung tín dạ chung “tình”
Chín mươi mốt ” đếm” trọn hành trình
Đáp “tiếng gọi” trong đời giáo sĩ
Phó thác cuộc đời cùng sứ vụ
Đem yêu thương “rãi ” cùng năm tháng
Dùng lời thơ biến đổi nhân trần
Son sắt thủy chung đời tận hiến

Phan Thiết chiều qua loan tín buồn
Một nhà thi sĩ thơ khiêm nhường
Giã từ chốn tạm nơi dương thế
Theo bước chân Người lên tiếng gọi
Từ thưở ấu thơ đến lão thành
Ly – Băng tên gọi thật rành rành
“ Xuân Hoa” danh đẹp như đời vậy !
Thoát tục thanh cao hỏi mấy lần ?

Linh mục bụi trần mong phủi sạch
Thơ văn trau luyện để thành tài
Một đời yêu Chúa đủ trường dài
Cùng với thi ca đời tận hiến
Kinh nguyện sương mai phút xuất thần
Lời thơ thay ý dâng Thiên Chúa
Tâm hồn bay bổng chót thanh tao
Sánh với đời thơ xin tiễn” Xuân “ ./.

Xin thành kính phân ưu và tiễn biệt Thi sĩ Linh mục Công giáo XUÂN LY-BĂNG
cánh chim đầu đàn của Thi ca Công giáo Việt Nam.

Xin cầu cho Linh hồn Lm Gioan Baotixita sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
20/07/2017
Hậu sinh
P. Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Làm việc cung kính Đức Mẹ Maria thì không kể lớn nhỏ, chỉ có một điều kiện cần phải làm, chính là không thiếu lòng bền chí.- Thánh John Berchmans

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: