Thương Nước Việt

Thương cho dân tộc Việt Nam
Da vàng, máu đỏ lầm than kéo dài !
Phải đâu cộng sản lắm tài ?!
Cai trị Nước Việt làm dài khổ đau !!!

Dùng lắm thủ đoạn mê lầm
Đánh Mỹ, đuổi Nhật ngày nay rước vào
Mê hoặc dân Việt làm sao ?!
Ngu dân, dễ trị, ôi trào dối gian !

Các “đồng chí ” mà đã từng
Bước theo “cái đảng” chẳng dừng dối gian
Những người trong đảng kêu than
Thoát ra khỏi đảng chạy sang nước ngoài

Thấm mềm gian dối , đổi dời
Những người trong nước ngậm nguồi khổ đau
Đơn đảng công bằng làm sao?!
Cai trị chiều dọc , ôi chao, hỡi trời … !

Mong sao Nước Việt đổi đời
Công bằng, bác ái đời đời noi theo
Muốn vậy, ta hãy bước theo
Tinh thần Công giáo làm giàu tâm linh

Để cứu dân tộc của mình
Chính là Nước Việt , đẹp xinh “da vàng”!
Da vàng, máu đỏ lầm than
Ôi, ta thương lắm, da vàng VIỆT NAM ./.

25/02/2016
Bước theo

Chuyên Mục: Thơ 

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: