Thương Nước Việt

Thương cho dân tộc Việt Nam
Da vàng, máu đỏ lầm than kéo dài !
Phải đâu cộng sản lắm tài ?!
Cai trị Nước Việt làm dài khổ đau !!!

Dùng lắm thủ đoạn mê lầm
Đánh Mỹ, đuổi Nhật ngày nay rước vào
Mê hoặc dân Việt làm sao ?!
Ngu dân, dễ trị, ôi trào dối gian !

Các “đồng chí ” mà đã từng
Bước theo “cái đảng” chẳng dừng dối gian
Những người trong đảng kêu than
Thoát ra khỏi đảng chạy sang nước ngoài

Thấm mềm gian dối , đổi dời
Những người trong nước ngậm nguồi khổ đau
Đơn đảng công bằng làm sao?!
Cai trị chiều dọc , ôi chao, hỡi trời … !

Mong sao Nước Việt đổi đời
Công bằng, bác ái đời đời noi theo
Muốn vậy, ta hãy bước theo
Tinh thần Công giáo làm giàu tâm linh

Để cứu dân tộc của mình
Chính là Nước Việt , đẹp xinh “da vàng”!
Da vàng, máu đỏ lầm than
Ôi, ta thương lắm, da vàng VIỆT NAM ./.

25/02/2016
Bước theo

Chuyên Mục: Thơ 

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: