Thử Thách Gian Nguy

Chúa ơi Chúa lắm khi con tuyệt vọng
Tìm đâu ra một phương thức thoát ly
Chúa biết rồi con đang cần những gì
Chỉ còn cách suy niệm đời Thánh Gióp

Chúa thử thách qúa ư là hồi hộp
Mấy đàn vật mọi của cải thứ chi
Cũng mất đi chẳng còn lại được gì
Cả đàn con cũng đều bị chết hết

Nhưng Ông Gióp bình an không luyến tiếc
Ngay cả khi Chúa để ông bệnh cùi
Khiến người nhà bỏ mặc ông tháo lui
Ông bằng lòng phó dâng theo thánh ý

Ông còn mừng lòng dạ đầy hoan hỹ
Vì ông vui chấp nhận thử thách mà
Ông yên tâm và Chúc tụng tình Cha
Để qua ông ý Cha được thể hiện…

Có lắm khi qua cuộc sống thực tiển
Con nguyện cầu vẫn thất vọng ê chề
Xin cho con được đôi chút phủ phê
Có điều kiện thanh thỏa được mọi cái

Sống niềm tin Chúa ơi con vụng dại
Lại vô phương biết giải quyết sao đây
Con xin Chúa cứu vớt con lúc này
Với tuổi tác cho con chút thoải mái

Được bên Chúa con không còn ngần ngại
Cần gi lo phải chạy vạy điều chi
Cứ yên tâm phó thác Chúa hết gì
Thôi lo nghĩ con giao Ngài giải quyết

Lại cầu nguyện con van xin tha thiết
Chúa ơi Chúa hãy giúp con một tay
Được yên tâm với con trong lúc này
Con xin nguyện trọn một đời cảm tạ

Cao Trí Dũng

Chuyên Mục: Thơ 

Tính siêu việt của đức cậy là sự hy vọng của vĩnh phúc, vui vẻ, xác thực.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: