Thơ Xuân sám hối

Mùa xuân hợp với Mùa Chay

Thân con sám hối xưa nay lỗi lầm

Mượn lời Thánh Vịnh ân cần

Thành tâm xin Chúa khoan nhân hải hà

Thứ tha là bởi lòng CHA

Thương con lỗi phạm sẽ tha thứ liền

Sám hối là phận triền miên

Con luôn lỗi phạm, CHA hiền thứ tha

LÒNG THƯƠNG XÓT chính là CHA

Đấng hằng thương xót là CHA trên trời

Con đã xúc phạm nhiều rồi !

Ơn Ngài vẫn mãi muốn gần nơi con

Nhớ xưa Đa-vit thánh vương

Đã toan lỗi phạm, nhưng Ngài thứ tha

Ôi, tình thương Chúa thật là

Mầu nhiệm “THƯƠNG XÓT” chính là từ đây

Phận con đau đớn đêm ngày

Vì luôn lỗi phạm tình thương của Ngài

Phận hèn tro bụi đáng chi

Lòng nhân Thiên Chúa khắc ghi muôn đời

Sấp mình thờ lạy Chúa Trời

Xin ơn hoán cải là điều cầu xin

Con tin Chúa vẫn thương tình

Tha thứ vấp phạm muôn nghìn lần sau

Chúa muốn hối cải thật mau

Để LÒNG THƯƠNG XÓT theo sau tha liền

Sấp mình sám hối trước tiên

Chính LÒNG THƯƠNG XÓT tha liền chẳng sai

Xuân sám hối đẹp như mai

Chính lòng sám hối, Chúa Trời mới thương ./. Amen

30/01/2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Nơi nào đầy dẫy sự mất mát, thì tôi phải gieo xuống hạt giống cậy trông.

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: