Thơ Mừng Lễ Hiển Linh

Ô ! Kìa Ba vua
Từ nơi Phương Đông
Đến bái Hài Đồng
Là Vua cao cả

Một ngôi sao lạ !
Dẫn đường đến nơi
Khi dã đến rồi
Ngôi sao chợt tắt

Ba vua tối mặt
Dò hỏi lân la
Khi đến tại nhà
He- rod dại dột

Giả vờ chẳng biết
Dò hỏi ba vua
Dụ dẫn chuyện thừa
Mong sẽ trở lại

Để cùng bái lạy
Mưu chước quỷ ma
Ba vua ra khỏi
Ngôi sao tái hiện

Dẫn đường đến nơi
Gặp được “Con Trời”
Ngự nơi hang đá
Ba vua dâng quà

Chính là lễ vật
Nhủ hương , mộc dược
Cùng với vàng y
Hài Nhi cần chi !

Như để báo trước
Lễ vật dâng lên
Lòng thành bái tạ
Và liền sau đó

Thiên thần báo mộng
Đừng tìm trở lại
Nơi He – ro – de
Nhưng hãy trở về

Bằng đường lối khác
He- rod độc ác
Trả đũa dã tâm
Giết con đầu lòng

Chết thay “Cứu Thế”
Thật là ác độc
Do bởi lòng ganh
Phàm nhân là thế ./.

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Người giữ đồng trinh có thể sánh với thiên thần và còn vượt qua thiên thần, bởi vì thiên thần không có xác thịt, là bản tính thanh khiết tự nhiên nên không có công lao gì; nhưng con người thì cần phải khắc trị tình cảm xác thịt, ép tư dục mới có thể được như thế, cho nên càng đáng được tán dương.- Thánh Bernardus

       Tháng Bảy: Ý Chỉ Truyền Giáo của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 08-2017

Chúa Nhật 16 TN A | Chúa Nhật 15 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: