Thơ Mừng Lễ Hiển Linh

Ô ! Kìa Ba vua
Từ nơi Phương Đông
Đến bái Hài Đồng
Là Vua cao cả

Một ngôi sao lạ !
Dẫn đường đến nơi
Khi dã đến rồi
Ngôi sao chợt tắt

Ba vua tối mặt
Dò hỏi lân la
Khi đến tại nhà
He- rod dại dột

Giả vờ chẳng biết
Dò hỏi ba vua
Dụ dẫn chuyện thừa
Mong sẽ trở lại

Để cùng bái lạy
Mưu chước quỷ ma
Ba vua ra khỏi
Ngôi sao tái hiện

Dẫn đường đến nơi
Gặp được “Con Trời”
Ngự nơi hang đá
Ba vua dâng quà

Chính là lễ vật
Nhủ hương , mộc dược
Cùng với vàng y
Hài Nhi cần chi !

Như để báo trước
Lễ vật dâng lên
Lòng thành bái tạ
Và liền sau đó

Thiên thần báo mộng
Đừng tìm trở lại
Nơi He – ro – de
Nhưng hãy trở về

Bằng đường lối khác
He- rod độc ác
Trả đũa dã tâm
Giết con đầu lòng

Chết thay “Cứu Thế”
Thật là ác độc
Do bởi lòng ganh
Phàm nhân là thế ./.

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ  Từ khóa:

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: