Thơ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt-Nam 2015

Oai hùng, nhưng hiền hậu !

Dũng khí, nhưng khiêm nhu !

Các thánh tử đạo nếm mùi tù

Vì lòng trung trinh với Thiên Chúa

Thánh nữ, thánh nam, thánh già , trẻ

Thánh linh mục, thánh giám mục, thánh chủng sinh

Thánh thợ thuyền, thánh nhân sĩ, thánh quan quân

Thánh mẹ hiền, thánh con thảo, thánh lang quân

Thánh thầy giảng, thánh miền quê, thánh thị thành

Một trăm mười bảy được nêu danh

Trong số hơn vài trăm ngàn chưa chẳn

Máu đào, roi vọt, nát xác thân

Yêu Chúa vẫn không chùn bước

Gông cùm, kèm kẹp, khảo tra

Bước qua Thánh Gía thật là khó

Sức mỏng dòn, nhưng ơn Chúa thật sắt son

Chẳng chùn bước bởi lòng trung tín

Khác với tử tù vì trộm đạo, gian manh

Gương tử đạo không hề oán trách

Vua, quan , lính cảm động thấu lòng!

Nhưng, chai lỳ vì tính người ngạo mạn

Chịu nhục hình, nhưng các ngài cam nhận

Vì thờ Chúa là Đấng Thánh Tạo Thành

Và  Chúa còn hạ sanh xuống thế

Để cứu chuộc con người bốn bể

Người cũng chịu Tử Đạo để cứu thế

Nay các ngài đâu dễ chối Chúa vì thế gian

Dù gông cùm, tù rạc đang mang

Nhưng hồng phúc Tử Đạo

Đẹp hơn muôn ngàn ân sủng

Các thánh giám mục, linh mục giáo dân

Từ phương xa, truyền giáo đến gần

Treo gương anh dũng bội phần sáng đẹp

Muôn đời hào khí vinh quang !

Tôn Thờ Thiên Chúa, trần gian phải nhường

Mong thay các thánh hiển dương

Cầu thay, nguyện giúp cho đường chúng sanh

Trung trinh hai chữ “để dành”

Treo gương hậu thế lưu danh muôn đời

Hôm nay các thánh trên trời

Vinh quang phúc lộc đời đời chẳng phai ./.

15/11/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Công hiệu của năng lực cầu nguyện là đến từ đức ái, nhưng năng lực để cầu nguyện cho được hiệu quả, vẫn là do đức tin và đức cậy của mình.- Thánh Thomas de Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: