THƠ KÍNH MỪNG ĐỨC MẸ LA VANG 2017

Kính mừng Đức Mẹ La-vang
Đấng đầy ơn phúc Thiên Đàng tuyệt vinh !
Tâm hồn khiêm tốn cao minh
Trung trinh, thành tín ở bên Chúa Trời

Đức Mẹ là đấng rạng ngời !
Tuy rằng thụ tạo, nhưng lòng trung trinh
Tôn thờ Một Chúa uy linh
Lắng nghe , tuân giữ “ Thánh Linh “ nhiệm mầu

“Xin vâng” đẹp hơn lời cầu !
Đức Bà “đáp “ lại ân sâu bởi Trời
Nữ vương, Thánh Mẫu tuyệt vời !
Chính Mẹ Ngôi Trời là Chúa Ngôi Hai

Hằng soi bóng cả cho ai
Hết lòng kêu khấn, van nài : “Mẹ ôi !”
Ngày xưa tai chốn xa xôi
Rừng thiêng, núi hiểm, Mẹ thời hiện ra

Quảng Trị một nơi thật xa
La-vang tên gọi chính là Địa danh
Trời cao , Mẹ thấu lòng thành
Ra tay “cứu giúp” thật nhanh thôi mà !

Nhờ lời cầu khẩn Đức Bà
Đoàn con thoát nạn thật là ân sâu
Nhớ ơn Mẹ đã ra tay
Đoàn con họp lại xum vầy tạ ơn

Đến nay thấm thoát đã hơn
Hai trăm năm có vẫn còn như xưa
Linh thiêng Thánh Mẫu dư thừa
Cho ai chạy đến “thân thưa” cùng Bà

La-vang linh địa thật là:
Chính nơi ” tình Mẹ” bao la ban tràn
Cứu giúp con cái nguy nàn
Ra tay che chở “kẻ” toan mưu đồ

Con dân Nước Việt nức nô
Chạy về bên Mẹ “ hoan hô” nức lòng
Quỷ ma kinh khiếp chạy “vòng”
Chờ cơ rình rập hầu mong hại người

Ai ơi ! Xin nhớ Mẹ thôi
Hướng lòng về Mẹ chính nơi an lành
Cúi xin Đức Mẹ La-vang
Cầu thay , trợ giúp muôn vàn khắc ghi

Hai ngàn mười bảy năm ri
Một trăm năm chẵn khắc ghi ”Mẹ truyền “
Nước Bồ xa tận vùng miền
Fatima đệ nhất bách chu niên

Mân Côi lần hạt triền miên kêu cầu
Cúi mình cảm tạ ân sâu !
Xin ghi ơn Mẹ trong đầu chớ quên !
Siêng năng lần hạt , Mẹ khuyên

Ấy là “ linh dược” của miền Trời cao
Ôi, Maria, Thánh Mẫu đẹp sao !
Lời vàng, Mẹ phán lẽ nào chẳng tuân
Cúi xin Mẹ tiếp dủ thương

Cho đoàn con Việt biết đường ăn năn
La-vang dù tận rừng xanh
Xin hướng lòng thành lên Mẹ chở che
Dẫu bao nguy khó tứ bề

Cậy trông, phó thác muôn bề tất yên ./. Amen
La-vang 2017
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: